Teológiai Intézet

Név/beosztás E-mail cím Épület/Szoba Mellék
Dr. Hodossy-Takács Előd
intézetvezető
takacseatdrhe [dot] hu
II/216
18519
Lapis-Lovas Anett Csilla
oktatásszervező
lovas [dot] anettatdrhe [dot] hu
II/216
18527
Kőszeginé Pótor Erika koszegine [dot] erikaatdrhe [dot] hu II/216 18527
 
Ószövetségi Kutatóintézet
Név/beosztás E-mail cím Épület/Szoba Mellék
Dr. Kustár Zoltán
tanszékvezető
egyetemi tanár
kustar [dot] zoltanatdrhe [dot] hu
II/206
18550
Dr. Németh Áron
adjunktus
nemeth [dot] aronatdrhe [dot] hu
II/206
18530
 
Újszövetségi Tanszék
Patmos Újszövetségi Tanszék
Név/beosztás E-mail cím Épület/Szoba Mellék
Dr. Peres Imre
tanszékvezető
egyetemi tanár
peres [dot] theoluniatdrhe [dot] hu
II/207
18535
Balog Margit
nyelvi lektor
balogmatdrhe [dot] hu
FSZ/005
18596
 
Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék
Sepphoris Kutatóintézet
Név/beosztás E-mail cím Épület/Szoba Mellék
Dr. Hodossy-Takács Előd
tanszékvezető,
egyetemi docens
takacseatdrhe [dot] hu II/209 18538
Dr. Kókai Nagy Viktor
egyetemi adjunktus
kokainagy [dot] viktoratdrhe [dot] hu
II/209
18580
 
Név/beosztás E-mail cím Épület/Szoba Mellék
Dr. Bölcskei Gusztáv
tanszékvezető
egyetemi tanár
bolcskeigatdrhe [dot] hu
II/227
18584
Dr. Kovács Ábrahám
egyetemi docens
kovacs [dot] abrahamatdrhe [dot] hu
II/226
18573
 
Név/beosztás E-mail cím Épület/Szoba Mellék
Dr. Fazakas Sándor
tanszékvezető
egyetemi tanár
fazakassatdrhe [dot] hu
II/211
18556
Dr. Kovács Krisztián
adjunktus
kovacs [dot] krisztianatdrhe [dot] hu
II/211
18597
 
 
Egyháztörténeti Tanszék
Közép-Európai Reformáció és Protestantizmus Történeti Kutatóintézet
Név/beosztás E-mail cím Épület/Szoba Mellék
Dr. Hörcsik Richárd
tanszékvezető
egyetemi tanár
horcsikratdrhe [dot] hu
II/208
18547
Dr. Baráth Béla Levente
egyetemi tanár
barathbatdrhe [dot] hu
II/208
18558

 

 
Gyakorlati Teológia Tanszék
Név/beosztás E-mail cím Épület/Szoba Mellék
Dr. Bodó Sára Anna
tanszékvezető
egyetemi docens
bodosatdrhe [dot] hu
II/210
18528
Dr. Fekete Károly
egyetemi tanár
feketekatdrhe [dot] hu
 
 
Dr. Hodossi Sándor
főiskolai docens
hodossi [dot] sandoratdrhe [dot] hu
II/210
18548
Kis Klára
tanársegéd
kis [dot] klaraatdrhe [dot] hu II/210  
 
Katechetikai Központ
Név/beosztás E-mail cím Épület/Szoba Mellék
Kustárné Almási Zsuzsanna
központvezető
kustarne [dot] zsuzsannaatdrhe [dot] hu I/114 18509
Dr. Bodó Sára Anna
egyetemi docens
bodosatdrhe [dot] hu
I/114
18509
 
Misszió és Felekezettudományi Tanszék
Missio et Oikodome -Missziológia és Ökumenika kutatóintézet
Név/beosztás E-mail cím Épület/Szoba Mellék
Dr. Gaál Sándor
tanszékvezető
egyetemi docens
gaalsatdrhe [dot] hu
II/205
18561
Dr. Gonda László
egyetemi docens
gondalatdrhe [dot] hu
II/205
18513
 
Egyházzenei Tanszék
Név/beosztás E-mail cím Épület/Szoba Mellék
Dr. Kiss Csaba Márton
tanszékvezető
főiskolai docens
kiss [dot] csabaatdrhe [dot] hu
I/134
18545
Kedvesné dr. Herczegh Mária
főiskolai docens
kedvesne [dot] h [dot] mariaatdrhe [dot] hu
I/134
18543
Szabóné Fodor Adrienne
művésztanár
szabone [dot] adrienneatdrhe [dot] hu
II/134
18544

Romológia Tanszék

Név/beosztás E-mail cím Épület/Szoba Mellék
Szabóné dr. Kármán Judit
tanszékvezető
főiskolai docens
szabone [dot] karman [dot] juditatdrhe [dot] hu
II/233
18539
Dr. Berek Sándor
főiskolai docens
berek [dot] sandoratdrhe [dot] hu
II/233
18569