Habilitációs Tanács

DRHEEgyetemünkVezető testületek, bizottságokHabilitációs Tanács

A Habilitációs Tanács tagjai

Elnök
Dr. habil. Hodossy-Takács Előd egyetemi tanár, tanszékvezető
Titkár
Dr. habil. Baráth Béla Levente egyetemi tanár, rektor
Belső tagok
Dr. habil. Fazakas Sándor egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. habil. Fekete Károly egyetemi tanár
Dr. habil. Kustár Zoltán egyetemi tanár, intézetvezető, tanszékvezető
Külső tagok
Dr. habil. Balogh László Levente egyetemi docens
Dr. habil. Imre Mihály professor emeritus, az MTA doktora
Prof. Dr. habil. Pusztai Gabriella egyetemi tanár, az MTA doktora