Pályázat

A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány pályázatot hirdet a Debreceni Református Hittudományi Egyetem hallgatói számára egyházi nyári táborok részvételi költségeinek a támogatására.

 

Pályázhat az egyetem minden teológia–lelkész szakos hallgatója, aki 2018. július 1. és augusztus 31. között keresztyén táborban kíván részt venni. Pályázni a hallgatót terhelő táborozási költségek (pl. útiköltség, részvételi díj, a szállás- és ellátás költségei) felére, lehet.  A pályázati keret 100.000.- forint, egy fő legfeljebb 20.000.- forint támogatásban részesíthető.

A pályázatot egy nyomtatott példányban 2018. június 15-éig a DRHE Rektori Hivatalában dr. Vojtkó-Pék Ildikó főtitkár asszonynak lehet leadni vagy postán eljuttatni. A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

  1. A pályázó nevét, szakát, évfolyamát, e-mail címét és telefonszámát,
  2. a tervezett tábor helyszínét, szervezőit és időpontját,
  3. a táborba való bejelentkezésről szóló táborvezetői igazolást,
  4. a hallgatóra háruló költségek igazolását,
  5. a megpályázott összeg nagyságát,
  6. a pályázó számlaszámát, melyre a kuratórium az elnyert támogatást átutalhatja.

 

A pályázatokat a kuratórium 2018. június 30. napjáig bírálja el, és a nyerteseket a pályázati anyagban megadott e-mail címen elektronikus levél formájában értesítési.

A pályázatok teljesítési határideje 2018. augusztus 31., a pályázatok elszámolásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati vállalást előfinanszírozással kell megvalósítani, az elnyert támogatást a kuratórium utólag, a benyújtott számla/elszámolás alapján 30 napon belül a megadott

számlaszámra utalja át.

További felvilágosításért dr. Kustár Zoltán rektorhoz, kuratóriumi titkárhoz lehet fordulni.

Dr. Fekete Károly, a kuratórium elnöke