„Az egyháznak meg kell őrizni függetlenségét”

Tudományos konferencián emlékeztek Karl Barth, Varga Zsigmond és Czövek Lajos munkásságára. Az évfordulós emlékezések mellett az egyetem oktatói a különböző szakterületek eredményeit mutatták be.

 

 

 

A felsőoktatásban nagy hangsúlyt fektetnek a tudományos munkára, a mi egyetemünkön is erősítjük ezt szemléletet– többek között Scientia ac educatio konferenciával – hangsúlyozta megnyitó beszédében a hittudományi egyetem rektora. Kustár Zoltán elmondta azt is, fontosnak tartja a szimpóziumot, ahol az oktatók megoszthatják egymással és az érdeklődőkkel a különböző tudományterületek eredményeit.

A konferencia délelőtti részén a megemlékezések álltak a középpontban. Karl Barth idén ötven éve hunyt el. A XX. századi teológia egyik legnagyobb alakjának három előadását Bölcskei Gusztáv hasonlította össze. A dogmatikai tanszék vezetője előadásában hangsúlyozta: Barth gondolkodása ma is időszerű és segít megtalálni a helyünket a világban. Az 1946-48-as előadások alapján elmondta: Barth szerint a mindenkori államrendre úgy kell tekinteni az embereknek, mint Isten jótéteményének rendelésére, amelyért hálát lehet adni és imádkozni kell azokért, akikre a felelősséget rábízták, mert ők nem mindenhatók és szükségük van erre. Az egyháznak minden változások közepette az a dolga, hogy megőrizze függetlenségét – emlékeztetett Barth gondolataira a professzor.

Az emlékező előadások sorát Peres Imre folytatta. Az újszövetség i tanszék vezetője Varga Zsigmond teológiai szemléletmódja kommentárjai tükrében címmel tartott előadást. Varga Zsigmond teológus, 2018-ban száz éve született. Peres Imre felidézte: Varga Zsigmond olyan korban élt, ami befolyással volt a magyar társadalom és az egyház életére is. „A társadalmi és egyházi megszorítások kényszerében működött, amely nyomás a munkásságát motiválta, de olykor vissza is vetette.” – tette hozzá.

A teológiai emlékezést a művészeti váltotta. Czövek Lajos, főiskolai tanár, karnagy, zeneszerzőre Losonczy Katalin emlékezett. A Leopold Mozart Zeneiskola címzetes igazgatója előadásában az egykori Czövek tanítványok személyes történeteit idézte fel. Hangsúlyozta: Czövek Lajos példát állít a fiataloknak, a kórusvezetőt tartás és alázat jellemezte. „Hivatástudatának elmélyülésében Gárdonyi Zoltán és Ádám Jenő, református muzsikusok játszottak a legnagyobb szerepet. Szakmai munkája harmincéves korától kezdődően haláláig Debrecen városához kötötte, a város zenei életének megkerülhetetlen szereplője volt mind a Tanítóképző Főiskola tanáraként, mind az általa alapított Maróthi György Kórus karnagya és vezetőjeként. Református neveltetése segítette Czövek Lajost az őt gyakran körülvevő szakmai és emberi gyarlóságokon való felülemelkedésben, abban, hogy újra és újra fel tudjon állni a legnehezebb időkben. A munka volt az élete, a fiatalság megnyerése a zene ügyének és nevelése annak erejével” – zárta sorait Losonczy Katalin.

A tudományos konferencia délutáni részében a hittudományi egyetem oktatói által művelt tudományterületek közérdeklődésre számot tartó eredményeit mutatták be az előadók.