Legfrissebb híreink

Feliratkozás Legfrissebb híreink hírcsatorna csatornájára
DRHE Hírek
Frissítve: 26 perc 5 másodperc

ÉG ÉS FÖLD – BORSOS MIKLÓS ÉS A BIBLIA

cs, 04/20/2017 - 09:47
A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány a Debreceni Református Hittudományi Egyetemmel együttműködésben nagyszabású kiállítás-sorozattal emlékezik a jeles évfordulóra. A négy kiállítás olyan alkotásokat mutat be, amelyeket a Biblia ihletett, és amelyek segítségével az élet sorsfordító kérdéseivel szembesülünk.   Borsos Miklós képzőművészetünk 20. századi történetének egyik legsokoldalúbb személyisége, aki minden képzőművészeti műfajban maradandót alkotott. Az elsősorban szobrászként ismert művész tudását nem iskolákban vagy képzőművészeti akadémiákon szerezte, hanem az évszázadokkal ezelőtti gyakorlatot folytatva az idősebb mesterek munkamódszereit, művészi megoldásait tanulmányozva sajátította el, miként kell az anyaggal szakszerűen bánni.   Borsos életműve egy jelentős részének meghatározó forrása a Szentírás, megjelenített témáinak nagy részét az Ó- és Újszövetségből merítette. Nem hozott létre belőlük különálló sorozatot, az idesorolható darabok lazán kapcsolódnak egymáshoz, illetve szemléletükben és motívumaikban sem válnak el mindig élesen a többi antik, zenei és természeti ihletésű kompozíciójától.   Bibliai kötődésű képei nem elbeszélnek; ezeknek a történeteknek az emberi oldalára összpontosítva, a földi létezés olyan meghatározó élményeit és kérdéseit mutatják be, mint a szenvedés, a remény, a küzdés, a hit, az alkotás, a magány és a részvét. Mindennek pedig a rajzoló nemcsak krónikása, hanem szereplője is, hiszen a papírművek visszatérő férfialakjában Borsos rejtett önarcképét ismerhetjük fel. Saját harcaiból és találkozásaiból indul tehát ki, számot vet velük, és annak tapasztalatából igyekszik átadni valamit, a személyes aspektus így elválaszthatatlan. Ahogy maga Borsos is hangsúlyozta: „az emberi lélek történelméből ástam elő a magam élményeit, a magam gondolkodásszálaival összefüggően”.   Vallási tárgyú, vagy pontosabban vallási jelentéseket bemutató képei elsősorban nem konkrét történeteket, sokkal inkább emberi helyzeteket és emberi gesztusokat mutatnak, így üzenetük mindenkinek ismerős lehet, és mindenki „lefordíthatja” a maga számára. A Bibliával való kapcsolatáról Borsos így vall: „Először az Ószövetség megnevezhetetlenül bizarr, drámai, rettenetes része, a próféták történetei érdekeltek, ezért rajzokat készítettem ezekhez. Azután az Újszövetségben a Hegyi beszéd tisztasága, egyszerűsége ragadott meg […] Családi tragédiánk – nővérem betegsége – során is ott kerestem valamiféle megnyugvást idegeim számára, és azt hiszem, hogy meg is találtam.“   A tárlat az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem és a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum közös szervezésében jött létre, és 2017. június 11-ig látogatható.   A kiállítás kurátora: Kosinsky Richárd, a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány művészettörténésze   A reformációra emlékezve a győri kiállítást egy kolozsvári és egy záró, budapesti tárlat követi - utóbbi 2017. október 7-én nyílik a Várkert Bazár Testőrpalotájában, amely tematikájában és szellemiségében összefoglalása és betetőzése lesz a korábbi három kiállításnak.  Látogatói információk:Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum - Esterházy-palota, Győr | Király utca 17. Nyitva tartás: kedd-vasárnap: 10.00-18.00  Letölthető fotók:https://www.dropbox.com/sh/oy5m8k62e1wltbp/AABgiD2-NH_bayok_MYCx7pTa?dl=0 A kiállítás-sorozat Facebook oldala:www.facebook.com/reformacio500kiallitas Az Alapítvány honlapja:www.kogart.hu További információ:Kókai Nagy Tímea marketing vezetőKovács Gábor Művészeti Alapítvány1062 Budapest, Andrássy út 112. Tel: +36 30 633 55 11timea.kokai.nagy@kogart.husajto@kogart.hu

