Aktuális védések

DRHEOktatásKépzésekDoktori képzésAktuális védések

Hirdetmény

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

Porkoláb András József
református lelkipásztor, doktorjelölt

Egyéni és közösségi hittapasztalatok egyházformáló hatása rendszeres teológia, etikai és ekkléziológiai szempontból
című Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját.

A vita időpontja: 2023. november 21. (kedd) 13.00. óra
Helye: Debreceni Református Kollégium Kistanácsterme (I. emelet)

A Doktori Vizsgabizottság:

Elnök: Dr. Kustár Zoltán(DRHE)

Opponensek:
Dr. Kovács Krisztián (DRHE)
Dr. Orosz Gábor Viktor (EHE)

Témavezető:  Dr. Fazakas Sándor (DRHE)

Tagok:
Dr. Bodó Sára (DRHE)
Dr. Gaál Sándor (DRHE)
Dr. Hodossy-Takács Előd (DRHE)
Dr. Siba Balázs (KRE)

doktori.hu

A disszertáció megtekinthető a DRHE Maróthi György Könyvtárában.

 

 

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke

 

————————————————————————————————–

HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Habilitációs Tanácsa nevében meghirdetem

Igor Lorencin, Ph.D. (USA)
a németországi Friedensau Adventista Egyetem Újszövetségi Tanszéke
egyetemi adjunktusának

nyilvános habilitációs előadásait,
melyekre 2023. november 7-én 10.00 és 12.00 óra között kerül sor
a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 115-ös, Makkai Sándor terem
(Debrecen, Kálvin tér 16. I. emelet).

Az alábbi előadások hangzanak el:

10.00 óra Narrative Stilmittel des Johannesevangeliums
11.00 óra Early Christian Rituals Strengthening the Eschatological Hope

Ezekre az előadásokra tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk
minden érdeklődőt!

doktori.hu

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár
a Habilitációs Tanács elnöke

——————————————————————————————

HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Habilitációs Tanácsa nevében meghirdetem

Dr. Kodácsy-Simon Eszter
az Evangélikus Hittudományi Egyetem Valláspedagógia Tanszék
tanszékvezető egyetemi docensének

nyilvános habilitációs előadásait,
melyekre 2023. október 3-án 13.00 és 15.00 óra között kerül sor
a Debreceni Református Kollégium Kistanácstermében
(Debrecen, Kálvin tér 16. I. emelet).

Az alábbi előadások hangzanak el:

13.00 óra A történetek „a túlélésünk kulcsa” – Mit kínálnak a bibliai elbeszélések a hittanórán a fiataloknak?
14.00 óra Education into, about or from religion – Diverse purposes of Religious Education and their presence in the Hungarian practice

Ezekre az előadásokra tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk
minden érdeklődőt!

A habilitációs disszertáció megtekinthető az egyetem
Maróthi György Könyvtárában.

doktori.hu

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár
a Habilitációs Tanács elnöke

————————————————————————————————————————-

HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Habilitációs Tanácsa nevében meghirdetem

Dr. Borsi Attila János
a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézete Szabadbölcsészet Tanszékének docense

nyilvános habilitációs előadásait,
melyekre 2023. szeptember 19-én 11.00 és 13.00 óra között kerül sor
a Debreceni Református Kollégium Kistanácstermében
(Debrecen, Kálvin tér 16. I. emelet).

Az alábbi előadások hangzanak el:

11.00 óra A Reformációt követő protestáns kegyesség témái néhány korabeli írás tükrében
12.00 óra Does agape-piety have a place in culture? Karl Barth’s contribution to the “Christ and culture” question

Ezekre az előadásokra tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk
minden érdeklődőt!

A habilitációs disszertáció megtekinthető az egyetem
Maróthi György Könyvtárában.

doktori.hu

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár
a Habilitációs Tanács elnöke

 


 

HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

BATIZÁN ATTILA
református lelkipásztor, doktorjelölt

Az egyház mint diaszóra.
A diaszpóra egzisztencia ekkléziológiai összefüggései és az erdélyi szórványmissziós stratégia körvonalai

című Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját.

A vita időpontja: 2023. június 21., (szerda) délután 14 óra
Helye: Debreceni Református Kollégium Kistanácsterme (I. emelet)

A Doktori Vizsgabizottság:

Elnök:
Dr. Fazakas Sándor (DRHE)

Opponensek:
Dr. Gaál Sándor (DRHE)
Dr. Horváth Levente (PTI Kolozsvár)

Tagok:
Dr. Gonda László (DRHE)
Dr. Kustár Zoltán (DRHE)
Dr. Kovács Krisztián (DRHE)
Dr. Péter István (BBTE Kolozsvár)

A disputa tézisfüzete itt olvasható.
A disszertáció megtekinthető itt és a DRHE Maróthi György Könyvtárában.

doktori.hu

 

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke

———————————————————————————–

HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

LUCSKI MÁRTA
református lelkipásztor, doktorjelölt

Az énkép, a testkép és az étkezés biblikus értelmezése és a pasztoráció lehetőségei
című Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját.

