Tanulmányi információk

Kedves Hallgató!
 
A vizsgaidőszak előtt szeretnénk néhány időpontra, tudnivalóra felhívni a figyelmét.
 
 • A vizsgaidőszak 2017. május 15-től 2017. június 23-ig tart. A vizsgaidőszak utolsó hetében (június 19-23.) már csak javító vizsgák vannak. (Hamarabb is lehet javító vizsgát tenni!)
 • Május 25. - a Mennybemenetel ünnepe munkaszüneti nap egyetemünkön. (A Mennybemenetel ünnepén 10 órakor kibocsátó istentisztelet lesz a Nagytemplomban.)
 • A szakdolgozatokat május 2-án, kedden 16 óráig kell leadni a Tanulmányi osztályon. (Ezt követően már csak a késedelmi díj kifizetése után legkésőbb május 16-án 16 óráig.)
 • Az exegetikai alapdolgozatokat május 12-én 13 óráig kell leadni a Tanulmányi osztályon.
 • Az indexeket 2017. május 8-án 8:00 órától lehet a Tanulmányi osztályon felvenni hivatali időben.
 • A Neptunban való vizsgajelentkezés 2017. május 6-án, szombaton 20 órakor kezdődik. Nem vehet fel vizsgát az a hallgató, akinek a Neptun rendszerben kiírt, lejárt pénzügyi tartozása van, ezért kérjük, hogy ezeket mindenki mielőbb rendezze.
 • Ugyanabból a tantárgyból a harmadik és további vizsgáért (ismételt javítóvizsga) a hallgatónak szolgáltatási díjat kell fizetni. A harmadik és további vizsgák számításánál az adott tantárgy újrafelvételét megelőzően tett sikertelen vizsgák számát is figyelembe kell venni. A harmadik és további vizsgára csak a szolgáltatási díj befizetése után lehet jelentkezni. A szükséges szolgáltatási díjat már most ki lehet írni és be lehet fizetni a Neptunban, így nem lesz akadálya a vizsgára való jelentkezésnek. (A hallgatói felületen, a „Vizsgajelentkezés” menüponton amennyiben a tárgy előtt + jelet látnak, azt lenyitva ellenőrizhetik, hogy az adott tárgyból hány vizsgajelentkezés volt korábban.)
 • A vizsgára jelentkezés az elektronikus tanulmányi nyilvántartó rendszerben a vizsga előtti nap déli 12.00 óráig módosítható.
 • Elégtelen (1) érdemjegyet/ket a vizsgaidőszak végéig egyszer lehet javítani.
Félévente egy tárgyból lehet elégtelentől jobb érdemjegyet a vizsgaidőszakban javítani.
(Javító vizsgát bármelyik kiírt, szabad vizsgaidőpontban lehet tenni.)
A vizsgákkal kapcsolatos további részletes szabályozás a Tanulmányi és vizsgaszabályzat 26-32. §-ban található.
 
Felhívjuk figyelmét, hogy a vizsgán való meg nem jelenés esetén a Térítési és juttatási Szabályzat értelmében 4000.- forint szolgáltatási díjat kell fizetni. Ezt az összeget az oktatói bejegyzés alapján a Tanulmányi osztály fogja kiírni a vizsgaidőszak végén.
 
Kérjük, hogy az indexeket az utolsó jegybeírást követően minél hamarabb adják le a Tanulmányi osztályon, megkönnyítve ezzel az ügyintézők munkáját.
 • A leckekönyvet legkésőbb a vizsgaidőszak utolsó napján (2017. június 23.) 13 óráig lehet térítésmentesen leadni a Tanulmányi osztályon.
  A kápláni szigorlatozók leckekönyvét kérjük legkésőbb június 22-én leadni a Tanulmányi osztályon! Szigorlatra az állhat, akinek a hatodéves tárgyak nélkül minden más követelmény teljesítve van.
 • A hitéleti szakos hallgatók Minősítő vizsgája június 6-án és 15-én lesz.
Sikeres vizsgákat kívánunk!
 
 
                                                                        A Tanulmányi osztály munkatársai