Szakmai beszámolók

DRHEKutatásTehetséggondozásTDK MűhelySzakmai beszámolók

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

Egyetemünk Tudományos Diákköri Tanácsa 2022 tavaszán is pályázatot nyújtott be rektori támogatással a Miniszterelnökség – Kulturális és Innovációs Miniszter kiírására, melyet a Nemzeti Tehetség Program keretében hirdetett meg a felsőoktatási TDK-műhelyek támogatására. Az NTP-HHTDK-22-0054 azonosítószámú, „Intézményi TDK-konferencia és módszertani kurzus a DRHE-n” című pályázattal egyetemünk 1.500.000 Ft támogatást nyert. 

A pályázati program fő célkitűzése, hogy az elmúlt években beindított projektjeinket a tapasztalatok alapján felülvizsgáljuk és tovább fejlesszük, valamint hogy az SPSS statisztikai program és a köré szervezett hallgatói kurzus segítségével minél korszerűbb kutatásmódszertani ismeretekhez juttassuk a résztvevőket. A tehetséggondozás egyik fejlesztendő eleme a DRHE-mentorprogram volt, ahol a Dóczy Református Tehetségpont mellett a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumát és Diákotthonát (DRKG) is felvettük a partnerek közé. 

A DRHE-mentorprogramot a pályázat „B” komponenseként terveztük meg és bonyolítottuk le, melyben két középiskolás diák mentorálását vállaltuk. A szokásos partnerünk, a Dóczy Tehetségpont, Mohácsi Ágnes Lili, 10. osztályos tanulót delegálta a programba, új partnerünk a DRKG Tehetségpontja pedig Erős-Joó Kincső, 12. osztályos diákját választotta ki. Mohácsi Lili egyéni kutatását Dr. Vitéz Ferenc mentorálta, választott témája a vers- és prózaírás rejtelmei. Erős-Joó Kincső mentortanára Kis Klára volt, a tanév során az igazság fogalmával foglalkoztak. Lili szépirodalmi írásai szerkesztett formában megjelentek a DISCIMUS online kötetben, Kincső érettségi vizsgái és számos versenye miatt nem tudta vállalni a publikálást. 

Folytattuk diszciplináris műhelyeink működtetését – „Rendszeres teológiai műhely” dr. Kovács Krisztián, „Biblikus műhely” dr. Kókai-Nagy Viktor, „Gyakorlati teológiai műhely” dr. Kis Klára és „Pedagógiai műhely” dr. Molnár-Tamus Viktória szervezésében. A műhelyek 4-4 kurzust tartottak a tanév során, melyeken összesen nagyjából 30 hallgató fordult meg. A diszciplináris műhelyek szervezésének célja, hogy az egy szakterülethez tartozó fiatal kutatók összefogására olyan párhuzamos workshopok alakuljanak, melyeken a hallgatók speciális módszertani ismereteket szerezhetnek, megoszthatják egymással kutatói tapasztalataikat, és gyakorlatot szerezhetnek saját vizsgálati eredményeik prezentálásában. 

Hetedik alkalommal végeztünk tehetségmérést az első évfolyamba belépő nappali tagozatos hallgatók körében. A mérés során a Pedagógia és Pszichológia Tanszék vezetője, dr. Kiss János volt segítségünkre. A tesztek felvételére 2022. szeptember 13-án került sor 24 fő részvételével, ebből 6 főt azonosítottunk tehetségígéretként, valamint szintén 6 főt potenciális tehetségként, akiket kellő motivációjuk esetén érdemes megszólítani. Velük a TDT személyesen is találkozott egy TDK-orientációs alkalom keretében 2022. november 15-én. 

A pályázat fő programtevékenyége a Tehetségnap és intézményi TDK-konferencia szervezése volt. 2022. november 22-én TDK-konferenciát tartottunk, amely kiemelt fontosságú esemény, hiszen itt történt meg két szekcióban – teológiai és pedagógiai – a zsűritagok által adott pontszámok alapján a továbbjutás a 36. OTDK konferenciára. Négy tanító szakos (Egry Renáta, Nagy Réka, Nyakó Lili és Szabó Nikoletta), valamint hat teológia-lelkész szakos hallgató (Debreczeni Ákos, Kondor Erik, Szabó Viktória, Szalay Kont, Takács Evelin és Záhorszki-Hangó Viola) mutatta be előadását. Valamennyien továbbjutottak az országos fordulóra. Szekciója legjobb prezentációját Egry Renáta, valamint holtversenyben Szalay Kont és Takács Evelin nyújtotta. 

