Aktuális védések

DRHEOktatásKépzésekDoktori képzésAktuális védések

 

HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Habilitációs Tanácsa nevében meghirdetem

Dr. Kodácsy-Simon Eszter
az Evangélikus Hittudományi Egyetem Valláspedagógia Tanszék
tanszékvezető egyetemi docensének

nyilvános habilitációs előadásait,
melyekre 2023. október 3-án 13.00 és 15.00 óra között kerül sor
a Debreceni Református Kollégium Kistanácstermében
(Debrecen, Kálvin tér 16. I. emelet).

Az alábbi előadások hangzanak el:

13.00 óra A történetek „a túlélésünk kulcsa” – Mit kínálnak a bibliai elbeszélések a hittanórán a fiataloknak?
14.00 óra Education into, about or from religion – Diverse purposes of Religious Education and their presence in the Hungarian practice

Ezekre az előadásokra tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk
minden érdeklődőt!

A habilitációs disszertáció megtekinthető az egyetem
Maróthi György Könyvtárában.

doktori.hu

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár
a Habilitációs Tanács elnöke

————————————————————————————————————————-

HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Habilitációs Tanácsa nevében meghirdetem

Dr. Borsi Attila János
a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézete Szabadbölcsészet Tanszékének docense

nyilvános habilitációs előadásait,
melyekre 2023. szeptember 19-én 11.00 és 13.00 óra között kerül sor
a Debreceni Református Kollégium Kistanácstermében
(Debrecen, Kálvin tér 16. I. emelet).

Az alábbi előadások hangzanak el:

11.00 óra A Reformációt követő protestáns kegyesség témái néhány korabeli írás tükrében
12.00 óra Does agape-piety have a place in culture? Karl Barth’s contribution to the “Christ and culture” question

Ezekre az előadásokra tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk
minden érdeklődőt!

A habilitációs disszertáció megtekinthető az egyetem
Maróthi György Könyvtárában.

doktori.hu

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár
a Habilitációs Tanács elnöke

 


 

HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

BATIZÁN ATTILA
református lelkipásztor, doktorjelölt

Az egyház mint diaszóra.
A diaszpóra egzisztencia ekkléziológiai összefüggései és az erdélyi szórványmissziós stratégia körvonalai

című Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját.

A vita időpontja: 2023. június 21., (szerda) délután 14 óra
Helye: Debreceni Református Kollégium Kistanácsterme (I. emelet)

A Doktori Vizsgabizottság:

Elnök:
Dr. Fazakas Sándor (DRHE)

Opponensek:
Dr. Gaál Sándor (DRHE)
Dr. Horváth Levente (PTI Kolozsvár)

Tagok:
Dr. Gonda László (DRHE)
Dr. Kustár Zoltán (DRHE)
Dr. Kovács Krisztián (DRHE)
Dr. Péter István (BBTE Kolozsvár)

A disputa tézisfüzete itt olvasható.
A disszertáció megtekinthető itt és a DRHE Maróthi György Könyvtárában.

doktori.hu

 

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke

———————————————————————————–

HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

LUCSKI MÁRTA
református lelkipásztor, doktorjelölt

Az énkép, a testkép és az étkezés biblikus értelmezése és a pasztoráció lehetőségei
című Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját.

A vita időpontja: 2022. december 12., hétfő délután 15 óra
Helye: Debreceni Református Kollégium Kistanácsterme (I. emelet)

A Doktori Vizsgabizottság:

Elnök:
Dr. Kustár Zoltán(DRHE)

Opponensek:
Dr. Fekete Károly (DRHE)
Dr. Orosz Gábor Viktor (EHE)

Tagok:
Dr. Bodó Sára (DRHE)
Dr. Fazakas Sándor (DRHE)
Dr. Kovács Krisztián (DRHE)
Dr. Pusztai Gabriella (DE)

A disputa tézisfüzete itt olvasható.
A disszertáció megtekinthető itt és a DRHE Maróthi György Könyvtárában.

doktori.hu

 

