Szenior Akadémia

DRHEEgyetemünkOktatási egységekSzenior Akadémia

Tisztelt Szenior Akadémiai Hallgatók!

 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a járványhelyzet miatt a DRHE – több féléven keresztül az online térbe szorult – Szenior Akadémiájának előadásai 2022 áprilisától jelenléti formában folytatódnak a Kollégium Oratóriumában.

Tervezett időpontjaink:

Április 7. – Csikos Sándor (Kossuth-díjas színművész) – Kulisszák nélkül

Április 21. – Dr. Oláh Róbert (régi-könyves könyvkutató) – Méliusz Juhász Péter emlékezete

Április 28. – Dr. Joó Anikó (neveléskutató) – Olvas-e a 21. század?

Május 12. – Dr. Ablonczy Bálint (történész, újságíró) – Reformátusok és Trianon

 

Az előadások csütörtökönként 15 órakor kezdődnek, tervezett időtartamuk 50 perc.

Újdonságként vezetjük be, hogy alkalmanként egy „plenáris” előadás lesz, majd két „szekcióban” – beszélgetéssel egybekötve – folytatódnak az előadások; ezek tervezett időtartama szintén 50 perc.

Az első a Bibliai és egyházi szekció, melynek gazdája ebben a szemeszterben Prof. Bölcskei Gusztáv, az előadások-beszélgetések sorozatának összefoglaló címe: Teológus szemmel.

A második az Irodalom- és művelődéstörténeti szekció – ennek gazdája dr. Vitéz Ferenc, a tematika összefoglaló címe: Az irodalom határvidékei (témák: Költészet és játék; A vers matematikája; Társadalmi kommunikációs és szociálpszichológiai modellek az irodalomban.)

A fő előadást követő szünet után – kb. 16.20 órától – a Bibliai és egyházi szekcióra regisztrált hallgatók az Oratóriumban maradnak, az Irodalom- és művelődéstörténeti szekció iránt érdeklődők (maximum 80 fő) pedig a Kollégium keleti szárnyának első emeleti, 141-es előadótermébe mennek át.

Kérjük Önöket, hogy a DRHE Szenior Akadémia 2022. tavaszi félévére április 1-jéig regisztráljanak, megjelölve azt a szekciót is, amelyen részt szeretnének venni!

Áldás, békesség!

Debrecen, 2022. március 16.

Prof. Bölcskei Gusztáv programigazgató

és dr. Vitéz Ferenc képzésfelelős

___________________________________________________________________________________________________

 

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szenior oktatási programja

A „tanítani mindenkit – mindenre – mindenkor” gondolata még Comenius idejében, a 17. században jelent meg a magyar oktatásban, és talált termékeny talajra a reformáció közművelődési törekvéseiben. A folyamatos tanulás/tanítás igénye bizonyos foglalkozások kapcsán már ekkoriban is általános elvárás volt (lásd a közmondást: „A jó pap holtig tanul”), a mai világban pedig szinte az élet minden területén, minden korosztály számára elengedhetetlen követelmény. Nemcsak a szakmai ismeretek évülnek el napjainkban egyre rövidebb idő alatt, de a fejlődés (új törvények, új elektronikai és híradás-technikai eszközök stb.) a mindennapi élet területén is folyamatos továbbképzést, illetve önképzést követel.

Egyetemünk ezt az igényt felismerve alapította meg Szenior Akadémiáját az 50 év fölötti korosztály számára (s ezzel első egyházi felsőoktatási intézményként csatlakozott az országban néhány helyen már 2011 óta folyó szenior képzési hálózathoz). A képzés célja az érintett korosztály ismereteinek frissítése, bővítése – részben a munkaerő-piaci be- és visszailleszkedés támogatása, részben pedig a szellemi aktivitásának megőrzése-fejlesztése –, a „szórakozva tanulás” jegyében. A Szenior Akadémia e generáció sajátos élethelyzetével összefüggő ismeretek mellett a társadalom- és természettudományok, az orvostudomány, az irodalom, a képzőművészet és a vallástudomány legújabb eredményeit kínálja közérthető, érdekes formában.

A képzésen azok az 50 évnél idősebb érdeklődők vehetnek részt, akiknek középfokú végzettségük van, és a képzési programra előzetesen bejelentkeztek. Regisztrálni a DRHE honlapjának Szenior Akadémia aloldaláról letöltött, illetve az egyetem Felnőttképzési Központjában átvett regisztrációs űrlap kitöltésével lehet.

A felsőfokú végzettséghez nem vezető képzés időtartama 4 félév. A képzési program az őszi és a tavaszi félévben egyaránt 5-5 képzési napból áll, melyeket az egyetem a szeptember–november, valamint a március–május időszakokban, kéthetes időközönként  hirdeti meg. Egy képzési napon két előadás hangzik el, illetve lehetőség nyílik a kérdésekre, megbeszélésre, egyenként összesen 90 percben. A két előadás között 30 perc szünetet tartunk. Az előadások végén – visszajelzésként, illetve a további témákra tett javaslatok begyűjtése érdekében – egy rövid elégedettségi kérdőívet is kitölthetnek a résztvevők.

A képzés ingyenes, annak – a jelenléti ívek alapján igazolt – teljesítését félévente tanúsítvány, a 4. félév végén pedig díszoklevél dokumentálja. A képzési programba bármelyik félévben be lehet kapcsolódni, s a díszoklevélhez szükséges négy félév megszakításokkal, kettőnél több év alatt is teljesíthető.

A szemeszterek képzési programját a megelőző félévek végén, június 15-ig és december 15-ig az egyetem a honlapja Szenior Akadémia aloldalán teszi közzé, illetve kinyomtatva a Felnőttképzési Központban is elérhető. A képzés először a 2016/2017. tanévben (szeptember végén) indul. A képzés vezetője dr. Vitéz Ferenc, főiskolai docens, a képzés szervezését a Felnőttképzési Központ munkatársai végzik.

Debrecen, 2016. június 7.

 

Elmúlt félévek programjai