Szenior Akadémia

DRHEEgyetemünkOktatási egységekSzenior Akadémia

Életmesékkel folytatódott a DRHE Szenior Akadémiája

Dr. Kádár Annamária pszichológus (a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem marosvásárhelyi óvó- és tanítóképző intézetének, valamint a DRHE Pedagógia és Pszichológia Tanszékének oktatója) Életmesék, a mese gyógyító ereje című, október 20-án az egyetem dísztermében tartott előadásával folytatódott – immár a 13. szemeszterébe lépve – a DRHE Szenior Akadémiája. A nap második előadója dr. Vitéz Ferenc, az egyetem magyar nyelvi és irodalmi tanszékének irodalomtanára volt, aki a 125 éve született Tamási Áron novelláinak „tündéri realizmusáról” tartott előadást.

Az ötven év fölötti korosztály számára meghirdetett ismeretterjesztő előadások sora október 27-én (csütörtökön) 15 órakor folytatódik: előbb dr. Pusztai Gábor, a Debreceni Egyetem Néderlandisztika Tanszékének docense Magyar-holland (egyházi és missziós) kapcsolatok, majd dr. Baráth Béla Levente egyháztörténész professzor, a DRHE rektora Michiel de Ruyter és a „gyászévtized” címmel tartja meg – a reformáció emléknapjához is kapcsolódó – előadását.

A szenior akadémiai alkalmak november 10-én újabb két előadással bővülnek: dr. Gonda László, a DRHE Missziói és Felekezettudományi Tanszékének egyetemi docense Keresztyén misszió a globalizált világban című előadásával, valamint Vitéz Ferenc A 175 éve született Mikszáth Kálmán és a 100 éve elhunyt Gárdonyi Géza irodalmi viszonya című referátumával. A szemeszter utolsó előadásnapján, november 17-én dr. Berek Sándor romológus, szociológus, a DRHE főiskolai docense A magyarországi cigányság csoportjai a néprajzi, antropológiai és a történeti kutatások tükrében, majd dr. Kustár Zoltán, a DRHE Ószövetségi Tanszékét vezető egyetemi tanára „Talányok” az Ószövetségben című előadását hallgathatják meg az érdeklődők.

Dr. Vitéz Ferenc előadás ppt: 125 éve született Tamási Áron, a “Székely Homérosz”
Gárdonyi Géza, a “veszedelmes” vetélytárs

 

Debrecen, 2022. október 20.

Dr. Baráth Béla Levente programigazgató

és dr. Vitéz Ferenc képzésfelelős

___________________________________________________________________________________________________

 

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szenior oktatási programja

A „tanítani mindenkit – mindenre – mindenkor” gondolata még Comenius idejében, a 17. században jelent meg a magyar oktatásban, és talált termékeny talajra a reformáció közművelődési törekvéseiben. A folyamatos tanulás/tanítás igénye bizonyos foglalkozások kapcsán már ekkoriban is általános elvárás volt (lásd a közmondást: „A jó pap holtig tanul”), a mai világban pedig szinte az élet minden területén, minden korosztály számára elengedhetetlen követelmény. Nemcsak a szakmai ismeretek évülnek el napjainkban egyre rövidebb idő alatt, de a fejlődés (új törvények, új elektronikai és híradás-technikai eszközök stb.) a mindennapi élet területén is folyamatos továbbképzést, illetve önképzést követel.

Egyetemünk ezt az igényt felismerve alapította meg Szenior Akadémiáját az 50 év fölötti korosztály számára (s ezzel első egyházi felsőoktatási intézményként csatlakozott az országban néhány helyen már 2011 óta folyó szenior képzési hálózathoz). A képzés célja az érintett korosztály ismereteinek frissítése, bővítése – részben a munkaerő-piaci be- és visszailleszkedés támogatása, részben pedig a szellemi aktivitásának megőrzése-fejlesztése –, a „szórakozva tanulás” jegyében. A Szenior Akadémia e generáció sajátos élethelyzetével összefüggő ismeretek mellett a társadalom- és természettudományok, az orvostudomány, az irodalom, a képzőművészet és a vallástudomány legújabb eredményeit kínálja közérthető, érdekes formában.

A képzésen azok az 50 évnél idősebb érdeklődők vehetnek részt, akiknek középfokú végzettségük van, és a képzési programra előzetesen bejelentkeztek. Regisztrálni a DRHE honlapjának Szenior Akadémia aloldaláról letöltött, illetve az egyetem Felnőttképzési Központjában átvett regisztrációs űrlap kitöltésével lehet.

A felsőfokú végzettséghez nem vezető képzés időtartama 4 félév. A képzési program az őszi és a tavaszi félévben egyaránt 5-5 képzési napból áll, melyeket az egyetem a szeptember–november, valamint a március–május időszakokban, kéthetes időközönként  hirdeti meg. Egy képzési napon két előadás hangzik el, illetve lehetőség nyílik a kérdésekre, megbeszélésre, egyenként összesen 90 percben. A két előadás között 30 perc szünetet tartunk. Az előadások végén – visszajelzésként, illetve a további témákra tett javaslatok begyűjtése érdekében – egy rövid elégedettségi kérdőívet is kitölthetnek a résztvevők.

A képzés ingyenes, annak – a jelenléti ívek alapján igazolt – teljesítését félévente tanúsítvány, a 4. félév végén pedig díszoklevél dokumentálja. A képzési programba bármelyik félévben be lehet kapcsolódni, s a díszoklevélhez szükséges négy félév megszakításokkal, kettőnél több év alatt is teljesíthető.

A szemeszterek képzési programját a megelőző félévek végén, június 15-ig és december 15-ig az egyetem a honlapja Szenior Akadémia aloldalán teszi közzé, illetve kinyomtatva a Felnőttképzési Központban is elérhető. A képzés először a 2016/2017. tanévben (szeptember végén) indul. A képzés vezetője dr. Vitéz Ferenc, főiskolai docens, a képzés szervezését a Felnőttképzési Központ munkatársai végzik.

Debrecen, 2022. augusztus 1.

 

Elmúlt félévek programjai