Nyári gyermektábor szervező

Nyári táborszervezőnek lehet pályázni az egyetemen. Olyan személy jelentkezését várják, aki öt héten keresztül óvodás és általános iskolás gyermekekre vigyáz és foglalkoztatja őket, valamint a diáksegítők munkáját koordinálja. 

 

 

 

Pályázati kiírás

 (1) Gyermektábor szervező megbízást a DRHE alap,- osztatlan vagy mesterszakos képzésben részt vevő hallgató kaphat.

 (2) A gyermektábor szervező megbízás benyújtott pályázat és személyes szakmai meghallgatás alapján nyerhető el.

 (3) A gyermektábor szervező foglalkoztatása hallgatói munkaszerződés alapján történik. A munkáltatói jogokat a rektor gyakorolja. A gyermektábor szervezővel határozott idejű, legfeljebb 5 hetes munkaszerződés köthető.

 (4) A gyermektábor szervező munkája ellátásáért hallgatói munkadíjban részesül. A hallgatói munkadíj kifizetése az elvégzett munka után történik a hallgató által megadott bankszámlára utalással.

 (5)  A gyermektábor szervező számára a fenntartó a nyári időszakra való tekintettel, amennyiben nem debreceni lakos, szállást biztosít, illetve minden esetben reggelit, ebédet és uzsonnát.

 (6) Az öt hét időintervallumra egy gyermektábor szervezővel köt szerződést az egyetem rektora.

 (7) A gyermektábor szervező feladatai: az öt hetes időszakra, szakmai program kidolgozása és megvalósítása. Diáksegítők munkájának koordinálása.

 (8) A benyújtás módja: a pályázati anyagot kinyomtatott formában, 2 példányban a rektornak címezve a Rektori Hivatalban dr. Vojtkó-Pék Ildikó főtitkár asszonynak kell leadni. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a Rektori Hivatalban lehet.

 (8) A pályázat részét képezik az alábbiak:

  1. a DRHE honlapjáról letölthető, a pályázati felhívás mellékletét képező pályázati űrlap,
  2. a hallgató 1-1,5 oldalas gépelt önéletrajza, amelyben ki kell térni a pályázó eddigi szakmai eredményeire (gyermekfelügyelet, táboroztatás, gyermeknevelői és fejlesztői kompetenciák előnyt jelentenek),
  3. a hallgató 1-1,5 oldalas gépelt kidolgozott szakmai programja, benne szakmai elképzeléseinek leírása óvodás és általános iskoláskorú gyermekek tematikus és differenciált (pl.: ének-zene, torna, angol) felvigyázására és foglalkoztatására.
  4. ha van: nyelvtudást igazoló okirat(ok) másolata(i).

 (9) A benyújtás határideje: 2018. május 22.

(10) A beérkező pályázatokat a rektor által felkért, legalább 3 fős bizottság véleményezi.

A pályázati űrlap innen tölthető le.