  1. április 26-án egy délelőtti programot kínáltunk aktív TDK-zóink, illetve a tudományos diákköri kutatás iránt érdeklődő hallgatóknak a Tehetségnap formájában. A programon két „újonc” kutató hallgató előadását lehetett meghallgatni a Díszteremben: Balázs Eszter és Lövei Petra beszéltek tudományos témáikról – a 19-20. századi debreceni diákok teológiai és irodalmi gondolkodása, nemzeti nevelése és az online nyelvi környezet hatása a nyelvtanulási motivációra – körülbelül 20 érdeklődő előtt. Ezt egy kötetlen beszélgetés és élménybeszámoló, tapasztalatcsere követte a 36. OTDK-án közreműködő hallgatóink részvételével dr. Kovács Krisztián moderálása mellett.

Tanítványainkat konferenciatapasztalatok szerzéséhez is hozzásegítettük a program támogatásával. 2022. novemberében Hajdú Péter utazott el a Nagy Heródes alakja című hazai tudományos konferenciára a budapesti ELTE-re. 2023. május 10-én a Patmosz Kutatóintézet 11. alkalmát szervezte az „Ókori keresztyén világ” konferenciasorozatnak. Összesen 8 elődást hallhattak az érdeklődők oktatók, hallgatók, valamint egy vendégelőadó tolmácsolásában. A tervezett konferenciarészvételek közül a Doktorok Kollégiuma helyi rendezvényre nem küldtünk hallgatót. 

Diákjainkat a publikálás terén is segítettük az idén online DISCIMUS kötetünk megjelentetésével, melynek első fejezetében négy teológus-lelkész szakos hallgató, valamint két, az OTDK óta már végzett tanító pályamunkájának rövidített és szerkesztett változata olvasható, köztük egy díjnyertes dolgozattal – Iván-Gál Hanna tanító a Humántudományi Szekcióban 2. helyezést ért el. A második blokkban betekintést adunk a Dóczy Református Tehetségpont és a DRHE együttműködésében megvalósult mentorprogramunk két gimnazista diákjának írásaiba, akik nagy igyekezettel fáradoztak azon, hogy eredményre jussanak. A pályázati forrásból szakkönyvek, eszközök és adminisztrációs anyagok vásárlására is költhettünk, közel 150.000 Ft értékben. Egy kötettel tovább gyarapodott az Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR 16.) sorozat, melyet egyetemünk szakkönyvtárában érhetnek el a hallgatók és sokféle kutatáshoz jelent megbízható forrást. Értékes szakirodalmakkal tudtuk támogatni mentordiákjaink munkáját is. 

 

                                        Molnár-Tamus Viktória 

Galéria

                                                        

______________________________________________________________________________________________________________________________________

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

„A DRHE mentorprogramjának és diszciplináris műhelyeinek fejlesztése” (Pályázati azonosító: NTP-HHTDK-21-0006)

Rektori jóváhagyással egyetemünk Tudományos Diákköri Tanácsa a 2021/2022-es tanévben is pályázatott nyújtott be a Miniszterelnökség – Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter kiírására, melyet a Nemzeti Tehetség Program keretében hirdetett meg a felsőoktatási TDK-műhelyek támogatására. Az NTP-HHTDK-21-0006 azonosítószámú, „A DRHE mentorprogramjának és diszciplináris műhelyeinek fejlesztése” című pályázattal egyetemünk 1.430.000 Ft támogatást nyert.

A pályázati program fő célkitűzése, hogy az elmúlt években beindított két új programot a tapasztalatok alapján felülvizsgáljuk és tovább fejlesszük. A tehetséggondozás egyik ilyen fejlesztendő eleme a DRHE-mentorprogram volt, ahol a Dóczy Református Tehetségpont mellett a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumát (DRKG) is felvettük a partnerek közé.

