Az Egyetem díszdoktorai

A DRHE díszdoktorai 1990-től

Név
Tisztség
Évszám
Tőkés Lászlótemesvári ref. lelkész1990.
Harsányi Andrásreformátus püspök1990.
Hodosy Imrejugoszláviai re. püspök1990.
Újfalussy JózsefMTA alelnöke1990
Bán Imreny. egyetemi tanár1990.
Bütösi Jánosny. amerikai püspök1990.
Gyenge Imreausztriai ref. püspök1990.
Imre Ernőref. lelkész1990.
Szabó Magdaírónő1992.
Karl-Christoph Eptingprotestáns teológus1992.
Csiha Kálmánreformátus lelkész1992.
Paul H. Sherrylelkész1994.
Szabó Istvánamerikai ref. lelkész1997.
Dankó Imreegyetemi tanár2000.
Gárdonyi Zsoltorgonaművész2000.
Kiss Tihamér Lászlóny. egyetemi tanár2000.
Kocsis Elemérny. ref. püspök2000.
Kozma Zsoltteológiai tanár2000.
Mészáros Istvánreformátus püspök2000.
Rácz Istvánny. egyetemi tanár2000.
Jong-Wha Parkkoreai lelkész2002.
Sung-Kuh Chungkoreai ref. teológiai tanár2002.
Michael Beintkerteológiai tanár, Münster2004.
Michael Welkerteológiai tanár, Heidelberg2004.
Gerrit Willem Neventeológiai tanár, Kampen2004.
Eberhard Buschteológiai tanár, Göttingen2004.
Alfred Jägerteológiai tanár, Bielefeld2006.
Molnár Miklósreformátus lelkész2006.
Hans Schwarzteológiai tanár Regensburg2006.
Gerrit Noltensmeiersuperintendens lippei egyház2006.
Iain Richard Torranceteológiai tanár, Princeton2006.
Ulrich Luzteológiai tanár, Bern2008.
John Andrew Dearmanteológiai tanár Austin2008.
Thomas WipfSvájci Ref Egyház elnöke2010
Bolyki Jánosteológiai tanár, Budapest2010
Walter Wolftörténész, Svájc2010
Andreas Hesslelkész, HEKS munkatárs2010
Stewart Jay Brownegyháztörténész, Edinburg2013
Hans-Anton DrewesBarth-kutató, Basel2013
Imre Lászlórodalomtörténész, Debrecen2013
Koncsol Lászlóíró, irodalomkritikus, Pozsony2013
Ulrich J. Körtneretika-professzor, Bécs2013
Gottfried Wilhelm Lochera Svájci Református Egyházszövetség elnöke, GEKE társelnöke, Bern2013
Pap Gézaaz Erdélyi Református Egyházkerület volt püspöke2013
Jerry Pillaya Református Egyházak Világközösségének elöke,
Farrarmere - Dél-Afrika
2013
Ritoók Zsigmondklasszika-filológia professzor, Budapest2013
Herman J. Selderhuisegyháztörténész, Kálvin-kutató,
Hasselt - Hollandia
2013
Peter Bukowskiteológus, Németország2015