Kiss Tihamér László Képzési Ösztöndíj

 Kiss Tihamér László Képzési Ösztöndíj a 2023/2024-es tanévre

 A DRHE rektora pályázatot hirdet a Kiss Tihamér László Képzési Ösztöndíj elnyerésére az alábbiak szerint:

Pályázhat a DRHE nappali vagy esti munkarendben, állami ösztöndíjas vagy önköltséges képzésben tanuló, Magyarországon vagy Magyarországgal szomszédos országban lakóhellyel rendelkező, magyar anyanyelvű hallgatója, aki
a) a 2023. év felvételi eljárásai során legalább 300 pontot elérve nyert felvételt az Egyetem tanító szakára és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, továbbá vállalja, hogy
b) a tanító szakon végzettséget és szakképzettséget szerez, és
c) az oklevél megszerzését követően a támogatási szerződésben foglaltak szerint végzettségének és szakképzettségének megfelelő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít.

Az ösztöndíj öt hónapra szól, amelynek havi kezdő összege 20 000 forint. Az ösztöndíj programban való részvételre azonban a tanulmányok teljes ideje alatt van lehetőség.

A pályázatot az erre rendszeresített űrlap kitöltésével kell benyújtani, és szükséges a felvételi eredményt igazoló határozat másolatát csatolni. Az űrlap az alábbi linken érhető el: https://drhe.hu/wp-content/uploads/2021/10/palyazati_urlap_-_kiss_tihamer.pdf

A pályázat benyújtási határideje: 2023. szeptember 15. 12 óra.

A pályázatokat személyesen vagy postai úton kell eljuttatni a Tanulmányi Osztályra (4026 Debrecen, Kálvin tér 16.) Kérjük, hogy a borítékon tüntesse fel: „Kiss Tihamér László Képzési Ösztöndíj Program”.

A beérkezett pályázatokról a Diákjóléti Bizottság javaslata alapján a rektor dönt. A döntésről a pályázó október 15-ig kap értesítést.

 

Kérjük, hogy a pályázat leadása előtt figyelmesen olvassa el az ösztöndíj program működési szabályzatát:
https://drhe.hu/wp-content/uploads/2021/10/kiss_tihamer_osztondij_-_mukodesi_szabalyzat_-_2021_szeptember.docx-1.pdf

Debrecen, 2023. június 18.

Dr. Baráth Béla Levente
rektor