Teológiai Intézet

Református teológia mesterszak – lelkész szakirány (12 félév)

Református teológia mesterszak (10 félév)

Református vallás- és nevelőtanár osztatlan mesterszak

Református vallás- és nevelőtanár osztatlan mesterszak bemutatása
Mintatanterv - református vallás- és nevelőtanár szak 10 félév nappali tagozat (A/1)
Tantárgyleírások - A/1
Mintatanterv - középiskolai református vallás- és nevelőtanár szak - osztatlan képzés szakpárban (B/1)
Tantárgyleírások - B/1
Általános iskolai és középiskolai hittanár–nevelőtanár egyszakos osztatlan képzés
Egyszakos szakterület szerinti nem tanári szakra (okleveles református teológus-lelkész, okleveles református teológus szakképzettségre) építve
EGYSZAKOS KÖZÉPISKOLAI TANÁRI KÉPZÉS VAGY EGYSZAKOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁRI KÉPZÉS– levelező munkarend – MINTATANTERV (C/2)
Tantárgyleírások - C/2
Általános iskolai és középiskolai hittanár–nevelőtanár egyszakos osztatlan képzés
Egyéb főiskolai vagy egyetemi szintű, illetve mesterfokozatú tanári szakképzettség birtokában, újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló egyszakos mesterképzés
ÁLTALÁNOS ISKOLAI HITTANÁR–NEVELŐTANÁR középiskolai tanári szakképzettségre építve: KÖZÉPISKOLAI HITTANÁR–NEVELŐTANÁR – levelező munkarend – MINTATANTERV (E/2)
Tantárgyleírások - E/2
Általános iskolai és középiskolai hittanár–nevelőtanár (sajátos felekezeti megnevezés: református vallás- és nevelőtanár) egyszakos osztatlan képzés Tanító szakképzettség birtokában mintatanterv (F/2)
Munkanapló - A/1
Munkanapló - C/2-D/2-E/2-F/2
Záróvizsgai tudnivalók

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak – katekéta szakirány (BA)

Református kántor alapszak (6 félév)

Hit- és erkölcstanoktatói szakirányú továbbképzési szak (4 félév, 120 kredit)

Szabályzatok csak hitéleti képzésben résztvevők részére