Szabályzataink

Szabályzat neve Elfogadva Módosítva
Szervezeti és Működési Szabályzat 2011.06.27. 1(2011.10.04.) 2(2011.12.06.) 3(2012.01.31.) 4(2012.03.13.)
5(2012.06.26.) 6(2012.09.14.) 7(2013.03.19.) 8(2013.06.11.)
9(2013.09.24.) 10(2013.12.10.) 11(2014.05.06.) 12(2014.09.23.)
13(2015.02.23.) 14(2015.04.28.) 15(2015.11.10.) 16(2016.06.21.)
17(2016.09.27.) 18(2016.12.13.) 19(2017.05.09.)  
Hallgatói felvételi szabályzat 2012.04.17. 1(2013.02.12.) 2(2013.03.19.) 3(2013.09.24.) 4(2014.05.06.)
5(2014.11.18.) 6(2015.02.03.) 7(2015.12.15.) 8(2016.05.10.)
9(2016.12.13.)      
Tanulmányi és vizsgaszabályzat 2011.08.29. 1(2011.10.04.) 2(2011.12.06.) 3(2012.01.31.) 4(2012.03.13.)
5(2012.04.17.) 6(2012.09.14.) 7(2013.06.11.) 8(2013.09.24.)
9(2014.11.18.) 10(2015.04.28.) 11(2015.06.16.) 12(2015.12.15.)
13(2016.12.13.) 14(2017.02.07.) 15(2017.06.20.)  
Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 2012.01.31. 1(2012.05.08.) 2(2012.06.26.) 3(2013.05.14.) 4(2014.06.17.)
5(2015.02.03.) 6(2015.06.16.) 7(2016.05.10.) 8(2016.12.13.)
9(2017.03.28.) 10(2017.06.20.) 11(2017.09.14.  
HÖK Alapszabálya 2016.05.10. 1(2016.05.10.)      
Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya 2013.09.24. 1(2013.09.24.) 2(2015.12.15.)    
Erasmus Szabályzat 2013.04.16. 1(2013.04.16.) 2(2016.11.15.) 3(2017.05.09.)  
Legációs Szabályzat 2012.02.21. 1(2013.06.11.) 2(2015.04.28.) 3(2016.05.10.) 4(2017.05.09.)
Tudományos Diákköri Szabályzat 2012.03.13. 1(2012.03.13.) 2(2016.11.15.)    
A Hallgatók Minősítési Eljárásának Szabályzata 2014.12.16. 1(2014.12.16.)      
A DRHE Hallgatóinak Fegyelmi Szabályzata 1998.11.11. 1(2012.02.21.) 2(2012.11.13.) 3(2015.06.16.)  
Foglalkoztatási Követelményrendszer 2012.04.17. 1(2012.09.14.) 2(2014.01.17.) 3(2014.05.06.) 4(2014.12.16.)
5(2016.05.10.) 6(2016.12.13.)    
Etikai kódex 2014.11.18. 1(2014.11.18.)      
Doktori és Habilitációs Szabályzat 2013.09.24. 1(2013.11.05.) 2(2014.06.17.) 3(2014.12.16.) 4(2015.09.22.)
5(2016.05.10.) 6(2016.09.27.)    
Minőségbiztosítási Szabályzat 2013.12.10. 1(2013.12.10.) 2(2016.03.08.)    
Egyetemi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzat 2012.06.26. 1(2015.09.22.) 2(2017.05.09.) 3(2017.06.20.)  
Maróthi György Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata 2014.12.16. 1(2014.12.16.) 2(2016.02.02.)    
Egyetemi Kitüntetések és Címek Adományozásának rendje 2012.06.26. 1(2015.04.28.) 2(2017.02.07.)    
Az Egyetemi Kutatás-finanszírozási Pályázat Szabályzata 2012.03.13. 1(2012.06.26.)      
Iratkezelési Szabályzat 2015.06.16. 1(2015.06.16.) 2(2015.12.15.) 3(2017.02.07.)  
Pénz és Vagyonkezelési Szabályzat 2015.09.22. 1(2015.09.22.)      
Informatikai Szabályzat 2012.06.26. 1(2012.06.26.) 2(2016.06.21.)    
Demonstrátor Szabályzat 2016.03.08. 1(2016.03.08.)      
Adatkezelési és közzétételi Szabályzat 2016.12.13.        
Önköltségszámítási Szabályzat 2017.05.09. 1(2017.05.09.)      

Kutatóintézetek Szervezeti és Működési Szabályzatai

Szabályzat neve Elfogadva
Ethelbert Stauffer Teológiai Kutatóintézet SzMSz 2012.02.21.
Hatvani István Kutatóintézet SzMSz 2012.02.21.
Katechetikai Központ SzMSz 2012.02.21.
Kelet-Közép-Erupóai Karl Barth Kutatóintézet SzMSz 2012.02.21.
Közép-Európai Reformáció és Protestntizmus Történeti Kutatóintézet SzMSz 2012.02.21.
A Liturgiai Kutatóintézet SzMSz 2012.02.21.
Missio et Oikodome Kutatóintézet SzMSz 2012.02.21.
Az Ószövetségi Kutatóintézet SzMSz 2012.02.21.
Patmosz Újszövetségi Kutatóintézet SzMSz 2012.02.21.
Sepphoris Bibliai Régészeti és Posztbiblikus Zsidó Irodalmi Kutatóintézet SzMSz 2012.02.21.
Szociáletikai Kutatóintézet SzMSz 2012.02.21.

A DRHE Állandó Bizottságainak Szervezeti és Működési Szabályzatai

Szabályzat neve Elfogadva
A Gazdasági Bizottság Működési Szabályzata 2012.04.17.
A Diákjóléti Bizottság Működési Szabályzata 2012.01.31.
A Könyvtárbizottság Működési Szabályzata 2012.01.31.
A Közművelődési és Sportbizottság Működési Szabályzata 2012.03.13.
Az Informatikai Bizottság Működési Szabályzata 2012.05.08.