KÉPZÉSI FELHÍVÁS!

A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen a 2015-2016 tanév tavaszi félévében ismét indul levelező teológia  minor képzés elegendő számú jelentkező esetén.

Az 50 kredites, 3 félév alatt elvégezhető részismereti képzés nem diplomaszerzésre irányul. A felsőoktatási végzettséggel már rendelkező hallgatók alapozó elméleti teológiai ismereteket szerezhetnek, és a megszerzett tanúsítvány birtokában, nem hitéleti diploma esetén is jelentkezhetnek a hitéleti pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés (MA) képzésünkre.

Ez a levelező képzés a teológiai ismeretek iránt érdeklődő, diplomával rendelkező, nem református egyháztagok előtt is nyitva áll.

Jelentkezési határidő: 2016. február  5.

Beiratkozás: az első konzultáció alkalmával (várhatóan február 26.)

A konzultációk időpontjai:        2016. február 26-27., 2016. április 2., 2016. május 7.

Az órák 10 órától 17 óráig tartanak.

FOGYATÉKOSOK VILÁGNAPJA 2015.

A Pedagógia és Pszichológia Tanszék meghívására a Fogyatékosok Világnapjához kapcsolódóan 2015. december 8-án Béres Mária, A Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény gyógypedagógusa Kis lépések - nagy tanulságokkal / SNI gyermekek fejlesztése másként, máshonnan címmel tartott előadást.

A tanító szakos hallgatók és külső érdeklődők számára a szakember az általa kidolgozott, a Mária Montessori reformpedagógiai munkásságára építő, azt újraértelmező, ma már BMM névvel védett képességfejlesztő módszert mutatta be. A módszerközpontú előadás fókuszában a szabad eszközválasztás, a tapasztalatra épülő tanulás, az elmélet és a gyakorlat egységének alapelve, valamint a saját haladási tempó hangsúlyozása állt. A képekkel, videó-felvételekkel is illusztrált előadás hallgatóink pedagógiai tanulmányait is segítette.

Neveléstörténeti vetélkedő

2015. december 9-én került megrendezésre a több mint egy évtizedes múltra visszatekintő, népszerű neveléstörténeti vetélkedő. A Pedagógia és Pszichológia Tanszék által szervezett vetélkedőn nappali tagozatos tanító és ifjúságsegítő szakos hallgatóink kilenc háromfős csapatot alkotva, hat fordulóban mérték össze tudásukat.

A zsűri elnöke Pinczésné Dr. Palásthy Ildikó tanszékvezető főiskola tanár volt, tagjai Dr. Baráth Béla egyetemi docens, illetve két hallgató: Kiss Dóra és Debreczeni Ferenc voltak.

A változatos feladatokat nyújtó, tényszerű tudást, ugyanakkor kreativitást, sőt humoros megoldásokat igénylő vetélkedő végén a következő eredmények születtek:

I. helyezett csapat: Sási Mária, Tugyi Mirjam, Veres Barbara

II. helyezett csapat: Mátravölgyi Gerda, Rékasi Borbála, Totyik Csenge

Megjelent az Igazság és Élet 2016/1 száma

Megjelent az Igazság és Élet 2016/1 száma, amely január, február és március hónapokra (Újévtől Húsvét 2. napjával bezárólag) tartalmaz igetanulmányokat és prédikációvázlatokat a vasárnapi és ünnepi igehirdetésekhez, továbbá segítséget nyújt a kazuális szolgálatokhoz. A kitekintés rovatban egy nemzetközi kutatás eredményeibe tekinthetünk be, amely az egyházvezetés, menedzsment és spirituálalitás tapasztalatait állítja összefüggésbe, a könyvajánlóban pedig Bodó Sára ismerteti „A keresztség ünnepe” című, Szabó Lajos által szerkesztett kiadványt, amely azok számára jelenthet hasznos és személyes olvasmányt, akik gyermek vagy felnőtt-keresztelésre készülnek, vagy saját keresztségükről kívánnak gondolkodni. 

Nyílt nap -2016 januárjában

2016. január 13-án 10 órától tartja a tanév második nyílt napját a DRHE. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.

Kötelező romológia-tantárgyak a DRHE valamennyi szakján

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem úgy határozott, hogy valamennyi szakán a hallgatók számára kötelező romológiai képzést ír elő. A hat, illetve négy kredites modul keretében minden szak tanrendjébe beépülnek azok a tanegységek, amelyek részben a cigányság történetével, kultúrájával, hazai társadalmi helyzetével foglalkoznak, részben pedig szakma-specifikus ismereteket közölnek az adott szakon a romák között végzendő munka speciális aspektusairól – nyilatkozta dr. Bölcskei Gusztáv rektor az egyetemen december 1-ején szervezett Cigány szakmai napon.

Meghívó

 Debreceni Református Hittudományi Egyetem Dogmatika Tanszékének és a Hatvani István Teológia Kutatóintézetének szervezésében PROF. DR. CHAE YOUNG KIM (Sogang University, Szöul, Dél-Korea) vendégelőadására tisztelettel invitálunk minden érdeklődőt.

WILLIAM JAMES AND BERNARD LONERGAN ON RELIGIOUS CONVERSION
(William James és Bernard Lonergan S.J. a vallási megtérésről)
(Az előadásról összefoglaló fordítást adunk ki)

IDŐPONT: 2015. dec. 17, csütörtök, 9.00 

HELYSZÍN: DRHE 115 terem

Meghívó

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Dogmatika Tanszékének, és a DAB Vallástudományi munkabizottságának szervezésében PROF. DR. CHAE YOUNG KIM (Sogang University, Szöul, Dél-Korea) vendégelőadására tisztelettel invitálunk minden érdeklődőt.
New Religious Movements in Korea
(Az új vallási mozgalmak Koreában)
(Az előadásról összefoglaló fordítást adunk ki és power pointos vetítés lesz az előadás)

IDŐPONT: 2015. dec. 16, szerda, 17.00 

HELYSZÍN: DRHE 014-es terem

Oldalak

Feliratkozás DRHE RSS csatornájára