Szenior Akadémia

DRHEEgyetemünkOktatási egységekSzenior Akadémia

A DRHE Szenior Akadémiája 2024. tavaszi, 16. szemeszterének programtervezete
Helyszín: a Debreceni Református Kollégium Oratóriuma

Április 11.
15.00               Költői hitvallások
(dr. Vitéz Ferenc előadása a magyar költészet napja alkalmából – irodalmi összeállítással, a DRHE színjátszó hallgatóinak műsorával)

Április 18.
15.00               A „látható” gyülekezet
(Püski Lajos ref. lelkipásztor, a TTRE lelkészi főjegyzője)
16.00               Rákóczi hagyományok a mondakincsben
(dr. P. Szalay Emőke néprajzkutató, ny. főmuzeológus)

Április 25.
15.00               A Húsvét-sziget „titkai” (dr. Kiss Sándor ny. főiskolai tanár vetítettképes előadása)
16.00               „Debreceniség” vagy „Debrecenség – viták Debrecen fejlődésének sajátosságairól
(dr. Mazsu János történész)

Május 2.
15.00               A korai magyar zsoltárfordítások
(dr. Németh Áron ref. lelkipásztor, a DRHE egyetemi docense)
16.00               Az iskolai és az otthoni gyermeknevelés kapcsolata a pedagógus szemszögéből
(Lember-Major Enikő doktorandusz, anyanyelvi tantárgypedagógus).

***
Az 5. és 6. alkalom (május 9-én és május 16-án) rendhagyó debreceni irodalmi emléktúrák dr. Keczán Mariann irodalomtörténész-múzeumpedagógus vezetésével, mindkét napon egy-egy túra 14.30 és 16.00 órai indulással a DRHE épülete elől.

A részvétel előzetes regisztrációhoz van kötve, amit a DRHE Felnőttképzési Központja koordinál, alkalmanként 25 fős csoportok indulnak.
A tervezett túrák: Szabó Magda-, Szabó Lőrinc-, Csokonai- és Ady Endre-túra, melyek  beosztásáról külön értesítést küldünk.

Debrecen, 2024. 02. 27.

Dr. Baráth Béla Levente programigazgató
és dr. Vitéz Ferenc képzésfelelős

___________________________________________________________________________________________________

 

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szenior oktatási programja

A „tanítani mindenkit – mindenre – mindenkor” gondolata még Comenius idejében, a 17. században jelent meg a magyar oktatásban, és talált termékeny talajra a reformáció közművelődési törekvéseiben. A folyamatos tanulás/tanítás igénye bizonyos foglalkozások kapcsán már ekkoriban is általános elvárás volt (lásd a közmondást: „A jó pap holtig tanul”), a mai világban pedig szinte az élet minden területén, minden korosztály számára elengedhetetlen követelmény. Nemcsak a szakmai ismeretek évülnek el napjainkban egyre rövidebb idő alatt, de a fejlődés (új törvények, új elektronikai és híradás-technikai eszközök stb.) a mindennapi élet területén is folyamatos továbbképzést, illetve önképzést követel.

Egyetemünk ezt az igényt felismerve alapította meg Szenior Akadémiáját az 50 év fölötti korosztály számára (s ezzel első egyházi felsőoktatási intézményként csatlakozott az országban néhány helyen már 2011 óta folyó szenior képzési hálózathoz). A képzés célja az érintett korosztály ismereteinek frissítése, bővítése – részben a munkaerő-piaci be- és visszailleszkedés támogatása, részben pedig a szellemi aktivitásának megőrzése-fejlesztése –, a „szórakozva tanulás” jegyében. A Szenior Akadémia e generáció sajátos élethelyzetével összefüggő ismeretek mellett a társadalom- és természettudományok, az orvostudomány, az irodalom, a képzőművészet és a vallástudomány legújabb eredményeit kínálja közérthető, érdekes formában.

A képzésen azok az 50 évnél idősebb érdeklődők vehetnek részt, akiknek középfokú végzettségük van, és a képzési programra előzetesen bejelentkeztek. Regisztrálni a DRHE honlapjának Szenior Akadémia aloldaláról letöltött, illetve az egyetem Felnőttképzési Központjában átvett regisztrációs űrlap kitöltésével lehet.

A felsőfokú végzettséghez nem vezető képzés időtartama 4 félév. A képzési program az őszi és a tavaszi félévben egyaránt 5-5 képzési napból áll, melyeket az egyetem a szeptember–november, valamint a március–május időszakokban, kéthetes időközönként  hirdeti meg. Egy képzési napon két előadás hangzik el, illetve lehetőség nyílik a kérdésekre, megbeszélésre, egyenként összesen 90 percben. A két előadás között 30 perc szünetet tartunk. Az előadások végén – visszajelzésként, illetve a további témákra tett javaslatok begyűjtése érdekében – egy rövid elégedettségi kérdőívet is kitölthetnek a résztvevők.

A képzés ingyenes, annak – a jelenléti ívek alapján igazolt – teljesítését félévente tanúsítvány, a 4. félév végén pedig díszoklevél dokumentálja. A képzési programba bármelyik félévben be lehet kapcsolódni, s a díszoklevélhez szükséges négy félév megszakításokkal, kettőnél több év alatt is teljesíthető.

A szemeszterek képzési programját a megelőző félévek végén, június 15-ig és december 15-ig az egyetem a honlapja Szenior Akadémia aloldalán teszi közzé, illetve kinyomtatva a Felnőttképzési Központban is elérhető. A képzés először a 2016/2017. tanévben (szeptember végén) indul. A képzés vezetője dr. Vitéz Ferenc, főiskolai docens, a képzés szervezését a Felnőttképzési Központ munkatársai végzik.

Debrecen, 2022. augusztus 1.

Elmúlt félévek programjai