Romológia Tanszék

Egyetemünk Romológia Tanszéke 2016 nyarán alakult, s a 2016/2017. tanév első félévében kezdte meg az oktatást. Intézményünkben ettől kezdve minden hallgató három szemeszteren keresztül részt vesz romológiai képzésben. A kurzusok egymásra épülnek: az első két félévben a cigányság történetét s kultúráját, hagyományait, jelenlegi helyzetét ismerik meg a hallgatók, a harmadik félév pedig szakspecifikus képzést jelent. Ennek keretében a hitéleti szakokon tanulók cigánymissziós, pasztorációs képzésben részesülnek, a nem hitéleti szakos hallgatók pedig megismerkednek a jelen oktatási helyzet okaival, a teendőkkel, a működő megoldási gyakorlatokkal, az integratív, inkluzív pedagógia módszertanával. Tanszékünk kiemelten fontosnak tartja, hogy hallgatóink az átfogó elméleti tudás megszerzése mellett – jövő pályájukat, sikeres szolgálatukat, munkájukat meghatározó, segítő – gyakorlati ismereteket, módszertant is elsajátítsanak. Ennek érdekében számos terepgyakorlatra visszük a diákokat (cigánytelep, gettó, cigány iskola, cigány/roma gyülekezet), az egyetemen érzékenyítő programokat szervezünk (cigány képzőművészek kiállítása, cigánymissziós bemutatkozás), bekapcsolódtunk a Református Cigánymisszió munkájába, országos találkozóikon hallgatóinkkal jelen vagyunk, lelkipásztori továbbképzéseiken előadásokat tartunk, s részt veszünk a hazai Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat munkájában is. Szoros kapcsolatot ápolunk a debreceni Wáli István Református Cigány Szakkollégiummal, melynek oktatói tevékenységében is szerepet vállalunk. Együttműködünk a TTRE Cigánymissziójával; hallgatóinkat igyekszünk már egyetemi éveik alatt megismertetni, bevonni a cigányok között végzett szolgálatba. Romológiai témájú országos pályázatot írunk ki, Romológiai füzetek címmel oktatási segédanyagaink jelennek meg a 2017/2018-as tanévtől. Tanszékünk oktatói aktív tagjai a romológiai tudományos életnek; kutatunk, publikálunk, előadásokat tartunk konferenciákon, vendégelőadóként több hazai egyetemen oktatunk. A 2017/2018 tanévtől induló romatársadalom-ismereti szakirányú levelező képzésünk indításával bekapcsolódtunk a felnőttképzésbe is.

Tanszékvezető

További munkatársak