Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak

DRHEOktatásKépzésekHitéleti SzakokOsztatlan képzések, MesterképzésekPasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak

Együttérző szeretet és professzionális segítségnyújtás! Ezzel a lelkülettel fordulnak oda az egyház munkatársai a beteg, szenvedő, segítségre szoruló, vagy éppen veszteségeket feldolgozni kívánó embertársaik felé, és ennek az igénynek jegyében kívánják fejleszteni az egyházak az erre a szolgálatra szakosodott intézményeiket. A Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak által a DRHE olyan szakembereket kíván képezni, akik hatékonyan képesek végezni az egyház lelkigondozói szolgálatát és professzionálisan vezetik a gyülekezetek fenntartásában működő, szociális ellátásra szakosodott intézményeket, szakszolgálatokat. A pasztorális tanácsadó szakirányra olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik keresztyén lelkigondozóként nyújthatnak majd hatékony segítséget embertársaiknak életvezetési válságaikban. A pasztorális szervezetfejlesztő szakirány végzettjei pedig képesek lesznek a rájuk bízott gyülekezeteket és/vagy intézményeket koncepcionálisan vezetni, jó stratégaként menedzselni, munkatársaikat koordinálni. Ezen a szakon nemcsak eddigi élettapasztalataid kerülnek új megvilágításba a keresztyén tanítás szellemében, hanem kellő betekintésre tehetsz szert az alkalmazott teológia és nemteológiai tudományok párbeszédébe, módszertani kérdéseibe. Szakmai gyakorlatokra itthon és külföldi partnereiknél kerülhet sor.

Szakfelelős: Dr. Fazakas Sándor

Szakirány-felelős: Dr. Fazakas Sándor (szervezetfejlesztés), Dr. Gaál Sándor (pasztorális tanácsadás)

Tovább a részletes szakleíráshoz

Mintatantervek 2018/2019-es tanév
2017/2018-as tanév
2016/2017-es tanév

Tantárgyleírások

Jelentkezőinknek