Felvételizőknek

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem felvételt hirdet hitéleti és világi szakjaira a 2017/2018-es tanévre:
 • református teológia szak
 • református teológia szak lelkész szakirány
 • vallás- és nevelőtanár osztatlan szak
 • pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA szak
 • katekéta-lelkipásztori munkatárs BA szak, katekéta szakirány
 • református kántor BA szak
 • hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzési szak
 • teológia minor
 • tanító BA szak
 • kiegészítő műveltségi területi képzés tanítóknak (később)
 • szakirányú továbbképzések (http://www.drhe.hu/felnottkepzesi-kozpont)
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem felvételt hirdet a 2017/2018. tanévre az alábbi szakjaira:
Hitéleti képzéseink
Református Teológia szak - osztatlan képzés (10 félév) nappali tagozat
Református Teológia szak lelkész szakirány - osztatlan képzés (12 félév) nappali tagozat
Katekéta-lelkipásztori munkatárs szak - katekéta szakirány - BA alapképzés (6 félév) nappali és levelező tagozat
Református kántor szak - BA alapképzés (6 félév) nappali tagozat
Vallás- és nevelőtanár szak – osztatlan képzés (10 félév) nappali tagozat
Vallás- és nevelőtanár szak - osztatlan mesterképzés (5 félév) levelező tagozat (tanító szakképzettség birtokában)
Vallás- és nevelőtanár szak - osztatlan mesterképzés (4 félév) levelező tagozat (egyéb tanári szakképzettség vagy református hittanoktató (KLM) szakképzettség birtokában)
Vallás- és nevelőtanár szak - osztatlan mesterképzés (2 félév) levelező tagozat (teológia szakon végzettek)
Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés szak – MA (4 félév) nappali és levelező tagozat
Hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzési szak (4 félév) levelező tagozat
Teológia MINOR képzés (3 félév) levelező tagozat
Világi képzéseink
Tanító szak – BA alapképzés (8 félév) nappali és esti tagozat
Kiegészítő műveltségterületi képzés tanítóknak (2 félév) esti tagozat
Biblioterápia – szakirányú továbbképzés (4 félév), esti tagozat
Család- és gyermekvédelem szakos pedagógus - szakirányú továbbképzés (2 félév), esti tagozat
Drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő - szakirányú továbbképzés (4 félév), esti tagozat
Fejlesztőpedagógus – szakirányú továbbképzés (4 félév), esti tagozat
Múzeumpedagógia szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő – szakirányú továbbképzés (4 félév), esti tagozat
Pedagógus szakvizsga – szakirányú továbbképzés (4 félév), esti tagozat
Rendezvényszervező – szakirányú továbbképzés (2 félév), esti tagozat
Szocioterápiás eljárások az iskolai erőszak kezelésére – szakirányú továbbképzés (2 félév), esti tagozat
 

 

 
Tanító szakra jelentkezőknek elő-alkalmassági vizsgát szervezünk 2017. február 10-én 9 órakor.
Az elő-alkalmassági vizsgára február 8-ig lehet jelentkezni a jelentkezési lap beküldésével (DRHE Tanulmányi osztály, 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.) illetve a vizsga díjának befizetésével. (Az alkalmassági vizsga díja 4000,- Ft, melyet az alábbi számlaszámra kérünk átutalni: Tiszántúli Református Egyházkerület 11738008-20011428 . A megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni: elő-alkalmassági vizsga + a jelentkező neve)
Az egészségügyi nyilatkozatot az elő-alkalmassági vizsgára is el kell hozni, annak hiányában nem tudunk igazolást adni a sikeres alkalmassági vizsgáról.
 
Az elő-alkalmassági vizsga célja: lehetőséget adni a jelentkezés benyújtása előtt az alkalmasság mérésére, megállapítására. Alkalmatlanság esetén a jelentkező a felsőoktatási felvételi eljárás keretében szervezett alkalmassági vizsgán azt megismételheti, javíthatja. Az eredményes elő-alkalmassági vizsgát az intézmények kölcsönösen elfogadják, tehát azt elegendő egy helyen (egy alkalommal) letenni. 
 
 
 
A tanító szakra az alkalmassági vizsga időpontja: 2017. május 30-31. 9 óra
Az alkalmassági vizsga díja 4000,- forint, melyet az alábbi számlaszámra kérjük átutalni: Tiszántúli Református Egyházkerület 11738008-20011428 (a megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni: „tanító alkalmassági vizsga” + a jelentkező neve)
 
Az alkalmassági vizsgáról minden érintett jelentkezőt írásban értesíteni fogunk. Az alkalmassági vizsgára feltétlenül hozza magával a kitöltött egészségügyi nyilatkozatot!
Nem vehet részt az alkalmassági vizsgán az a jelentkező, aki az alkalmassági vizsgára a hiánytalanul kitöltött egészségügyi alkalmassági lapot nem viszi magával!
 

Világi szakjainkra csak a felvi.hu központi rendszeren keresztül lehet jelentkezni 2017. február 15-ig, az ott megadott feltételeknek megfelelően!