A DRHE-mentorprogramot a pályázat „B” komponenseként terveztük meg és bonyolítottuk le, melyben két középiskolás diák mentorálását vállaltuk. A szokásos partnerünk, a Dóczy Tehetségpont, Dánér Attilát delegálta a programba, új partnerünk a DRKG Tehetségpontja pedig Varga Laurát választotta ki. Dánér Attila egyéni kutatását Dr. Kovács Krisztián mentorálta, választott témája a székelyek vallásossága volt. Varga Laura mentortanára Dr. Hodossi Sándor volt, a tanév során a református gimnazisták istenképével foglalkoztak. Mindkét mentoráltuk bemutatta kutatását a tavaszi Tehetségnap keretében, tanulmányaik szerkesztett formában történő megjelentetése a 2022–2023-as tanévben várható.

A másik terület fejlesztéseként beindítottuk a Gyakorlati Teológiai TDK-műhelyt dr. Kis Klára szervezésében, a már meglévő és működő három diszciplináris műhely mellett. Dr. Molnár-Tamus Viktória vezetésével „Pedagógiai műhely”, dr. Kovács Krisztián szervezésében „Rendszeres teológiai műhely”, dr. Németh Áron vezetésével pedig „Biblikus műhely” működött a tanév során. Az új műhely 3 alkalmat, a tavaly alakult műhelyek 4-4 alkalmat tartottak, melyeken összesen nagyjából 50 hallgató fordult meg. A diszciplináris műhelyeket szervezésének célja, hogy az egy szakterülethez tartozó fiatal kutatók összefogására olyan párhuzamos workshopok alakuljanak, melyen a hallgatók speciális módszertani ismereteket szerezhetnek, megoszthatják egymással kutatói tapasztalataikat, és gyakorlatot szerezhetnek saját kutatási eredményeik prezentálásában.

Hatodik alkalommal végeztünk tehetségmérést az első évfolyamba belépő nappali tagozatos hallgatók körében. A mérés során a Pedagógia és Pszichológia Tanszékről dr. Kiss János volt segítségünkre. A Raven-teszt felvételére 2021. szeptember 7-én került sor 47 fő részvételével. 2021. szeptember 14-én a Renzulli-Hartman skála segítségével 4 főt azonosítottunk tehetségígéretként. A kétfordulós mérés legjobbjaival – összesen 7 fővel – a TDT személyesen is találkozott egy TDK-orientációs alkalom keretében 2021. november 9-én.

A pályázat fő programtevékenyége a Tehetségnap és intézményi TDK-konferencia szervezése volt. 2022. április 26-án egész napos programot kínáltunk aktív TDK-zóink, illetve a tudományos diákköri kutatás iránt érdeklődő hallgatóknak. A program délelőtti részében két vendégoktató plenáris előadását lehetett meghallgatni a Díszteremben. Dr. Fodor Szilvia, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Tanszékének adjunktusa a tehetség fogalmának 21. századi megközelítéseiről tartott előadást. Ezt követte dr. Kató Szabolcs Ferencz előadása a betegség biblika teológiai jelentőségéről Hóseás könyve alapján. A kolozsvári testvérintézmény ószövetséges oktatója az Erasmus+ program keretében a tehetségnapi előadáson túl több tanórát is tartott hallgatóinknak. A tehetségnap plenáris előadásait a Díszteremben több mint 40 fős hallgatóság kísérte figyelemmel. A délután folyamán intézményi TDK-konferenciát tartottunk. Három tanító szakos (Nagy Réka, Szabó Nikoletta, Héder Vivien) és három teológus hallgató (Fazakas Bettina Dóra, Szalay Kont, Záhorszki-Hangó Viola), valamint

mentorprogramunk két középiskolás tanulója (Dánér Attila és Varga Laura) mutatta be kutatási témáját rövid beszámoló formájában, majd egy tanító és egy teológus hallgató versenyzett a 36. OTDK-ra való továbbjutásért. Ez utóbbi kategóriában a zsűri azt a döntést hozta, hogy Iván-Gál Hanna és Klément-Balla Zsófia az országos versenyre is benevezhetnek pályamunkájukkal. A délutáni eseményen oktatóink és hallgatóink közül több mint 30 fő vett részt.

