Doktori dolgozat nyilvános védése - Somfalvi Edit

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem SOMFALVI EDIT református lelkész doktori dolgozata nyilvános védésének időpontját, melyet a Doktori Bizottság 2015. NOVEMBER 3-án, kedd délután 14 órára tűzött ki.

A nyilvános disputa helye a Kollégium Kistanácsterme.
A disszertáció címe: A gyermekkori szorongás oldása bibliai történetekkel. A disszertáció (link: https://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/217196) megtekinthető a DRHE Maróthi György Könyvtárában.
Erre az alkalomra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Természettudományi vetélkedő

A Természettudományi Tanszék oktatói 2015. október 21-re rendhagyó vetélkedőt hirdettek meg egyetemünk diáksága részére. Az információs felületekre kihelyezett plakátok hívószavai is közvetítették, hogy a matematika, fizika, kémia, biológia és földrajz területéhez tartozó tudáselemek ez alkalommal ki lesznek mozdítva a megszokott környezetükből. Igyekeztünk ez által is szélesre tárni a kaput az érdeklődők előtt, hogy minél több hallgatók érjünk el és mozgassunk meg a természettudományos problémamegoldás jegyében.

Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék tanítási versenye

A Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék tanítási versenyt hirdet a DRHE 3. és 4. évfolyamos, tanító szakos hallgatói számára.

A verseny témája:

A helyesírás tanítása

Menete:

forduló

Óratervezet beadása: egy 2., 3. vagy 4. osztályos, nagy módszertani változatosságot bemutató új anyagot feldolgozó óra megtervezése és a szükséges anyagok (diák, szókártyák, képek, feladatlapok; stb.) elkészítése.

A tananyagot és az korosztályt a jelentkezők maguk választják.

                            

A beadás módja: a tervezethez egy lezárt jeligés borítékot kell csatolni.

                           A borítékon csak a jelige legyen feltüntetve!

A borítékban legyen elhelyezve

a versenyző neve,

neptunkódja,

e-mailcíme és

telefonszáma!

                             

Hun-Han Theological Forum

Hun-Han Theological Forum

At the Crossroad of International Powers:

Asian and Central European theological reflections on Nationalism, Communism and Secularisation

21-24 October, 2015

Debrecen Reformed Theological University

H-4026 Debrecen, Kálvin tér 16.

The organisers of the conference:

Zsinati Ösztöndíj Program

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem meghosszabbítja a jelentkezési határidőt a ZSINATI ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM KERETÉBEN megpályázható külföldi tanulmányi ösztöndíjakra vonatkozóan.

Kizárólag német nyelvterületre adhatnak be pályázatot a hallgatók!

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 28.

Pályázati felhívás

Tájékoztató a zsinati ösztöndíjról

Ösztöndíj szabályzat

MAB oklevél az eredményes akkreditációs eljárásról

2015. szeptember 22-én a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szenátusának ülésén Prof. Dr. Győry Kálmán, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság alelnöke átadta az akkreditációs eljárás eredményességét igazoló oklevelet.

"A MAB 2015/5/VII/1. sz. határozata alapján a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2019. december 31-ig akkreditált felsőoktatási intézmény."

Szaktárnet

A Debreceni Egyetem, a Nyíregyházi Főiskola és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem konzorciumi együttműködése révén megvalósuló Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban (SZAKTÁRNET)  TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 pályázat záró konferenciáját rendezték meg a Debreceni Egyetem Aulájában 2015. szeptember 17-18-án.

A konferencia keretén belül a Dr. Tóth Zoltán szakmai vezető projektet áttekintő értékelése után a konzorciumi partnerek, a Nyíregyházi Főiskola, majd a DRHE részvételének bemutatására került sor (Pinczésné dr. Palásthy Ildikó). Ezt az öt alprogramban végzett munka ismertetése követte.

Meghívó Dr. Péter István vendégelőadásaira

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldalak

Feliratkozás DRHE RSS csatornájára