A Doktori Iskola hallgatói

Hallgatók

NévKépzés kezdeteTémavezetőkKutatási témaAbszolutóriumDoktorjelöltSikeres védés
Adorjáni Zoltán2000.02.20Marjovszky TiborA Therapeuták kontemplatív kegyessége2004.05.28 2005.07.02
Arany Barbara2003.09.01Kustár ZoltánJónás könyvének fordítása és szövegkritikája2006.09.102008.09.01 
Árvavölgyi Béla2009.09.01Fazakas SándorKarl Barth hatásai a magyar református ekkléziológiára2013.02.142015.10.01. 
Bacsó Benjámin2013.09.09Baráth Béla LeventeFordulatok a kisegyházak XX. századi történetében   
Balla Péter2015.09.01.Fazakas SándorAz exegézis szerepe Kálvin teológiai és etika rendszerének kialakulásában   
Balázsné Kiss Csilla2009.09.01Bodó SáraA tisztelet értelmezése és jelentősége napjaink keresztyén gyülekeztében (különös tekintettel a katechézisre)2012.09.10  
Baráth Béla Levente1999.02.25Dr. Hörcsik RichárdBaltazár Dezső püspöki tevékenysége2002.03.29 2004.02.20
Barnóczki Anita2011.09.01Bodó SáraRomák a református hitoktatásban2015.02.16.2015.11.102016.05.18.
Bartha Ádám Attila2007.09.01Fazakas SándorEgészségügyi ellátó rendszerek keresztyén etikai értékelése2013.10.02  
Batizán Attila2010.09.01Gonda LászlóAz egyház mint diaszpóra. A diaszpóra-egzisztencia ekkléziológiai összefüggései és egy erdélyi szórványmissziós stratégia körvonalai2014.06.30  
Boros Melinda2002.09.01Marjovszky TiborJózsef-történetek magyarázata a rabbinikus irodalomban2005.06.222007.06.112008.03.06
Borsi Attila2001.09.01Gaál BotondMegigazulás és a megigazult ember: válasz a posztmodern kihívásra2004.09.202006.09.202009.02.12
Bölcsföldi András2012.09.01Fekete KárolyAz irodalom hatása és használhatósága a prédikációban és a lelkészi munkában2016.02.26.  
Buzás Dénes2002.09.01Marjovszky TiborBibliai Teológia   
Czagány Gábor2007.09.01Gaál SándorAz úrvacsora szerepe a református gyülekezetépítésben a globalizáció kihívásai között - különös tekintettel az egyetemista közösségekre2010.09.01 2012.02.24
Czeglédi Péter Pál2012.09.01Hodossy-Takács ElődDémonok az Ószövetségben2015.09.03.  
Csoma Judit2003.09.01Bodó SáraFélelem és bizalom2006.12.152009.09.012012.05.21
Csordás Dóra2002.09.01Bodó SáraA humanisztikus pszichológia   
Dézsi Csaba2011.09.01Peres ImreJézus feltámadásának hagyományozása2016.02.26.  
Egeresi Gábor2015.09.01.Baráth BélaWarga Lajos élete és munkássága   
Fazakas László2009.09.01Fekete KárolyFelnőttképzés a gyülekezetben   
Fehér Norbert2000.09.08Marjovszky Tibor1. Mózes 6,1-4 története2005.02.20  
Ferenczi Gábor2009.09.01Fazakas SándorA történelmi egyházak szociális tevékenysége és társadalmi (szociális) tanítása   
Fodor János2005.09.01Bodó Sára    
Fodor-Csipes Anikó2009.09.01Hodossy-Takács ElődKontextus és applikáció a bibliai teológiában   
Gaál Sándor1999.09.10Dr. Bölcskei GusztávVictor János egyházépítő szolgálata2005.04.05 2005.05.31
Hanula Gergely2001.09.01(Lenkeyné Semsey Klára), Marjovszky TiborAranyszájú Szent János homíliái2004.10.292006.10.292009.01.13
Harsányi Béla2014.09.01Baráth Béla LeventeA Kárpátaljai Református Egyházkerület szervezetének és törvényhozásának alakulása   
Hecker Róbert2004.09.01Hézser Gábor Kustár ZoltánMotiváció és vízió2007.09.102009.02.172009.06.08
Hegyi Péter2007.09.01Bodó SáraA keresztyén idősellátás kihívásai, aktuális kérdései és lehetőségei - egy longitudinális kutatás tükrében   
