Szenior Akadémia

DRHEEgyetemünkOktatási egységekSzenior Akadémia

A DRHE Szenior Akadémiája őszi (15. szemeszter) programtervezete

Tisztelt Szenior Akadémiai Hallgatók!

Egyetemünk a 2023. őszi félévben újra megszervezi ismeretterjesztő előadássorozatát. Az immár 15. szemeszter alkalmai a megszokott rendben, csütörtökönként 15.00 órától lesznek megtartva, és terveink szerint a szeptember végén induló előadások helyszíne ismét az Oratórium lesz.
Kérjük, hogy a felhívás közzétételétől kezdve szeptember 25-ig jelezzék regisztrációs (részvételi) szándékukat!

A tervezett alkalmak és előadások 15.00 és 16.00 órától:

Szeptember 28.
Dr. Vitéz Ferenc: A Csokonai-ábrázolások – és értelmezési közegük.
Dr. Sipos Ferenc (DE): A jog igazsága – és az igazság joga.

Október 5.
Dr. Takaró Mihály: Az ember tragédiája. (Az előadás után beszélgetés a Madách-mű időszerűségéről.)

Október 12.
Dr. Gáborjáni Szabó Botond (DRK): Kazinczy és Debrecen – nyelvi, irodalmi és ízlésbeli ellentétek(és azok háttere).
Prof. Gaál Botond: A keresztyén gondolkodás helye a szellemi életben.

 Október 19.
Prof. Debreczeni Attila (DE): Miért „furcsa” Csokonai vitézi versezete?
Dr. Keczán Mariann: Szabó Magda Csokonai-képe.

 Október 26.
Dr. Arany János (DE): A Reformáció és a zsoltárok.
Dr. Kiss János (DRHE): Generációk közötti szakadékok és hidak – avagy: mi az ok, és hogyan értsük meg egymást jobban?

 Az esetleges programváltozásról hallgatóinkat időben értesítjük.

 Debrecen, 2023. szeptember 4.

Dr. Baráth Béla Levente programigazgató
és dr. Vitéz Ferenc képzésfelelős

___________________________________________________________________________________________________

 

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szenior oktatási programja

A „tanítani mindenkit – mindenre – mindenkor” gondolata még Comenius idejében, a 17. században jelent meg a magyar oktatásban, és talált termékeny talajra a reformáció közművelődési törekvéseiben. A folyamatos tanulás/tanítás igénye bizonyos foglalkozások kapcsán már ekkoriban is általános elvárás volt (lásd a közmondást: „A jó pap holtig tanul”), a mai világban pedig szinte az élet minden területén, minden korosztály számára elengedhetetlen követelmény. Nemcsak a szakmai ismeretek évülnek el napjainkban egyre rövidebb idő alatt, de a fejlődés (új törvények, új elektronikai és híradás-technikai eszközök stb.) a mindennapi élet területén is folyamatos továbbképzést, illetve önképzést követel.

Egyetemünk ezt az igényt felismerve alapította meg Szenior Akadémiáját az 50 év fölötti korosztály számára (s ezzel első egyházi felsőoktatási intézményként csatlakozott az országban néhány helyen már 2011 óta folyó szenior képzési hálózathoz). A képzés célja az érintett korosztály ismereteinek frissítése, bővítése – részben a munkaerő-piaci be- és visszailleszkedés támogatása, részben pedig a szellemi aktivitásának megőrzése-fejlesztése –, a „szórakozva tanulás” jegyében. A Szenior Akadémia e generáció sajátos élethelyzetével összefüggő ismeretek mellett a társadalom- és természettudományok, az orvostudomány, az irodalom, a képzőművészet és a vallástudomány legújabb eredményeit kínálja közérthető, érdekes formában.

A képzésen azok az 50 évnél idősebb érdeklődők vehetnek részt, akiknek középfokú végzettségük van, és a képzési programra előzetesen bejelentkeztek. Regisztrálni a DRHE honlapjának Szenior Akadémia aloldaláról letöltött, illetve az egyetem Felnőttképzési Központjában átvett regisztrációs űrlap kitöltésével lehet.

A felsőfokú végzettséghez nem vezető képzés időtartama 4 félév. A képzési program az őszi és a tavaszi félévben egyaránt 5-5 képzési napból áll, melyeket az egyetem a szeptember–november, valamint a március–május időszakokban, kéthetes időközönként  hirdeti meg. Egy képzési napon két előadás hangzik el, illetve lehetőség nyílik a kérdésekre, megbeszélésre, egyenként összesen 90 percben. A két előadás között 30 perc szünetet tartunk. Az előadások végén – visszajelzésként, illetve a további témákra tett javaslatok begyűjtése érdekében – egy rövid elégedettségi kérdőívet is kitölthetnek a résztvevők.

A képzés ingyenes, annak – a jelenléti ívek alapján igazolt – teljesítését félévente tanúsítvány, a 4. félév végén pedig díszoklevél dokumentálja. A képzési programba bármelyik félévben be lehet kapcsolódni, s a díszoklevélhez szükséges négy félév megszakításokkal, kettőnél több év alatt is teljesíthető.

A szemeszterek képzési programját a megelőző félévek végén, június 15-ig és december 15-ig az egyetem a honlapja Szenior Akadémia aloldalán teszi közzé, illetve kinyomtatva a Felnőttképzési Központban is elérhető. A képzés először a 2016/2017. tanévben (szeptember végén) indul. A képzés vezetője dr. Vitéz Ferenc, főiskolai docens, a képzés szervezését a Felnőttképzési Központ munkatársai végzik.

Debrecen, 2022. augusztus 1.

 

Elmúlt félévek programjai