Az evangélium egy életre átformál

A lelkészi, tanítói és hitoktatói pálya értelmiségi elköteleződést és társadalmi felelősségvállalást jelent. Elkezdődött a 480. tanév a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.

A 480. tanévét nyitotta meg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem. Az ünnepségen díszdoktorrá avatták Jooseop Keum koreai református lelkipásztort, az Egyházak Világtanácsa volt missziói igazgatóját, szöuli egyetemi tanárt, aki a kortárs ökumenikus mozgalom egyik meghatározó református alakja.

A tanévnyitón Fekete Károly hirdetett igét a Nagytemplomban. A Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke azt hangsúlyozta, hogy „Isten nem a távoli világok megközelíthetetlen Ura, hanem Ő a mindig közel lévő Isten, aki emberközelbe jött. Az egész Ószövetség azt hirdeti, hogy Isten kikerülhetetlenül közeledik. Nem lehet kitérni előle. Ígéreteit nem lehet letagadni, csodás tetteit nem lehet meg nem történtté tenni.” Fekete Károly azt mondta: „Életet jelent az Igével gondolat-közösségre és Krisztussal út-közösségre lépni. A célba érő ige gyökeres változást hoz: „mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is”. Ez kell nekünk! Életet változtató, termőre fordító, megelégedést adó evangélium, ami nem csak egy új tanév értelmét adja meg, hanem egy életre átformál Krisztus tanítványává.” – zárta szavait a püspök.

„Kiváló egyetemet választottatok” - szólt az elsős hallgatókhoz Kustár Zoltán. Az egyetem rektora azt hangsúlyozta, hogy „itt az évszázados hagyományok kéz a kézben járnak a legújabb tananyaggal és tudományos felismerésekkel. Szakjaink belátható mérete családias, összetartó közösségeket teremt, és kiváló esélyeket kínál a tehetséggondozásra, ösztöndíjakra. Bíztatlak benneteket, hogy éljetek ezekkel, mert a lelkészi, tanítói és hitoktatói pálya értelmiségi elköteleződést és társadalmi felelősségvállalást is jelent – hívta fel a hallgatók figyelemét Kustár Zoltán, majd hozzátette: a ’Hit – közösség – tudás’ intézményünk hármas jelszava mutatja, mi mindent kínálunk itt nektek – de egyben azt is, hogy ti miben tudjátok majd erősíteni ezt az egyetemet. Legyetek büszkék arra, hogy a Debreceni Református Kollégium diákjai lehettek, olyan öregdiákok nyomdokába lépve, mint Csokonai, Arany János vagy éppen Ady – és éljetek, tanuljatok úgy, hogy egy napon egyetemünk is büszke lehessen majd rátok!” – zárta szavait az egyetem rektora.

A 480. tanévet több mint százhúsz új hallgató kezdi meg a hittudományi egyetemen. Tanító szakon 76 diák tanulhatja meg, hogy kell az alsós tagozatos gyerekeket tanítani. 48 diákot vettek fel a hitéleti képzésekre, ezek közül a vallástanár, azaz a református hittanár-nevelőtanár volt idén a legnépszerűbb szak.

Az ünnepségen az egyetem vezetése díszdoktori címet adott Jooseop Keum, koreai református lelkipásztornak. A tiszántúli egyházkerület és a hittudományi egyetem intenzív testvéri kapcsolatokat ápol Kelet-Ázsia egyik legerőteljesebb keresztyén közösségével, a dél-koreai reformátussággal. Az egyetem évtizedek óta élen jár a koreai-magyar református teológiai párbeszéd területén. Jooseop Keum egy olyan jelentős kortárs koreai református teológus, aki az ökumenikus mozgalomban végzett szolgálata által széles körben gyakorol hatást korunk református és ökumenikus egyházi életére és teológiai gondolkodására.

A szöuli Presbiteriánus Egyetem és Teológiai Szeminárium (PUTS) és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem között évek óta szoros az együttműködés, amelyet idén nyáron a hallgatói csereprogram beindításával erősítettek. A hittudományi egyetem vezetése a díszdoktori cím adományozásával többek között a keresztyén egyházak együttműködéséért folytatott munkáját ismeri el Jooseop Keum-nak.  

Keum szakmai pályafutását a Koreai Presbiteriánus Egyház Országos Ifjúsági Szövetsége főtitkáraként kezdte, majd egyháza Ökumenikus Osztálya vezetőjeként szolgált. 1997-től 2007-ig a londoni székhelyű Világmissziói Tanács missziói programigazgatója volt. 2007-től az Egyházak Világtanácsa Missziói Osztályának vezetője, 2010-től az EVT missziói igazgatója, és az EVT Missziói és Evangélizációs Bizottsága titkára.