Kiss Tihamér László Képzési Ösztöndíj

Kiss Tihamér László Képzési Ösztöndíjra a 2022/2023-as tanév első félévére

 

A DRHE rektora pályázatot hirdet a Kiss Tihamér László Képzési Ösztöndíj elnyerésére az alábbiak szerint:

Pályázhat a DRHE nappali vagy esti munkarendben, állami ösztöndíjas vagy önköltséges képzésben tanuló, Magyarországon vagy Magyarországgal szomszédos országban lakóhellyel rendelkező, magyar anyanyelvű hallgatója, aki

a) a 2022. év felvételi eljárásai során legalább 300 pontot elérve nyert felvételt az Egyetem tanító szakára és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, továbbá vállalja, hogy
b) a tanító szakon végzettséget és szakképzettséget szerez, és
c) az oklevél megszerzését követően a támogatási szerződésben foglaltak szerint végzettségének és szakképzettségének megfelelő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít.

Az ösztöndíj öt hónapra szól, amelynek havi kezdő összege 20 000 forint. Az ösztöndíj programban való részvételre azonban a tanulmányok teljes ideje alatt van lehetőség.

A pályázatot az erre rendszeresített űrlap kitöltésével kell benyújtani, és szükséges a felvételi eredményt igazoló határozat másolatát csatolni. Az űrlap az alábbi linken érhető el: Pályázati_űrlap – Kiss_Tihamér

A pályázat benyújtási határideje: 2022. szeptember 15. 12 óra.

A pályázatokat személyesen vagy postai úton kell eljuttatni a Tanulmányi Osztályra (4026 Debrecen, Kálvin tér 16.) Kérjük, hogy a borítékon tüntesse fel: „Kiss Tihamér László Képzési Ösztöndíj Program”.
A beérkezett pályázatokról a Diákjóléti Bizottság javaslata alapján a rektor dönt. A döntésről a pályázó október 15-ig kap értesítést. Kérjük, hogy a pályázat leadása előtt figyelmesen olvassa el az ösztöndíj program működési szabályzatát: Kiss Tihamér László Képzési Ösztöndíj Program

Debrecen, 2022. július 3.

 

Dr. Baráth Béla Levente
rektor