Hodossi Sándor2003.09.01Bodó SáraA felnőttkatechézis református modelljei Magyarországon2006.02.24 2008.06.10
Horsai Ede2002.09.01Bodó SáraAz erkölcs taníthatósága2008.02.102010.02.10 
Hotorán Gábor2005.09.01Gaál BotondDr. Török István professzor teológia életműve2009.11.01  
Iszlai Endre2005.09.01Fazakas SándorEvangélium és kultúra2010.09.10  
Jenei Péter2009.09.01Hodossy-Takács Előd"Az Úr őrzi a jövevényeket..." - Az idegen és a jövevény az ókorban és a 21. században2012.09.102013.02.052014.11.25
Jeneiné Hurja Bettina2015.09.01.Hodossy-Takács ElődKirálynők és királynék az ókori Izráelben   
Kádár Ferenc2001.09.01Fekete KárolyEkkléziasztika2006.01.30 2007.02.15
Kánya Endre2001.09.26Kustár ZoltánIsten igazságosságának kérdése az Ószövetségben2007.09.302009.09.01 
Kasza Ida2007.09.01Bodó Sára    
Kis Klára2009.09.01Bodó SáraIskola és agresszió2012.09.10  
Kis Médea2001.09.01Fekete KárolyReformátus gyülekezeti éneklés istentiszteleti szerepe és lelkigondozói lehetőségei2004.10.21 2007.02.15
Kóczián Viktória2010.09.01Marjovszky TiborA Bahir könyve, mint a korai rabbinikus teológia dokumentuma2013.11.01  
Kocsev Miklós1999.09.10Fekete KárolyHolland református gyakorlati teológia  2003.02.13
Kocsis Áron2010.09.01Fazakas SándorReformátus identitás ekkléziológiai és vallásszociológiai kutatása2013.10.02  
Kodácsy Tamás2000.02.22Gaál BotondIsten végtelensége2004.04.22 2007.02.08
Kolumbán Vilmos József2000.09.08Hörcsik RichárdBackamadarasi Kiss Gergely élete és munkássága2004.10.28 2005.06.10
Koncz-Vágási Katalin2008.09.01Kustár ZoltánHaggeus könyve 2012-01-30  
Kopándi Botond2010.09.01Fekete Károly
Rezi Elek (Kolozsvár)
Az unitárius egyház liturgiai megújulása2013.10.022016.06.13. 
Kovács Gergő2013.09.09Kovács ÁbrahámThomas F. Torrance antropológiája2016.08.31.  
Kovács József2001.09.01Hörcsik RichárdA MORE története a II. világháború után2004.10.202006.10.20 
Kovács Krisztián2006.09.01Fazakas SándorTeológia és politika a XX. században2009.09.302014.04.102014.12.03
Kovács-Pistuka Zoltán2015.09.01.Gonda LászlóIsten országa a kortárs magyar pünkösdi egyházak missziói teológiájában   
Kovács Zoltán2008.09.01Gaál SándorA missziológia posztmodern kihívásai2014.09.05  
Krasznay Mónika2007.09.01Bodó SáraAz imádság pasztorálpszichológiája2010.09.032013.10.012014.12.04
Kulcsár Árpád2013.09.09Fekete KárolyRavasz László gyakorlati teológiai munkássága   
Kurta József2004.09.01Fekete KárolyA 16-18. századi erdélyi református liturgia kérdései2010.01.30  
Kustár György2008.09.01Peres ImreA történeti Jézus kutatás fő vonulatainak feltérképezése 2011-09-30  
Kustárné Almási Zsuzsanna2013.09.09Bodó SáraA bábjáték szerepe és lehetőségei a katechézisben2016.08.31.  
Kutasiné Monár Boglárka2012.09.01Molnár JánosEgyházfegyelem a Dunántúli Református Egyházketrületben a kezdetektől az 1881-es debreceni zsinatig   
Ledán Muntean István2015.09.01.Peres ImreA halál, mint álom (Az újszövetségi álom-eszkatológia a görög sírfeliratok tükrében)   
Loment Péter2000.02.22Kustár ZoltánMalakiás könyve2004.02.152006.02.15 
Lőrinczné Fábián Éva2004.09.01Marjovszky Tibor    
Magyar Balázs Dávid2009.09.01Fazakas SándorA társadalmi nevelés Kálvinnál2012.12.042016.02.02. 
