Honorary Doctors (of DRTU)

DRHEEducationAcademic ProgrammesDoctoral ProgrammesHonorary Doctors (of DRTU)

A DRHE díszdoktorai 1990-től

Név Tisztség Évszám
Tőkés László temesvári ref. lelkész 1990.
Harsányi András református püspök 1990.
Hodosy Imre jugoszláviai re. püspök 1990.
Újfalussy József MTA alelnöke 1990
Bán Imre ny. egyetemi tanár 1990.
Bütösi János ny. amerikai püspök 1990.
Gyenge Imre ausztriai ref. püspök 1990.
Imre Ernő ref. lelkész 1990.
Szabó Magda írónő 1992.
Karl-Christoph Epting protestáns teológus 1992.
Csiha Kálmán református lelkész 1992.
Paul H. Sherry lelkész 1994.
Szabó István amerikai ref. lelkész 1997.
Dankó Imre egyetemi tanár 2000.
Gárdonyi Zsolt orgonaművész 2000.
Kiss Tihamér László ny. egyetemi tanár 2000.
Kocsis Elemér ny. ref. püspök 2000.
Kozma Zsolt teológiai tanár 2000.
Mészáros István református püspök 2000.
Rácz István ny. egyetemi tanár 2000.
Jong-Wha Park koreai lelkész 2002.
Sung-Kuh Chung koreai ref. teológiai tanár 2002.
Michael Beintker teológiai tanár, Münster 2004.
Michael Welker teológiai tanár, Heidelberg 2004.
Gerrit Willem Neven teológiai tanár, Kampen 2004.
Michael Weinrich teológiai tanár, Berlin 2004.
Eberhard Busch teológiai tanár, Göttingen 2004.
Alfred Jäger teológiai tanár, Bielefeld 2006.
Molnár Miklós református lelkész 2006.
Hans Schwarz teológiai tanár Regensburg 2006.
Gerrit Noltensmeier superintendens lippei egyház 2006.
Iain Richard Torrance teológiai tanár, Princeton 2006.
Ulrich Luz teológiai tanár, Bern 2008.
John Andrew Dearman teológiai tanár Austin 2008.
Thomas Wipf Svájci Ref Egyház elnöke 2010
Bolyki János teológiai tanár, Budapest 2010
Walter Wolf történész, Svájc 2010
Andreas Hess lelkész, HEKS munkatárs 2010
Stewart Jay Brown egyháztörténész, Edinburg 2013
Hans-Anton Drewes Barth-kutató, Basel 2013
Imre László irodalomtörténész, Debrecen 2013
Koncsol László író, irodalomkritikus, Pozsony 2013
Ulrich H.J. Körtner a rendszeres teológia professzora, Bécs 2013
Gottfried Wilhelm Locher a Svájci Református Egyházszövetség elnöke, GEKE társelnöke, Bern 2013
Pap Géza az Erdélyi Református Egyházkerület volt püspöke 2013
Jerry Pillay a Református Egyházak Világközösségének elöke,
Farrarmere – Dél-Afrika
2013
Ritoók Zsigmond klasszika-filológia professzor, Budapest 2013
Herman J. Selderhuis egyháztörténész, Kálvin-kutató,
Hasselt – Hollandia
2013
Peter Bukowski teológus, Németország 2015
Buzogány Dezső egyetemi tanár, Kolozsvár 2017
Jooseop Keum koreai református lelkipásztor 2018