Tehetségnap 2017

sze, 04/19/2017 - 11:33
Egyetemünk Tudományos Diákköri Tanácsa 2017. április 27-én Tehetségnapot tart. Vendégelőadóink: Dr. Németh Dávid és Bakonyiné dr. Kovács Bea. Mindenkit szeretettel várunk! Plakát

Újabb díjak a XXXIII. OTDK-ról

sze, 04/19/2017 - 11:30
Miután  Bézi Orsolya  a Tanulás- és Tanításmódszertani − Tudástechnológiai Szekcióban márciusban különdíjat szerzett, teológus hallgatóink újabb sikereket értek el a XXXIII. OTDK Társadalomtudományi Szekciójában, melyet 2017. április 11-13 között tartottak Budapesten az ELTE  Társadalomtudományi Karának szervezésében. Nagy örömünkre szolgál, hogy a "Politikatudomány 2." tagozatban Erbach Viola II. helyezést ért el (témavezetője: Dr. Gonda László), a "Vallás és hittudomány 2." tagozatban Prém Alexandra II. díjat nyert (témevezetője: Dr. Kovács Ábrahám),a "Vallás és hittudomány 1." tagozatban pedig Dicső Melinda különdíjat kapott (témavezetője: Dr. Hodossy-Takács Előd). Gratulálunk hallgatóink szép eredményeihez és köszönjük a témavezető tanárok felkészítő munkáját!

Helyesírási verseny

sze, 04/05/2017 - 14:29
A DRHE Magyar nyelvi és irodalmi tanszéke meghirdeti a tanító szakos hallgatók országos helyesírási versenyének házi fordulóját. 

A verseny tollbamondásból és helyesírási tesztből áll.

A verseny időpontja: 2017. április 20. 16:25–17:25
A verseny helyszíne: 237-es terem

Jelentkezni a tanszék oktatóinál lehet.

MEGHÍVÓ

k, 04/04/2017 - 15:02
A DE Humán Tudományok Doktori Iskolája tisztelettel meghívja Önt2017. április 26-án 12 órakor 
TAMUSNÉ MOLNÁR VIKTÓRIA  
MŰVÉSZETI NEVELÉS AZ EGYETEM FALAI KÖZÖTT ÉS AZON TÚL A debreceni tudományegyetem bölcsészettudományi kara oktatóinak művészeti, művészetelméleti és művészetpártolói tevékenysége 1914-1949 című  PhD-értekezésének nyilvános vitájára.   Az értekezés témavezetője: Dr. Rébay Magdolna PhD egyetemi docens (DE)   A bírálóbizottság: elnök: Prof. Dr. Pusztai Gabriella DSc habil. egyetemi tanár (DE) opponensek: Dr. Mudrák József PhD egyetemtörténész (DE) Dr. Vincze Tamás PhD főiskolai docens (NYE) tagok: Dr. Fenyő Imre PhD egyetemi adjunktus (DE) Dr. Bényei Judit PhD egyetemi docens (MOME)   Helyszín: Debreceni Egyetem főépület, fsz. 58-as terem   Az értekezés megtekinthető Dr. Szendrei Ákosnál, a tudományterületi doktori tanács titkárságán.   Debrecen, 2017. március 27.                                                                                                                 Prof. Dr. Pusztai Gabriella                                                                                                                         iskolavezető Meghívó

Versmondó verseny helyezettjei

k, 04/04/2017 - 13:46
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Magyar nyelvi és irodalmi tanszéke által 2017. április 3-án rendezett versmondó verseny helyezettjei:
1. Iván Emese Vivien
2. Kardos Levente
3. Monoki Gyöngyi és Volosinovszki Marianna

Szeretettel gratulálunk!