A vita időpontja: 2022. december 12., hétfő délután 15 óra
Helye: Debreceni Református Kollégium Kistanácsterme (I. emelet)

A Doktori Vizsgabizottság:

Elnök:
Dr. Kustár Zoltán(DRHE)

Opponensek:
Dr. Fekete Károly (DRHE)
Dr. Orosz Gábor Viktor (EHE)

Tagok:
Dr. Bodó Sára (DRHE)
Dr. Fazakas Sándor (DRHE)
Dr. Kovács Krisztián (DRHE)
Dr. Pusztai Gabriella (DE)

A disputa tézisfüzete itt olvasható.
A disszertáció megtekinthető itt és a DRHE Maróthi György Könyvtárában.

doktori.hu

 

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke

———————————————————————————–

MEGHÍVÓ

Munkahelyi vitára

Előadó: Lucski Márta
Téma: Az énkép, a testkép és az étkezés biblikus értelmezése és a pasztoráció lehetőségei
Időpont: 2022. július 28., 10.00 óra
Helyszín: DRHE Rektori ülésterem
Az értekezés opponensei:

  • Dr. Fekete Károly (DRHE)
  • Dr. Oroszt Gábor Viktor (EHE)

A munkahelyi vitában a Doktori Iskola szakmailag illetékes (a doktorandusz fő szakcsoportjához tartozó tanszékek) tanárai nyilváníthatnak véleményt, illetve tehetnek fel kérdést, amennyiben azt legkésőbb a vitát megelőző napon, írásban az elnök rendelkezésére bocsátották. Véleményt nyilváníthatnak, illetve kérdéseket tehetnek fel a vitára meghívott további oktatók és a vita PhD fokozattal rendelkező, meghívott résztvevői is.

A vitára benyújtott dolgozat egy nyomtatott példánya a Doktori Iskolában megtekinthető.

Tisztelettel:

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke

 

—————————————————————————

 

MEGHÍVÓ

CZEGLÉDI PÉTER PÁL református lelkipásztor, volt doktoranduszunk
Egy elveszett ruha nyomában.
A főpapi ruha kritikai vizsgálata a ránk maradt szövegek és régészeti leletek fényében

címen
egyetemünkre a bibliai teológia és vallástörténet tárgykörében benyújtott doktori dolgozatának előzetes munkahelyi vitájára
2019. április 8-án, hétfőn 14.00-kor kerül sor
a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Rektori üléstermében.
Erre az alkalomra a Doktori Iskola valamennyi oktatóját, a Doktori Iskola doktoranduszait,
a téma elismert hazai szakértőit és a kedves érdeklődőket
tisztelettel meghívom.

A munkahelyi vitában a meghívott oktatók és a PhD fokozattal rendelkező résztvevők tehetnek fel kérdéseket.
A dolgozat megtekinthető a DRHE  Doktori Iskolájában.

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke

———————————————————————————–

HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

STEINER JÓZSEF
doktorjelölt

A missziói elmélettől a gyakorlatig.
A Céltudatos Gyülekezet Mozgalom missziológiai elemzése és
magyarországi alkalmazhatóságának vizsgálata

című Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját.

A vita időpontja: 2018. december 4., kedd délután 14 óra
Helye: Kollégium Kistanácsterme (főépület, I. emelet)

A bírálóbizottság:

Elnök:
Dr. Fazakas Sándor (DRHE)

Opponensek:
Dr. Kovács Krisztián (DRHE)
Dr. Füsti-Molnár Szilveszter (SRTA)

Tagok:
Dr. Gonda László (DRHE)
Dr. Kovács Ábrahám (DRHE)
Dr. Kókai Nagy Viktor (DRHE)
Dr. Bereczki Lajos (BTA)

A disputa tételei a itt olvashatók.
A disszertáció megtekinthető a DRHE Maróthi György Könyvtárában.

Erre az alkalomra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke

———————————————————————–


HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

SZÉKELY JÓZSEF
doktorjelölt

Az igehirdetés helye az erdélyi magyar református lelkipásztori hivatáskép alakulásában
Igehirdetői önképünk és öntudatunk változása az 1990-2014 közötti időszakban 

című Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját.

A vita időpontja: 2018. június 18., hétfő délután 14 óra
Helye: Kollégium Kistanácsterme (főépület, I. emelet)

A bírálóbizottság:

Elnök:
Dr. Peres Imre (DRHE)

Opponensek:
Dr. Gonda László (DRHE)
Dr. Kocsev Miklós (KRE )

Tagok:
Dr. Fekete Károly (DRHE)
Dr. Fazakas Sándor (DRHE)
Dr. Bodó Sára (DRHE)
Dr. Siba Balázs (KRE)

A disszertáció megtekinthető a DRHE Maróthi György Könyvtárában.

Erre az alkalomra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke