Hallgatói tanácsadás

Mentálhigiénés tanácsadás

Egyetemünk a hallgatók tanulmányi tanácsadása céljából fogadóórák tartását írja elő oktatóinak: ennek időtartama legalább heti 2 óra. Ez a fogadóóra kínál alkalmat a szakdolgozati és egyéb szakmai konzultációkra.
A hitéleti, életviteli és mentálhigiénés tanácsadásnak egyetemünkön – hitéleti, egyházi jellegéből adódóan komoly hagyományai vannak. Az egyetemen egyetemi lelkészség működik, amelynek – egyelőre részmunkaidőben alkalmazott – munkatársa egyebek mellett a hallgatók hitéleti, életviteli és mentálhigiénés tanácsadását is végzi, a személyes beszélgetések lehetőségének felkínálásával. A hitéleti szakos hallgatók ezen felül évfolyamfelelős mentor-tanárral is rendelkeznek, akik a hozzájuk beosztott hallgatók rendelkezésére állnak mind az egyéni beszélgetés, mind a heti rendszerességgel megtartott közös évfolyamórák keretében. Az évfolyamfelelősök egyben karrier-tanácsadást is végeznek.
Egyetemünkön ingyenesen igénybe vehető mentálhigiénés tanácsadás működik, mely személyes tanácsadási lehetőséget nyújt az alábbi területeken:
• tanulással és teljesítménnyel kapcsolatos problémák
• életpályával és jövőképpel kapcsolatos bizonytalanság
• magánéleti konfliktusok (kapcsolati, párkapcsolati, családi nehézségek)
• beilleszkedési és konfliktuskezelési nehézségek
• aktuális élethelyzeti krízisek
• stressz kezelése
A tanácsadás előre egyeztetett időpontban történik, maximálisan 10 alkalmat jelent a probléma természetétől függően. Az alkalmak 50 percesek és jellemzően heti rendszerességgel, négyszemközt történnek. Az üléseken elhangzottak a pszichológusi titoktartás körébe tartoznak.
A fogyatékossággal élő hallgatók számára intézményünk igyekszik minden segítséget megadni ahhoz, hogy teljesíteni tudják a hallgatói jogviszonyukból eredő kötelezettségeiket. A fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségét intézményi koordinátor segíti, aki személyes konzultációk formájában tájékoztatja őket az igénybe vehető kedvezményekről és szolgáltatásokról, illetve segíti érdekvédelmüket.
A mentálhigiénés tanácsadást és a fogyatékossággal élő hallgatók segítését Kathyné Mogyoróssy Anita pszichológus végzi. Elérhetősége: kathyne.anita@drhe.hu