Pályázati kiírás

FELHÍVÁS RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA
2019/20. I. félév

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Diákjóléti Bizottsága és a HÖK Szociális Bizottsága rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot hirdet a 2019/20-as tanév I. félévére.
A HÖK Szociális Bizottsága 2019. szeptember 2-től várja a beérkező pályázatokat. 
A kitöltött űrlapokat a csatolt dokumentumokkal együtt a HÖK Irodában (I. emelet 125-ös szoba) lehet leadni, a Szociális Bizottság ügyeleti idejében, amely a diákság honlapján (diaksag.drhe.hu) és a hirdetőkön lesz elérhető.

A pályázatok benyújtásának határnapjai:
PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2019. szeptember 13. 16 óra 

HIÁNYPÓTLÁSI IDŐSZAK: 2019. szeptember 18-23.12 óra 
(A hiánypótlás szükségességéről a pályázók a Neptun tanulmányi rendszerben kapnak értesítést. Felhívjuk a figyelmet, hogy a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumok benyújtása kizárólag egyszerre történik, és a hiánypótlási időszak alatt egy alkalommal lehetséges.)

PONTSZÁM ELLENI KIFOGÁS BENYÚJTÁSA: 2019. szeptember 25. – szeptember 30. 12 óra
(A pályázatok kiértékelése után a pályázók a Neptun tanulmányi rendszerben kapnak értesítést az elért pontszámukról, amelynek – ha nem egyezik a saját számításaikkal – felülvizsgálatát kérhetik a HÖK Szociális Bizottságától. A pontszámról szóló értesítést valamennyi érvényes pályázatot benyújtott pályázó megkapja. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pontszámról szóló értesítés nem jelenti a pályázat elbírálását, és nem jelent döntést szociális ösztöndíj megítélésére vonatkozóan.)
Kérjük, hogy a kitöltési útmutató (Térítési és Juttatási Szabályzat 6. számú melléklete) figyelmesen tanulmányozza át. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok beszerzése már a benyújtási időszakot megelőzően is lehetséges.
A pályázati felhívás, űrlap és a kitöltési útmutató elérhető az alábbi linken: https://www.drhe.hu/hu/rendszeres-szocialis-osztondij-palyazati-felhivas
A szociális ösztöndíjra vonatkozó Térítési- és Juttatási Szabályzat megtalálható az egyetem honlapján:
https://www.drhe.hu/sites/default/files/content/page/82/tjsz_-_1-15._mod...
Kérjük a határidők pontos betartását! Az elkésett pályázatokat a Diákjóléti Bizottságnak nem áll módjában befogadni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Hallgatói Önkormányzat Szociális Bizottsága és a Diákjóléti Bizottság a visszaélések elkerülése érdekében a szociális ösztöndíj pályázati űrlapon feltüntetett adatok és benyújtott dokumentumok valódiságát fokozottan ellenőrzi, kérdéses esetben azok valódiságának ellenőrzésére a lakóhely szerinti Polgármesteri Hivatalnál környezettanulmány elkészítését kezdeményezi. 

Bővebb információ, felvilágosítás kérhető a DRHE HÖK Szociális Bizottságának elnökétől, a hok [dot] szocbiz [at] drhe [dot] hu e-mail címen.

Debrecen, 2019. július 15.