Hallgatóinkat konferenciatapasztalatok szerzéséhez is hozzásegítettük a program segítségével. 2021. szeptember 11-én a Váradi Biblia kiadásának 360. évfordulójára szervezett konferencián vett részt 2 graduális hallgatónk és egy középiskolás mentoráltunk Nagyváradon. 2022. április 20–23 között került megrendezésre a 12th Comenius Conference, amelyek 2 graduális hallgató gyarapíthatta szakmai és szaknyelvi ismereteit, valamint kapcsolati hálóját. 2022. május 3-án a Patmosz Kutatóintézet 9. alkalmát szervezte az „Ókori keresztyén világ” konferenciasorozatnak. Oktatók és doktoranduszok előadásai mellet 7 graduális hallgató is lehetőséget kapott, hogy prezentálja kutatási eredményeit. A tervezett konferencialátogatások közül az „Eucharistia és vizuális kultúra” c. sárospataki rendezvényre érdeklődés hiányában végül nem tudtunk hallgatókat küldeni.

Hallgatóinkat a publikálás terén is segíthettük. Pályázati programunk részeként jelentettük meg a „Hellenisztikus antropológiai motívumok az újszövetségi eszkatológiában” c. tanulmánykötetet, melyben több egykori TDK-zó hallgatónk közölt tanulmányt. A kötet a Patmosz Könyvtár 13. köteteként látott napvilágot 2022 decemberében, dr. Peres Imre egyetemi professzor és dr. Ledán M. István adjunktus szerkesztésében (ISBN 978-615-5853-51-7).

Pályázati forrásból szakkönyvek vásárlására is költhettünk, közel 225.000 Ft értékben. Két kötettel gyarapodott az Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR) sorozat, melyet egyetemünk szakkönyvtárában érhetnek el a hallgatók és sokféle kutatáshoz jelent megbízható forrást. Értékes könyvcsomaggal tudtuk támogatni mentordiákjaink kutatását is.

 

Németh Áron

 

Galéria

 

                                                                             

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Szakmai beszámoló

„Diszciplináris műhelyek kialakítása a DRHE-n” (Pályázati azonosító: NTP-HHTDK-20-0025)

A Tudományos Diákköri Szabályzat értelmében a Tudományos Diákköri Tanács (TDT) rektori jóváhagyással külső forrásokra is pályázhat, melyből a tehetséggondozói programját megvalósíthatja. Ilyen módon az egyetem által biztosított költségvetési forrás mellett a 2020/2021-es tanévben 1.550.000 Ft támogatás állt rendelkezésünkre, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton nyert el egyetemünk. Az NTP-HHTDK-20-0025 azonosítószámú pályázatunk projektcíme: „Diszciplináris műhelyek kialakítása a DRHE-n”.

A TDT ezen a programon keresztül egy új elemmel kívánta gazdagítani az intézményi tehetséggondozást. A diszciplináris műhelyeket szervezésének célja, hogy az egy szakterülethez tartozó fiatal kutatók összefogására olyan párhuzamos workshopoka alakuljanak, melyen a hallgatók speciális módszertani ismereteket szerezhetnek és megoszthatják egymással kutatói tapasztalataikat. A tavaszi félév során három ilyen műhely alakulhatott meg, melyek négy-négy foglalkozása tanterven kívüli kurzusként is működött, segítve a TDK-zók előrehaladását. A „Pedagógiai műhely” Molnár-Tamus Viktória vezetésével szerveződött meg, a „Rendszeres teológiai műhely”-t Kovács Krisztián vezette, a „Biblikus műhely” pedig Németh Áron moderálása mellett működött. A pandémiás helyzet miatt a műhelymunka a virtuális térben zajlott. A műhelyalkalmakra TDK-zó diákok és doktoranduszok kaptak meghívást, de oktatótársak is bekapcsolódhattak az online programba. A három műhelyben nagyjából 30 hallgató vett részt rendszeresen.

Szintén folyamatos feladatot jelentett a pályázatunk „B” komponensének megvalósítása, melyben két gimnáziumi diák mentorálását vállaltuk. A Dóczy Tehetségpont által delegált két tanuló, Bacsó Dorottya és Szépfalvi Csaba kapcsolódott be a mentorprogramba. Bacsó Dorottya a nyelvhasználat területén végzett egyéni kutatást, Szépfalvi Csaba pedig a 20. századi magyar egyháztörténet kutatásába kóstolt bele. Mindebben mentorként Kenyhercz Róbert és Németh Áron voltak segítségükre. A két középiskolás mentoráltunk a Discimus című hallgatói kötetben közölt egy-egy tanulmányt.