Makkai Péter2012.09.01Fazakas SándorA "kiválsaztás" szociális relevanciája az EREK társadalmi szolgálatában   
Márkus Noémi2012.09.01Peres ImreA mártírium az apostoli egyházban   
Máthé-Farkas Zoltán2004.09.01Marjovszky Tibor 2010.09.01  
Mezey Mónika2000.09.08Marjovszky Tibor 2005.03.20  
Misák Marianna2014.09.01

Baráth Béla Levente

Zsarnay Lajos élete és munkássága2015.06.30.  
Moldván Edit2011.09.01Kustár ZoltánA Szövetség könyvének (2Móz 20,18-23,19) formai és tartalmi elemzése2014.08.31  
Molnár Erzsébet2006.09.01Bodó SáraAggresszió   
Mucsi Zsófia2003.09.01Fekete KárolyA gyülekezetépítésben érvényesülő hatások ma Magyarországon2006.11.152008.11.15 
Nagy Gábor2006.09.01Gaál BotondKálvin János jelentősége a modern korban2009.09.30  
Nagy József2012.09.01Fekete KárolyAz élet istentisztelete ma - Az evangélium-hirdetée módjai a természetes egyháziaságért   
Nagy Viktória2004.09.01Hodossy-Takács ElődA hitvilág tárgyi emlékei a korai Izraelben   
Némedi Gusztáv2011.09.01Gaál BotondTisza István főgondnok és miniszterelnök református hite, vallásossága2014.08.31  
Németh Áron2009.09.01Kustár ZoltánA Nátán-jövendölés (2.Sám 7,8-17) hatástörténete2012.09.102014.12.082015.04.20
Dr. Ormóshegyi Zoltán2012.09.01Gaál BotondA nomosz pneumatikus megközelítése: sz evangélium és a törvény - a lelkiismereti és vallásszabadság hazai és nemzetközi szabályozása2015.09.03.  
Orosz Adrienn2004.09.01Gaál Botond, Baráth Béla Levente 2007.09.102007.09.04 
Paczári András2013.09.09Kustár ZoltánSzőlőtermelés. borkultúra és a bor mint szimbólum az ókori Közel-Keleten és Izráelben   
Pálfi József2001.09.08Gaál Botond, Fazakas SándorErdélyi magyar felsőoktatás, különös tekintettel az egyházi iskolákra2006.12.152008.12.012009.06.05
Pap Ferenc Kustár Zoltán, Hodossy-Takács ElődTemplom mint teológia2005.08.312008.10.222009.04.21
Papp György2010.09.15Gaál Botond, Pásztori-Kupán IstvánAz egyházatyák teológiájának hatása Kávin Institutio-jában2013.02.25.2015.03.17.2016.01.26.
Papp Zsolt2011.09.01Fazakas Sándor, Pásztori-Kupán IstvánA teológiai alapokon álló társadalmi igazságosság lehetősége a Kárpát-medencei történelmi-szociális adottságok mellett2014.08.31  
Peleskey Miklós Péter2014.09.01Gaál BotondAz eszkatológia modern értelmezése   
Péter Csaba2008.09.01Bodó SáraKáté oktatás kihívásai a XXI. század református gyülekezeteiben   
Petró László2010.09.01Gaál BotondA sákramentumok helye értelmezése és gyakorlása2013.10.022015.06.24. 
Petrócziné Petrov Anita2014.09.01Kovács ÁbrahámErőss Lajos vallásfogalma és a keresztyén-buddhista párbeszéd   
Pluhár Gábor2013.09.09Fekete KárolyHitéleti formák és misszió2016.08.31.  
Póti Eduárd-János2013.09.01Baráth Béla LeventeKét dualizmus kori tiszántúli református főgondnok, Degenfeld Imre és Vállyi János munkássága   
Pótor Áron2008.09.01Gaál BotondDr. Czeglédy Sándor professzor teológiai munkássága2013.10.022015.09.01. 
