Felvételizőknek

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem felvételt hirdet hitéleti és világi szakjaira a 2018/2019-es tanévre:

Hitéleti képzéseink
Református Teológia szak - osztatlan képzés (10 félév) nappali tagozat
Református Teológia szak lelkész szakirány - osztatlan képzés (12 félév) nappali tagozat
Katekéta-lelkipásztori munkatárs szak - katekéta szakirány - BA alapképzés (6 félév) nappali és levelező tagozat
Református kántor szak - BA alapképzés (6 félév) nappali tagozat
Vallás- és nevelőtanár szak – osztatlan képzés (10 félév) nappali tagozat
Vallás- és nevelőtanár szak - osztatlan mesterképzés (5 félév) levelező tagozat (tanító szakképzettség birtokában)
Vallás- és nevelőtanár szak - osztatlan mesterképzés (4 félév) levelező tagozat (egyéb tanári szakképzettség vagy református hittanoktató (KLM) szakképzettség birtokában)
Vallás- és nevelőtanár szak - osztatlan mesterképzés (2 félév) levelező tagozat (teológia szakon végzettek)
Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés szak – MA (4 félév) nappali és levelező tagozat
Hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzési szak (4 félév) levelező tagozat
Teológia MINOR (2 félév) levelező tagozat
Világi képzéseink
Tanító szak – BA alapképzés (8 félév) nappali és esti tagozat
Kiegészítő műveltségterületi képzés tanítóknak (2 félév) esti tagozat
Biblioterápia – szakirányú továbbképzés (4 félév), esti tagozat
Család- és gyermekvédelem szakos pedagógus - szakirányú továbbképzés (2 félév), esti tagozat
Drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő - szakirányú továbbképzés (4 félév), esti tagozat
Fejlesztőpedagógus – szakirányú továbbképzés (4 félév), esti tagozat
Múzeumpedagógia szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő – szakirányú továbbképzés (4 félév), esti tagozat
Pedagógus szakvizsga – szakirányú továbbképzés (4 félév), esti tagozat
Rendezvényszervező – szakirányú továbbképzés (2 félév), esti tagozat
Roma társadalomismeret - szakirányú továbbképzés (4 félév), levelező tagozat
Szabadidősport-szervező (óvodapedagógiai, tanítói) - szakirányú továbbképzés (2 félév), levelező tagozat

A szakirányú továbbképzésekre, a Kiegészítő műveltségterületi képzésre, a Teológia Minor képzésre 2018. augusztus hónapban kell jelentkezni. A jelentkezéssel kapcsolatos pontos tudnivalókat július végén, a honlapon fogjuk közzé tenni.

Tanító szakra való jelentkezés

Tanító szakra jelentkezőknek elő-alkalmassági vizsgát szervezünk 2018. február 9-én 9 órakor. Az elő-alkalmassági vizsgára február 7-ig lehet jelentkezni a jelentkezési lap beküldésével (DRHE Tanulmányi osztály, 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.) illetve a vizsga díjának befizetésével. (Az alkalmassági vizsga díja 4000,- Ft, melyet az alábbi számlaszámra kérünk átutalni: Tiszántúli Református Egyházkerület 11738008-20011428 . A megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni: elő-alkalmassági vizsga + a jelentkező neve)

Az egészségügyi nyilatkozatot az elő-alkalmassági vizsgára is el kell hozni, annak hiányában nem tudunk igazolást adni a sikeres alkalmassági vizsgáról.

Az elő-alkalmassági vizsga célja: lehetőséget adni a jelentkezés benyújtása előtt az alkalmasság mérésére, megállapítására. Alkalmatlanság esetén a jelentkező a felsőoktatási felvételi eljárás keretében szervezett alkalmassági vizsgán azt megismételheti, javíthatja. Az eredményes elő-alkalmassági vizsgát az intézmények kölcsönösen elfogadják, tehát azt elegendő egy helyen (egy alkalommal) letenni.

A tanító szakra az alkalmassági vizsga időpontja: 2018. május 29-30. 9 óra. Az alkalmassági vizsga díja 4000,- forint, melyet az alábbi számlaszámra kérünk átutalni: Tiszántúli Református Egyházkerület 11738008-20011428 (a megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni: „tanító alkalmassági vizsga” + a jelentkező neve)

Az alkalmassági vizsgáról minden érintett jelentkezőt írásban értesíteni fogunk. Az alkalmassági vizsgára feltétlenül hozza magával a kitöltött egészségügyi nyilatkozatot! Nem vehet részt az alkalmassági vizsgán az a jelentkező, aki az alkalmassági vizsgára a hiánytalanul kitöltött egészségügyi alkalmassági lapot nem viszi magával!

Tudnivalók az alkalmassági vizsgáról
Az alkalmassági vizsgára kérjük hozzanak magukkal testnevelés felszerelést.

Világi szakjainkra csak a felvi.hu központi rendszeren keresztül lehet jelentkezni 2018. február 15-ig, az ott megadott feltételeknek megfelelően!