Idegen nyelvi kiejtési verseny eredménye

h, 04/03/2017 - 10:27
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Idegen Nyelvi Tanszéke által rendezett kiejtési verseny helyezettjei:    Angol szekció:
1. Nemes Fürtike
2. Simon Tünde
3. Kiss Annamária    Német szekció:
1. Nagy Edina
2. Szalma Evelin
3. Tengeri Teodóra    Szeretettel gratulálunk!
2017. március 30.

HIRDETMÉNY

p, 03/31/2017 - 12:51
A Debreceni Reformátud Hittudományi Egyetem Habilitációs Tanácsa nevében
meghirdetemDR. SIBA BALÁZS
a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának adjunktusa

nyilvános habilitációs előadásait
melyekre 2017. április 19-én, szerdán 11 és 13 óra között kerül sor
a Debreceni Református Kollégium Kistanácstermében.

  Az alábbi előadások hangzanak el:

11 óra - Hova tovább keresztyén nevelés? – A „Z” generáció” megszólításának kérdései
12 óra - The Influence of Confirmation Work on the Commitment to Church Membership – Some Conclusions of the Second European Confirmation Study

Ezekre az előadásokra tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt!

A habilitációs disszertáció megtekinthető az egyetem Maróthi György Könyvtárában.

  Debrecen, 2017. március 28. Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár
a Habilitációs Tanács elnöke

Tükörkép- Példakép- Jövőkép

cs, 03/30/2017 - 13:35
Ezekkel a témákkal vette kezdetét az idei Kárpát-medencei Protestáns Teológus Találkozó, aminek mi debreceniek adtunk otthont, s ahol a múlt, a jelen és a jövő jött össze egy hétvégére. Lehetőségünk volt elcsendesedni reggelente a Kápolnában és a napok folyamán az Imasétán, illetve az áhítaton.           Lelkünk megmozgatása után testünk is felpezsdülhetett a Theolimpián, ahol a debreceni teológusok bizonyultak két ágban is a legsportosabbaknak. Jó volt látni, hogyan lehet testvérekként versengeni és közösen örülni a másik sikerének. Péntek délután összekötöttük a debreceni helyi református nevezetességek megismerését önismereti feladatokkal, így közelebb kerülhettünk önmagunk kiismeréséhez és hivatásunk mélyítéséhez. A résztvevők megnézhették belülről a Nagytemplomot és Kistemplomot, érezhették a történelem szelét az Oratóriumban, valamint a legendás Líciumfa történetét is hallhatták, eközben pedig letehették gondjaikat, megrajzolhatták címerüket, és elmondhatták egymásnak a hitük fejlődésének állomásait. Az esti vetélkedőn pedig ismerkedésre és szórakozásra volt lehetőség. Szombaton egy gondolatébresztő kerekasztal beszélgetés után műhelyekben szereztünk ismereteket a lelkipásztori és hitoktatói hivatás különböző területeiről. Jelen volt egy városi-gyülekezetalapító lelkész Püski Dániel, egy falusi környezetből jövő lelkész Bodnár Máté, valamit a női lelkészség szépségeibe is bevezetett bennünket Zakar Zsuzsa ebesi lelkipásztor. Hadd hozzam ide azt a 7+1 jó tanácsot, amit Bodnár Máté adott nekünk, hogy okuljunk belőlük: 1. Használd ki a tanulóidőt - nem kreditet szerzel, hanem a szolgálatban hasznos dolgokat gyűjtögetsz! 2. Felelősségteljesen válassz társat - hivatásod része, ugyanakkor, ha jó a papné, akkor a rossz pap is jó! 3. Legyen mentorod, akihez tudsz fordulni! 4. Vedd komolyan a közösségi életet, te is aktív tagokra vágysz, tehát te is légy aktív! 5. Vigyázz az egészségedre - sportolj! 6. A diáktársak kollégák! 7. Ismerd meg pontos küldetésed! 7+1: A Biblia először nekem szól! Nagy öröm, hogy evangélikus testvéreinkkel is erősödhetett a kapcsolatunk a Találkozó keretén belül. A vasárnapi úrvacsorás istentiszteleten megélhettük, hogy bár különböző helyekről, Budapestről, Sárospatakról, Pápáról, Komárnoból, Kolozsvárról és Debrecenből jöttünk össze, mégis szeretetben összeforrva egy közös test tagjai vagyunk, akik készek egész életüket Istennek adni, hogy Ő használjon bennünket ott, ahol szükség van ránk. Úgy érzem ezáltal, hogy nem haszontalanok ezek az alkalmak, mivel épülünk általuk és olyan kapcsolatokat építhetünk ki, amelyek segíthetik azt az ügyet, amire elhívásunk van.   Írta: Kicska László Miklós              