Pályázati támogatással valósult meg a tanév elején az a kétfordulós tehetségmérés, melyet ötödik alkalommal bonyolított le a Pedagógia és Pszichológia Tanszék Pinczésné dr. Palásthy Ildikó vezetésével. A Raven-teszt augusztus 31-én intelligencia alapján szűrte az első évfolyamos hallgatókat, szeptember 15-én pedig a Renzulli-Hartman skála segítségével azonosítottuk be a tehetségígéreteket. A potenciális tehetségekkel – összesen 13 fővel – a TDT kezdeményezte a személyes kapcsolatfelvételt. Ennek alkalma még személyes jelenléttel történhetett meg 2020. október 13-án.

A pályázat fő programtevékenyége az intézményi TDK-konferencia szervezése volt. 2020. november 17-én összesen 11 hallgató mutatta be TDK-pályamunkáját két szekcióban. A Teológiai szekcióban 7 dolgozat szerepelt, a Pedagógiai szekcióban 4 hallgató adott elő. A szakmai zsűri 10 pályamunka továbbjutásáról döntött.

A tavaszi félévben, 2021. április 27-én Tehetségnapot szerveztünk. A pályázat lehetővé tette vendégelőadók meghívását. Dr. Jenei Péter és Győri Krisztina előadásait összesen 40 regisztrált résztvevő követte a zoom felületen.

Hallgatóinkat a publikálás terén is segíthettük, a DRHE Tehetségpont első önálló kiadványaként 2021 októberében jelent meg a Discimus című kötet (pp. 129, ISBN 978-615-5853-39-5). A kötet 10 tanulmányt tartalmaz, ezek a 2020/2021-es tanév tehetséggondozó munkájába adnak betekintést. A kiadvány három nagyobb egységre osztva mutat pillanatfelvételeket az intézményi tehetséggondozásból. Az első blokkban négy teológus-lelkész szakos hallgató, valamint három tanító szakos hallgató OTDK-pályamunkájának rövidített és szerkesztett változata olvasható, köztük két díjnyertes dolgozattal. A következő fejezetben a 2020/2021-es tanév tavaszi félévében meghirdetett bibliafordító verseny győztes tanulmányai közül szerepel egy fordítás a Példabeszédek könyve 31. fejezetéről, filológiai megjegyzésekkel alátámasztva. Végül a Dóczy Református Tehetségpont és a DRHE együttműködésében megvalósuló mentorprogram két gimnazista résztvevőjének (Bacsó Dorottya és Szépfalvi Csaba) kutatási anyaga zárja a kötetet. A kötetet egyetemünk rektora, dr. Baráth Béla Levente szerkesztette, a szöveget Németh Áron, a Tehetségpont vezetője gondozta, a lektorálásban további 7 oktatónk működött közre: Gonda, László, Kenyhercz Róbert, Kovács Krisztián, Kustár Zoltán, Molnár-Tamus Viktória, Szabóné Fodor Adrienne, Vitéz Ferenc.

A munkatervben szereplő nemzetközi konferenciákat (Comenius, SNTS) a szervezők törölték, de más online konferenciákon előadással vehettek részt hallgatóink. A 24. PTDK-n két diákunk (2021.05.07-08), a VI. Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencián (2021.03.19) szintén két hallgatónk prezentált, fontos tapasztalatokhoz és publikációs lehetőséghez is jutva ezzel. A nem betervezett konferenciák az online forma és az ingyenes részvétel miatt nem jelentettek költséget a programunkban.

Pályázati forrásból szakkönyvek vásárlására és zoom előfizetésre is költhettünk, közel 300.000 Ft értékben. Érdemes kiemelni, hogy újabb két kötettel gyarapodott az Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR) sorozat, melyet egyetemünk szakkönyvtárában érhetnek el a hallgatók és sokféle kutatáshoz jelent megbízható forrást. Az értékes sorozatnak immáron 13 kötetével rendelkezünk.

Dr. Németh Áron, TDT-elnök”

Galéria
Tájékoztató


Szakmai beszámoló a „A DRHE Tehetségpont hálózatosodása” című tehetséggondozó programról

(Pályázati azonosító: NTP-HHTDK-19-0002)

A 2019/2020-as akadémiai év tehetséggondozó programjának megvalósításához az egyetemi belső forrásokon túl ezúttal is hathatós agyagi segítséget nyújtott az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő jóvoltából egyetemünk 1.285.000 Ft-os pályázati támogatást használhatott fel a tanév során.

