Hatvani István Teológiai Kutatóintézet

DRHEKutatásKutatóintézetek, kutatóhelyekHatvani István Teológiai Kutatóintézet

Azt a speciális kérdéskört vizsgálja, hogy milyen hatással volt a keresztyén hitismeret és az ebből származó gondolkodásmód a természettudományok fejlődésére, és megfordítva: mi módon gazdagították az egzakt tudományok a teológiai gondolkodás előmenetelét.