 

A hitéleti szakokra való jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei:

A DRHE hitéleti képzéseire a jelentkezés és a díjfizetés nem a felvi.hu elektronikus rendszeren történik. Jelentkezési lapok a lap alján letölthetők, a felvételi eljárás díját (3000,-Ft/szak) az alábbi számlaszámra kérjük átutalni: Tiszántúli Református Egyházkerület 11738008-20011428 (a megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni: hitéleti jelentkezési díj + a jelentkező neve)

Jelentkezési határidő: 2018. február 28.

Az alkalmassági vizsga időpontja: 2018. március 28.

Az alkalmassági vizsga előtt minden jelentkezőt írásban értesíteni fogunk a pontos tudnivalókról.

Alapszakra és osztatlan képzésre jelentkezők esetében kötelezően csatolandó a jelentkezési laphoz:

 • református konfirmációról szóló igazolás,
 • a lakóhely szerint illetékes református lelkész ajánlólevele (az illetékes lelkész családi érintettsége esetén a lakóhely szerint illetékes református esperes ajánló­levele),
 • református gimnáziumok diákjai esetében a lelkészi ajánláson túl a vallástanár ajánlólevele,
 • saját kézzel írt önéletrajz (1,5–2 oldal),
 • a középiskolai bizonyítvány másolata,
 • érettségi bizonyítvány másolata,
 • azok esetében, akik nem a felvételi eljárás évében érettségiztek, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • 3000.- Ft felvételi díj befizetését igazoló dokumentum másolata
 • a többletpontok beszámítására való jogosultságot igazoló dokumentumok másolata,
 • előnyben részesítésre való jogosultságot igazoló dokumentumok.

A teológia szak – lelkész szakirányra jelentkezők esetében a fentieken túl kérjük a felvételi űrlaphoz csatolni:

 • nem a Tiszántúli Református Egyházkerületből jelentkezők esetén az illetékes református püspök írásbeli hozzájárulását,
 • két évnél korábbi református konfirmációról szóló igazolást,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A Katekéta-lelkipásztori munkatárs szakon a felvételt kizáró ok a diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia! A Teológia szakon és a Teológia szak lelkész szakirányon kizáró ok a diszlexia és a diszgráfia!

A vallás- és nevelőtanár osztatlan mesterszak rövid idejű képzésekre jelentkezők esetében a jelentkezési laphoz csatolni kell:

 • saját kézzel írt önéletrajz (1,5-2 oldal),
 • oklevél másolata,
 • nem a felvételi eljárás évében diplomát szerzők esetében 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • a lakóhely szerint illetékes református lelkész ajánlólevele (az illetékes lelkész családi érintettsége esetén a lakóhely szerint illetékes református esperes ajánló­levele),
 • református egyháztagság igazolását,
 • 3000.- Ft felvételi díj befizetését igazoló dokumentum másolata,
 • a többletpontok beszámítására való jogosultságot igazoló dokumentumok másolata,
 • előnyben részesítésre való jogosultságot igazoló dokumentumok.

A Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszakra jelentkezők esetében a jelentkezési laphoz csatolni kell:

 • saját kézzel írt önéletrajz (1,5-2 oldal),
 • oklevél (hitéleti) másolata, vagy oklevél + 50 kredit hitéleti modul elvégzésének igazolása,
 • nem a felvételi eljárás évében diplomát szerzők esetében 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • a lakóhely szerint illetékes lelkész ajánlólevele (az illetékes lelkész családi érintettsége esetén a lakóhely szerint illetékes esperes ajánló­levele),
 • egyháztagság igazolását,
 • 3000.- Ft felvételi díj befizetését igazoló dokumentum másolata,
 • a többletpontok beszámítására való jogosultságot igazoló dokumentumok másolata,
 • előnyben részesítésre való jogosultságot igazoló dokumentumok.

Egyetemünk egyetlen hitéleti szakján sincs kötelező tantárgyi felvételi vizsga, a jelentkezők felvételéről az intézmény a középiskolából hozott pontok és az érettségi tantárgyak osztályzata (vagy a megszerzett alapdiploma eredménye) alapján dönt; a pályaalkalmasságot alkalmassági vizsgán mérjük fel. Az alkalmassági vizsga a teológia, a teológia-lelkész, a vallás- és nevelőtanár, a katekéta-lelkipásztori munkatárs és a kántor szakon is feltétel. A mesterszakra jelentkezők csak alkalmassági elbeszélgetésen vesznek részt.

Az alkalmassági vizsga és elbeszélgetés időpontja a hitéleti szakokon: 2018. március 28.

A Jelentkezési lapokat az alábbi címre kell postán beküldeni vagy személyesen eljuttatni 2018. február 28-ig: DRHE Tanulmányi Osztály, 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.

A Tanulmányi Osztály elérhetőségei: Dr. Kustár Zoltánné tanulmányi osztályvezető: tanulmanyiatdrhe [dot] hu; 52/518-515

Jelentkezési lapok hitéleti szakokra Hitéleti alap és osztatlan képzés
Hitéleti mesterképzések
Szakirányú továbbképzés
MINOR