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke

———————————————————————————–

MEGHÍVÓ

Munkahelyi vitára

Előadó: Lucski Márta
Téma: Az énkép, a testkép és az étkezés biblikus értelmezése és a pasztoráció lehetőségei
Időpont: 2022. július 28., 10.00 óra
Helyszín: DRHE Rektori ülésterem
Az értekezés opponensei:

  • Dr. Fekete Károly (DRHE)
  • Dr. Oroszt Gábor Viktor (EHE)

A munkahelyi vitában a Doktori Iskola szakmailag illetékes (a doktorandusz fő szakcsoportjához tartozó tanszékek) tanárai nyilváníthatnak véleményt, illetve tehetnek fel kérdést, amennyiben azt legkésőbb a vitát megelőző napon, írásban az elnök rendelkezésére bocsátották. Véleményt nyilváníthatnak, illetve kérdéseket tehetnek fel a vitára meghívott további oktatók és a vita PhD fokozattal rendelkező, meghívott résztvevői is.

A vitára benyújtott dolgozat egy nyomtatott példánya a Doktori Iskolában megtekinthető.

Tisztelettel:

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke

 

—————————————————————————

 

MEGHÍVÓ

CZEGLÉDI PÉTER PÁL református lelkipásztor, volt doktoranduszunk
Egy elveszett ruha nyomában.
A főpapi ruha kritikai vizsgálata a ránk maradt szövegek és régészeti leletek fényében

címen
egyetemünkre a bibliai teológia és vallástörténet tárgykörében benyújtott doktori dolgozatának előzetes munkahelyi vitájára
2019. április 8-án, hétfőn 14.00-kor kerül sor
a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Rektori üléstermében.
Erre az alkalomra a Doktori Iskola valamennyi oktatóját, a Doktori Iskola doktoranduszait,
a téma elismert hazai szakértőit és a kedves érdeklődőket
tisztelettel meghívom.

A munkahelyi vitában a meghívott oktatók és a PhD fokozattal rendelkező résztvevők tehetnek fel kérdéseket.
A dolgozat megtekinthető a DRHE  Doktori Iskolájában.

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke

———————————————————————————–

HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

STEINER JÓZSEF
doktorjelölt

A missziói elmélettől a gyakorlatig.
A Céltudatos Gyülekezet Mozgalom missziológiai elemzése és
magyarországi alkalmazhatóságának vizsgálata

című Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját.

A vita időpontja: 2018. december 4., kedd délután 14 óra
Helye: Kollégium Kistanácsterme (főépület, I. emelet)

A bírálóbizottság:

Elnök:
Dr. Fazakas Sándor (DRHE)

Opponensek:
Dr. Kovács Krisztián (DRHE)
Dr. Füsti-Molnár Szilveszter (SRTA)

Tagok:
Dr. Gonda László (DRHE)
Dr. Kovács Ábrahám (DRHE)
Dr. Kókai Nagy Viktor (DRHE)
Dr. Bereczki Lajos (BTA)

A disputa tételei a itt olvashatók.
A disszertáció megtekinthető a DRHE Maróthi György Könyvtárában.

Erre az alkalomra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke

———————————————————————–


HIRDETMÉNY

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsa nevében meghirdetem

SZÉKELY JÓZSEF
doktorjelölt

Az igehirdetés helye az erdélyi magyar református lelkipásztori hivatáskép alakulásában
Igehirdetői önképünk és öntudatunk változása az 1990-2014 közötti időszakban 

című Ph.D-értekezésének nyilvános vitáját.

A vita időpontja: 2018. június 18., hétfő délután 14 óra
Helye: Kollégium Kistanácsterme (főépület, I. emelet)

A bírálóbizottság:

Elnök:
Dr. Peres Imre (DRHE)

Opponensek:
Dr. Gonda László (DRHE)
Dr. Kocsev Miklós (KRE )

Tagok:
Dr. Fekete Károly (DRHE)
Dr. Fazakas Sándor (DRHE)
Dr. Bodó Sára (DRHE)
Dr. Siba Balázs (KRE)

A disszertáció megtekinthető a DRHE Maróthi György Könyvtárában.

Erre az alkalomra minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Dr. Fazakas Sándor
egyetemi tanár,
a Doktori Tanács elnöke