Kérvények, nyomtatványok

Hallgatói tanulmányi kérvények

Késedelmes regisztráció
Rektori méltányossági kérelem
Passzív félév/év kérelme 2 egybefüggő passzív félév után
Hallgatói bejelentés jogviszony megszüntetéséhez
Nyelvvizsga beszámítási kérelem
Kredit beszámítási kérelem
40 kredit feletti tárgyfelvétel kérelme
Egyéni tanulmányi rend iránti kérelem
Intézményi közösségi munka – tárgyfelvételi kérelem
Tárgyfelvétel/késedelmes tárgyfelvétel
TDK tárgy-felvételi lap
Utólagos tárgy/kurzus leadás
Műveltségterület leadási kérelem
Műveltségterület változtatása iránti kérelem
Tagozat változtatási kérelem

 

Szakdolgozattal kapcsolatos nyomtatványok

Szakdolgozati útmutató
Szakdolgozat feltöltési útmutató – szöveges
Szakdolgozat feltöltési útmutató – képekkel
Szakdolgozati témaválasztás
Szakdolgozati témaváltoztatás
Szakdolgozat címlap-minta
Szakdolgozat értékelési űrlap
Nyilatkozat szakdolgozat eredetiségéről
Nyilatkozat dolgozat eredetiségéről (alapdolgozat)

 

Záróvizsgára jelentkezőknek

Jelentkezés záróvizsgára

 

Részletfizetési kérelem
Költségtérítés/önköltség mérséklési kérelem
Nyilatkozat költség átvállalásáról
Konzultációs igazolás esti/levelező tagozat

Egyéb nyomtatványok

 

Jogviszony megszűnése utáni kérelmek

Oklevél kiállítás kérése későbbi nyelvvizsga bemutatáskor
Oklevél másodlat kiállítás iránti kérelem
Jogviszony igazolás kérése nyugdíj megállapításhoz

 

Utolsó féléves komplex szakmai gyakorlattal kapcsolatos nyomtatványok

Befogadói nyilatkozat – 8 hetes gyakorlat (nappali tagozat)
Megbízási szerződés – 8 hetes gyakorlat (nappali tagozat)
Befogadói nyilatkozat – 2 hetes gyakorlat (esti tagozat)
Megbízási szerződés – 2 hetes gyakorlat (esti tagozat)
Megbízási szerződés kiegészítő műveltségterületi iskolai gyakorlathoz

 

Jelentkezési lapok

Jelentkezési lap évközi Kántorképzőre
Jelentkezési lap kiegészítő műveltségterületi képzésre