A Nemzeti Tehetség Program részeként kiírt pályázatra a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szenátusának Tudományos Diákköri Tanácsa (DRHE TDT) – egyezően az egyetem intézményfejlesztési tervével – olyan programot állított össze „A DRHE Tehetségpont hálózatosodása” című pályázati anyagban, mely nagyban hozzájárulhatott ahhoz, hogy az egyetemi tehetséggondozás középtávú terveit megalapozzuk. A pályázatunk „A” komponense a TDK-tevékenységet folytató, vagy abba bekapcsolódni kívánó hallgatókat célozta meg, a „B” komponens pedig a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziummal való kooperációra irányult.

A program lebonyolításáért a DRHE TDT felelt. Ahogyan sok más tanéves terv, a pályázat eredeti munkaterve is csak részben teljesült a járványhelyzet miatt, nehezítette a program megvalósítását az is, hogy a pályázat eredményéről az első szemeszter szorgalmi időszakának végén értesültünk.

Programunk nyár végi hazai és nemzetközi konferenciákkal indult, melyekre hallgatókat delegálhattunk. A Doktorok Kollégiuma (Debrecen, 2019. augusztus 26–27.) és a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia (Szeged, 2019. augusztus 26–28.) szakmai-tudományos programján vehetett részt Kiss Kendi Dávid, Vígh Eszter, Vígh Tamás és Koi Eszter.

Tehetségpontként intézményünk 2016-óta tudatosan törekszik arra, hogy a korai tehetség-felismerést pedagógiai és pszichológiai mérésekkel előmozdítsa. Pinczésné dr. Palásthy Ildikónak, a Pedagógia és Pszichológia Tanszék vezetőjének szakmai irányítása mellett az őszi félév kezdetén két mérést végeztünk el az I. évfolyamos hallgatók között (2019. szeptember 10. és 24.). Elsőként a Raven-teszttel szűrtük a kiemelkedően magas intelligenciával rendelkező hallgatókat, majd közülük a Renzulli-Hartman skála segítségével azonosítottuk a tehetségeket. A 13 legtehetségesebb hallgatóval a TDT kezdeményezte a személyes kapcsolatfelvételt és egy kötetlen toborzó alkalom keretében (2019. október 15-én) tájékoztatást adott a tehetségprogram lehetőségeiről, perspektívájáról. A korábbi méréseknek is köszönhetően a 2019/2020 őszi félévében 10 fő, a tavaszi félévben 15 fő vette fel a „Tudományos Diákköri Konzultáció” c. kurzust, melynek segítségével könnyebben követhető a kutató hallgatók előmenetele.

2019. november 4–6. között egyetemünk két hallgatója (Seres Annamária és Vígh Eszter) részt vehetett egy nemzetközi hermeneutikai kutatási projekt nyitó konferenciáján és workshopján Wittenbergben „Bibelhermeneutik in orthodoxen, reformierten und lutherischen Kontexten” címmel. A szervező Stiftung Leucore meghívására egyetemünk örömmel csatlakozott a projekthez, kihasználva a lehetőséget a tehetséggondozás alkalmaként is. A program jó lehetőséget adott a részt vevő hallgatóknak német szaknyelvi ismereteik alkalmazására, fejlesztésére, valamint nemzetközi szakmai kapcsolatok építésére.

A „Kutatnék, de hogyan?” c. sorozat részeként 2020. február 18-án dr. Kovács Krisztián tartott kutatásmódszertani előadást szakdolgozók és kezdő TDK-zók számára „A témaválasztástól a szakirodalom feldolgozásáig”. A rendezvényen több mint 40 érdeklődő vett részt.

2020. február 25-én a DRHE Tehetségpont együttműködési keretmegállapodást kötött a Kocka Kör Tehetséggondozó Egyesülettel. A kooperációnak már voltak informális előzményei, a keretmegállapodás formalizálja a meglévő együttműködést, és előrelépést jelent a hálózatosodás terén is.