 

 

 

A hitéleti szakokra való jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei:

A DRHE hitéleti képzéseire a jelentkezés és a díjfizetés nem a felvi.hu elektronikus rendszeren történik. Jelentkezési lapok a lap alján letölthetők, a felvételi eljárás díját (3000,-Ft/szak) az alábbi számlaszámra kérjük átutalni: Tiszántúli Református Egyházkerület 11738008-20011428 (a megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni: hitéleti jelentkezési díj + a jelentkező neve)
Jelentkezési határidő: 2017. február 28.
Az alkalmassági vizsga időpontja: 2017. április 10-11.
Az alkalmassági vizsga előtt minden jelentkezőt írásban értesíteni fogunk a pontos tudnivalókról.
 
 
Alapszakra és osztatlan képzésre jelentkezők esetében kötelezően csatolandó a jelentkezési laphoz:
 • református konfirmációról szóló igazolás,
 • a lakóhely szerint illetékes református lelkész ajánlólevele (az illetékes lelkész családi érintettsége esetén a lakóhely szerint illetékes református esperes ajánló­levele),
 • református gimnáziumok diákjai esetében a lelkészi ajánláson túl a vallástanár ajánlólevele,
 • saját kézzel írt önéletrajz (1,5–2 oldal),
 • a középiskolai bizonyítvány másolata,
 • érettségi bizonyítvány másolata,
 • azok esetében, akik nem a felvételi eljárás évében érettségiztek, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • 3000.- Ft felvételi díj befizetését igazoló dokumentum másolata
 • a többletpontok beszámítására való jogosultságot igazoló dokumentumok másolata,
 • előnyben részesítésre való jogosultságot igazoló dokumentumok.
 
  A teológia szak – lelkész szakirányra jelentkezők esetében a fentieken túl kérjük a felvételi űrlaphoz csatolni:
 • nem a Tiszántúli Református Egyházkerületből jelentkezők esetén az illetékes református püspök írásbeli hozzájárulását,
 • két évnél korábbi református konfirmációról szóló igazolást,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
 
 
A Katekéta-lelkipásztori munkatárs szakon a felvételt kizáró ok a diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia! A Teológia szakon és a Teológia szak lelkész szakirányon kizáró ok a diszlexia és a diszgráfia!
 
 
 
 
A vallás- és nevelőtanár osztatlan mesterszak rövid idejű képzésekre jelentkezők esetében a jelentkezési laphoz csatolni kell:
 • saját kézzel írt önéletrajz (1,5-2 oldal),
 • oklevél másolata,
 • nem a felvételi eljárás évében diplomát szerzők esetében 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • a lakóhely szerint illetékes református lelkész ajánlólevele (az illetékes lelkész családi érintettsége esetén a lakóhely szerint illetékes református esperes ajánló­levele),
 • református egyháztagság igazolását,
 • 3000.- Ft felvételi díj befizetését igazoló dokumentum másolata,
 • a többletpontok beszámítására való jogosultságot igazoló dokumentumok másolata,
 • előnyben részesítésre való jogosultságot igazoló dokumentumok.
 
A Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszakra jelentkezők esetében a jelentkezési laphoz csatolni kell:
 • saját kézzel írt önéletrajz (1,5-2 oldal),
 • oklevél (hitéleti) másolata, vagy oklevél + 50 kredit hitéleti modul elvégzésének igazolása,
 • nem a felvételi eljárás évében diplomát szerzők esetében 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • a lakóhely szerint illetékes lelkész ajánlólevele (az illetékes lelkész családi érintettsége esetén a lakóhely szerint illetékes esperes ajánló­levele),
 • egyháztagság igazolását,
 • 3000.- Ft felvételi díj befizetését igazoló dokumentum másolata,
 • a többletpontok beszámítására való jogosultságot igazoló dokumentumok másolata,
 • előnyben részesítésre való jogosultságot igazoló dokumentumok.
 
Egyetemünk egyetlen hitéleti szakján sincs kötelező tantárgyi felvételi vizsga, a jelentkezők felvételéről az intézmény a középiskolából hozott pontok és az érettségi tantárgyak osztályzata (vagy a megszerzett alapdiploma eredménye) alapján dönt; a pályaalkalmasságot alkalmassági vizsgán mérjük fel.
Az alkalmassági vizsga a teológia, a teológia-lelkész, a vallás- és nevelőtanár, a katekéta-lelkipásztori munkatárs és a kántor szakon is feltétel. A mesterszakra jelentkezők csak alkalmassági elbeszélgetésen vesznek részt.
 
Az alkalmassági vizsga és elbeszélgetés időpontja a hitéleti szakokon: 2017. április 10-11.
 A Jelentkezési lapokat az alábbi címre kell postán beküldeni vagy személyesen eljuttatni 2017. február 28-ig: DRHE Tanulmányi Osztály, 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
 
A Tanulmányi Osztály elérhetőségei:
Dr. Kustár Zoltánné tanulmányi osztályvezető:
tanulmanyiatdrhe [dot] hu; 52/518-515
 
 

Jelentkezési lap - Minor