Pótor János2011.09.01Peres ImreJeruzsálem szeretetközösség2014.09.10  
Püski Dániel2004.09.01Gaál BotondA keresztyénség történelem- és időértelmezésének teológiai hatásai   
Püsök Sarolta2001.09.01Gaál Botond, Fazakas SándorKirkegaard teológiájának súlypontjai2007.06.302009.02.172009.05.28
Rácsok Gabriella2008.09.01Gaál SándorMisszió és média2011.09.06  
Retkes Attila2011.09.01Molnár JánosUnitárius egyház Magyarországo 1902-19482014.08.31  
Sajtos Szilárd2010.09.01Bodó Sára, Baráth Béla LeventeA magyar protestáns (református) katonai lelkigondozás múltja, jelene, jövője2014.01.31  
Sándor Balázs2000.09.08Gaál BotondA dogma megelevenedése2003.09.15 2005.03.03
Scherman László2009.09.01Peres ImreAz apokaliptikus gondolkodás kihívásai2015.09.10.  
Simon-Szabó istván2015.09.01.Kovács ÁbrahámIstenek ébredése? A magyar újpogány vallások vizsgálata a református teológia tükrében   
Sógor Árpád2005.09.14Bodó SáraTeológiai hallgatók pályaszocializációja   
Sohajda Levente2005.09.01Marjovszky TiborMarquardt: Keresztyénség, Egyház, Izráel2009.02.01  
Somfalvi Edit2004.09.01Hézser Gábor 2008.03.012010.03.012015.11.03
Somogyi Márta2006.09.01Baráth Béla LevneteDél német svájci református reformáció2009.09.30  
Soós József Tamás2011.09.01Gonda LászlóMissziói koncepciók a Királyhágómelléki Református Egyházkerületeiben   
Sőreg Norbert2002.09.01Bodó SáraSzemléltetés a katechézisben2008.09.202010.09.20 
Stefán Zoltán2010.09.01Baráth Béla, Gonda LászlóNeoprotestáns missziók Nyugat Ukrajnában 1990-2000   
Steiner József2011.09.01Gonda LászlóJelentős körtárs gyülekezetépítési modellek összehasonlító analízise és a magyarországi alkalmazása2014.08.31  
Suszter Szabolcs2012.09.01Fazakas SándorAz egyházi iskolák Etikai Kódexe, mint vezetésirányítási eszköz   
Szabó Gábor2009.09.01Bodó Sára    
Szabó László2009.09.01Gaál BotondA történelmi kálvinizmus teológiatörténeti jelentősége2013.09.30  
Szabó Pál2013.09.09.Gaál BotondTeremtés és Inkarnáció   
Szászi Andrea2004.09.01Bodó SáraA református vallásoktatásban használatos hittankönyvek módszertani kultúrájának fejlődése2007.09.032009.09.012011.10.14
Szatmári Emília2006.09.01Hörcsik RichárdKoncz Sándor életműve2009.10.012015.12.04.2016.10.18
Szatmáry Elemér2015.09.01.Kovács ÁbrahámA Jehova Tanúi végső időről szóló tanítása a református eszkatológia tükrében   
Székely József2011.09.01Fekete KárolyA lelkipásztor személyisége az igehírdetés szolgálatában.2014.08.31  
Szerdi András2010.09.01Fekete KárolyAz illusztráció kérdésköre az istentiszteleten2013.10.022014.01.17. 
Szilágyi-Papp Éva Adrienn2014.09.01Fazakas SándorIstenkép, gondviseléshit és moralitás a kollektív szenvedések összefüggésében   
Tárnok Márta2007.09.01Bodó SáraA családi életre nevelés katechetikai vonatkozásai   
Thoma László2008.09.01Bodó SáraVallási szocializáció2011.02.10  
Tóthné Szerencsi Erika2005.09.01Bodó Sára 2012.03.10.  
Tőkés Zoltán2000.09.08Hörcsik RichárdÉbredési mozgalmak a Tiszántúlon2004.10.13 2006.03.31
Török Béla2003.09.01Fekete KárolyLiturgiatörténet   
Vadnai Zoltán2001.09.15Lenkeyné Semsey Klára    
Varga Olga2011.09.01Marjovszky TiborPákozdy László Márton debreceni évei   
Varga Zsolt2003.09.10Fekete KárolyRudolf Bohren homiletikája2006.11.202008.11.202009.10.20
Vincze Piroska2009.09.01Peres ImrePszichológiai aspektusok Jézus beszélgetéseiben2014.02.24  
Visky István2004.09.01Hörcsik Richárd 2011.06.30