A tavaszi félévben, 2020 februárjától indulhatott az az újfajta kezdeményezés, mely során egyetemünk református középiskolás diákok tehetséggondozásában is részt vállalt. Ehhez a DRK Dóczy Gimnáziuma jelentkezett partnerként. Ez a programelem szintén a DRHE Tehetségpont hálózatosodását segítette elő. Oktatóink, Dr. Vitéz Ferenc és Kőszeghy Attila mentorálása mellett két gimnazista diák vett részt egyetemünk tehetséggondozásában. A program márciusig jelenléti formában, a félév további részében pedig az online térben valósult meg. Homovics Panna a kreatív írás területén, Kovács Karina pedig a nyelvi kompetenciák fejlesztésében kapott mentori segítséget oktatóinktól, továbbá mindketten részt vettek egy kommunikációs konzultáción, illetve felmérésen.

Pályázatunk fő programtevékenysége a XXXV. OTDK-ra felkészítő intézményi TDK-konferencia megszervezése volt. Ez 2020. május 1–18. között rendhagyó módon, virtuálisan zajlott. A konferencia nem válogató versenyként került meghirdetésre, hanem írásbeli kutatási beszámolókat, valamint prezentációkat küldhettek be a hallgatók kettős anonim szakbírálatra. Három teológus (Bartha Eszter, Petkes Piroska és Vígh Eszter), valamint három tanító szakos (Dulavics Dóra, Mátyus Magdolna és Nyakó Lili) hallgató anyagát írásban értékelte és pontozta a TDT tagjaiból felállt zsűri. A pontszámok összesítését és beszámolók rangsorolását követően Nyakó Lili pénzjutalmat kapott munkájáért.

2020. április–május hónapjaiban került megrendezésre a Kocka Kör Tehetséggondozó Egyesület és a DRHE (et al.) közös szervezésében az V. Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia, amely a járványhelyzet miatt az online térben valósult meg. Ezen az e-konferencián Mátyus Magdolna és Tóth Lilla hallgatóink prezentáltak.

A pandémia és a tavaszi egyetemlátogatási tilalom miatt a Tehetségnap és a Patmosz-konferencia hagyományos alkalmait el kellett halasztani a következő tanév őszére. A pályázat munkatervének módosításának lehetőségével élve a program a 2020/2021-es tanév őszén, ismét jelenléti formában, de szigorú korlátozások mellett folytatódhatott.

A programunkban terveztünk egy alkalmat, amely a tehetséges diákoknak, a tudományos előmenetel szempontjából elengedhetetlen külföldi tanulmányi ösztöndíjakról szólt volna. Ez a terv oly módon valósult meg 2020. szeptember 30-án, hogy Joseph Won dél-koreai cserediák tartott előadást Dél-Korea kultúrájáról és a partnerintézményről, a Honam University and Theological Seminary-ról, majd dr. Kovács Ábrahám tartott élménybeszámolót a 2014-es koreai vendégtanársága alatt szerzett tapasztalatokról. Az eseményt kötetlen társalgás és koreai ételkostoló zárta. A program október 22-én folytatótdott, amikor dr. Gonda László tartott előadást.

Az éves Patmosz konferencia 2020 májusára tervezett szokásos alkalma 2020. október 20-án tudott megvalósulni. A járványügyi szabályok betartása mellett, hibrid formában tartott rendezvényre 44 fő regisztrált, összesen 12 előadás hangzott el oktatóktól és diákoktól, köztük 4 graduális hallgatótól. „A lélek születése” c. konferencia az „Ókori keresztyén világ” nemzetközi konferenciasorozat 7. alkalma volt.

2020. december 12-én a tavasszal elmaradt Tehetségnap pótlásaként egy online meetinget szerveztünk az ősszel továbbjutó TDK-zó hallgatóknak, amelye három korábbi díjnyertes OTDK-zó bevonásával virtuális kerekasztalt tartottunk. Dicső Melinda, Földvári Csilla Zsuzsanna és Prém Alexandra a versenytapasztalataikról számoltak be és tanácsokat adtak a prezentálás terén. A velük folytatott moderált beszélgetés a rendezvény utolsó részében fórummá bővült. Az alkalmon dr. Németh Áron TDT-elnök általános tájékoztatót tartott az OTDK nevezés menetéről. Az online meetingen 15 fő vett részt.

A pályázati program ismét lehetővé tette a TDK-szoba működtetését, ahol munkaállomások használata mellett a pályázat által biztosított irodaszerek ingyenes nyomtatást, fénymásolást és spirálozást tettek lehetővé a TDK-zó hallgatóknak. Konferenciákhoz, versenyekhez, tanulmányutakhoz vásároltunk egy táblagépet, melyet a tehetségműhelyünk hallgatói kikölcsönözhetnek. A szakkönyvtár számára megvásároltuk az Encyclopedia of the Bible and its Reception sorozat 11. kötetét.

