Testnevelési Tanszék

 Testnevelési Tanszéknek a mindennapos testnevelés bevezetésének köszönhetően az egyik fő célkitűzése nem más, mint a minél magasabb színvonalú szakmai ismeretek biztosítása. Mindezt a tanszék az alapképzésen nem csak a kötelező (testnevelés és tantárgy-pedagógia, gyógytestnevelés, úszás), hanem a kerettantervhez szorosan illeszkedő szabadon választható tantárgyak oktatásával valósítja meg. A műveltségterületi képzés is biztosított a hallgatóknak, aminek elvégzésével a felső tagozat 5. és 6. osztályában taníthatják a testnevelés tantárgyat. Itt az alapsportági (atlétika, torna, úszás) és sportjátéki (labdarúgás, röplabda, kézilabda, kosárlabda) ismereteken túl a mozgások elemzéséhez, megismeréséhez szükséges anatómiai és élettani kompetenciákkal ismerkednek meg a leendő pedagógusok. Ezenfelül lehetőség nyílik azok számára is, akik testnevelés és sport témakörben (egészséges életmód, a pedagógus attitűd és a 7−12 éves korosztályt érintő témák) szeretnének tudományos munkát végezni. A magas színvonalú szakmai munka és oktatás megteremtése érdekében a tanszék a közeljövőben hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítésén dolgozik.

A másik cél az egyetemi hallgatóság mozgásra buzdítása a házi bajnokságok és közös sportolási lehetőségeken keresztül. Fontos programja a tanszéknek a műveltségterületes hallgatók szakestjének megszervezése, amelyen tanár-diák mérkőzésekkel és közös főzéssel zárul a félév.

Tanszékvezető

További munkatársak

Tornaterem/tanári öltöző T/003 Telefon-mellék: 18587