„Elment, hogy helyet készítsen nekünk”

„Dicsőség a Mennybemenetel, mert Krisztus nem eltűnt, hanem megdicsőíttetett. Dicsőség, mert eljött Jézus, aki elhozta a békességet, és újra megbékéltet minket az Atyával.” – mondta Horsai Ede lelkipásztor az áldozócsütörtöki istentiszteleten a Nagytemplomban. 

A hagyományoknak megfelelően, az ünnepi alkalom a Debreceni Református Hittudományi Egyetem kibocsátó istentisztelete. Ezen az alkalmon nyolcvankilenc lelkipásztornak tanuló hallgatót bocsátott ki az egyetem vezetése, hogy református gyülekezetekben, a helyi lelkipásztor mellett gyakorolják hivatásukat.

Áldozócsütörtök Húsvét után a 40. nap, ekkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus Mennybemenetelét. Az ünnepi igehirdetésben Horsai Ede arról beszélt, hogy „mi nem szeretjük, ha elhagynak bennünket, ilyenkor nem békesség, hanem háborúság van bennünk, bizonytalanság, hogy mi lesz most velünk. Az angyal kérdése, hogy ’Mit álltok itt az ég felé nézve’? –bíztatás arra, hogy új korszak kezdődik – hangsúlyozta az egyetemi lelkész. „Jézus Krisztus visszament az Atya jobbjára és ott uralkodik. Elment, hogy helyet készítsen nekünk, hogy újra legyen Istennel közösségünk” – tette hozzá. Horsai Ede a legátusokat arra bíztatta, hogy „Induljatok és vigyétek a jó hírt, mert ti vagytok a követek. Hirdessétek, hogy ne féljetek, mert az a Krisztus, aki meghalt és feltámadott felment a mennybe, de a lelke által itt van velünk és bármikor fordulhatunk hozzá”. 

Kustár Zoltán, az egyetem rektora kibocsátó beszédében arról beszélt, a Mennybemenetel Krisztus győzelme, amely minden emberi győzelmet felülír és erre hitet, életet, életcélt, hivatást lehet építeni. Menjetek és biztassátok a gyülekezeteket, legyetek az evangélium hirdetői, egyetemünk méltó képviselői – zárta beszédét a rektor.