XXXIII. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani − Tudástechnológiai Szekció, 2017. Győr

cs, 03/30/2017 - 09:30
2017. március 23−25. között a győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara adott otthont a XXXIII. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani − Tudástechnológiai Szekciójának. A szekció munkája 24 tagozatban zajlott. Egyetemünk végzős tanító szakos hallgatója, Bézi Orsolya a Multikulturális nevelés tagozatban mutatta be A migráció, amiként mi ismerjük. Hallgatói vizsgálatok című dolgozatát. Az eredményhirdetésről nem jöttünk el üres kézzel, ugyanis néhány hallgató, a legkiérleltebb dolgozatok szerzői, publikálási lehetőséget kaptak szakfolyóiratokban, illetve készülő tanulmánykötetekben. A hallgatónk az esélyegyenlőséget számos oldalról vizsgáló tanulmánykötet szerzői közé nyert felvételt, melyet a Miskolci Egyetem egyik szakmai műhelyében szerkesztenek. A nevezéssel és a részvétellel járó költségeket mind a hallgató, mind pedig a kísérő tanára esetében az egyetemünk magára vállalta. Köszönjük a segítséget!   Kmeczkó Szilárd

Az „Év önkéntese” díjban részesült egyetemünk hallgatója

sze, 03/29/2017 - 13:21
A Hajdú-Bihar Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház az „Év önkéntese” elismerésben részesítette egyetemünk hallgatóját, Mándi Ferencet, aki a Református Szeretetszolgálat önkénteseként az adománygyűjtés területén, valamint a Szeretethíd elnevezésű akció koordinálása során végzett kiemelkedő munkájával érdemelte ki a díjat. Az elismeréshez szeretettel gratulálunk!  

Vezetői és oktatói pályázatokról döntött a Szenátus

sze, 03/29/2017 - 11:31

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2017. február 8-án írta ki a rektori pályázatot a 2017-2020 közötti rektori ciklusra. A tisztségre intézményünk két egyetemi tanára, Dr. Fazakas Sándor és Dr. Kustár Zoltán nyújtotta be pályázatát, melyekről március 28-án döntött a Szenátus. A szavazás eredménye alapján a Szenátus minősített többséggel dr. Kustár Zoltán jelenlegi általános rektorhelyettest javasolja rektorjelöltként a fenntartó számára. A fenntartó Tiszántúli Református Egyházkerület a rektor személyéről szóló döntését 2017. április 15-ig terjeszti fel a köztársasági elnöknek.

A Szenátus ezen az ülésén döntött a főtitkári pályázatról is, és szavazott bizalmat a jelenleg hivatalban lévő főtitkárnak, dr. Vojtkó-Pék Ildikónak újabb három évre.

A testület az Idegen Nyelvi Tanszékre kiírt főiskolai tanári pályázat ügyében is döntött, támogatva dr. Gaál-Szabó Péter pályázatát. A Szenátus arra tesz javaslatot a fenntartónak, hogy kezdeményezze oktatónk számára a főiskolai tanári cím adományozását.