Pályázati programunkban hallgatói publikációkat is terveztünk. A középiskolás mentoráltjaink közül Homovics Panna néhány írását a Néző Pont (XV. évf., 2020. szeptember) folyóiratban közöltük, valamint 2020 végén jelent meg Peres Imre és Németh Áron szerkesztésében egy oktatói és hallgatói tanulmányokat egyaránt tartalmazó konferenciakötet „Az ókori keresztyén világ (VI.): Eszkatológiai étkezés” címmel (pp. 188, Patmosz Könyvtár 9., Debrecen, DRHE, 2020, ISBN 978-615-5853-33-3).

KÉPGALÉRIA

Dr. Németh Áron, TDT-elnök


Szakmai beszámoló a „Dies diem docet” című tehetséggondozó programról

(Pályázati azonosító: NTP-HHTDK-18-0003)

 

A 2018/2019-as akadémiai év tehetséggondozó programjának megvalósításához az egyetemi belső forrásokon túl ezúttal is hathatós agyagi segítséget nyújtott az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő jóvoltából egyetemünk 1.050.000 Ft-os pályázati támogatást használhatott fel a tanév során.

A Nemzeti Tehetség Program részeként kiírt pályázatra a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szenátusának Tudományos Diákköri Tanácsa (DRHE TDT) – egyezően az egyetem intézményfejlesztési tervével – olyan programot állított össze a „Dies diem docet” című pályázati anyagban, mely nagyban hozzájárulhatott ahhoz, hogy tehetséges hallgatóink minél nagyobb számban jussanak lehetőségekhez szakmai ismereteik fejlesztésére, tehetésük kibontakoztatására. Legfőbb célcsoportunk a TDK-tevékenységet jelenleg is végző hallgatók voltak, és azok a tehetségek, akik az évenkénti tehetségméresen kiemelkedően teljesítettek. Programunk számukra kínált lehetőséget konferencia-tapasztalatok szerzésére, szakmai kapcsolatok kialakítására, módszertani ismeretek szerzésére és TDK-kutatások publikálására. Fő programtevékenységünk a XXXIV. OTDK-ra válogató intézményi TDK-konferencia megszervezése volt.

A program az akadémiai év megkezdése előtt, nyári tudományos konferenciákkal kezdődött, melyekre több tehetséges diákunk is eljuthatott. Először küldhettünk hallgatókat az International Reformed Theological Institute által szervezett nyári egyetemre, melyen 2018. június 3–8 között 4 hallgatóból (Prém Alexandra, Tomucza Renáta, Kovács Patrícia Csorvássy Zsófia Fruzsina) és 2 oktatóból (Dr. Kovács Ábrahám, Dr. Gonda László) álló delegáció vett részt Amszterdamban. A Doktorok Kollégiuma mint a Magyarországi Református Egyház legmagasabb szintű tudományos testülete, évek óta támogatja tehetséges hallgatók bekapcsolódását. A 2018. augusztus 21–22 között Nagykőrösön zajló rendezvényen Dicső Melinda vett részt az Ószövetségi Szekció munkájába bekapcsolódva. A Doktorok Kollégiuma a tudományos munkára készülő TDK-hallgatók számára jó lehetőséget kínál szakmai ismeretek mélyítésére és szakmai kapcsolatok építésére. A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencián a szokásosnál népesebb hallgatói csoportunk vehetett részt 2018. augusztus 27–29 napokon. A résztvevők egy része alapítványi támogatásból, két fő (Kis Kendi Dávid és Prém Alexandra) pedig pályázati támogatásból jutott el a rangos szegedi konferenciára.

A tanév első heteiben a Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék közreműködésével kétfordulós tehetségmérést  végeztünk (2018. szeptember 10. és 18.), a legtehetségesebb 16 hallgatót 2018. október 2-ára egy kötetlen beszélgetésre hívtuk össze, tájékoztatást adva az intézményi tehetséggondozás lehetőségeiről.

Fő programtevékenységünk az intézményi TDK-konferencia volt 2018. november 22-én, mely a XXXIV. OTDK válogató fordulójaként került meghirdetésre. A konferencián 8 hallgató tartott előadást (Kovács Patrícia, Paczári-Pongor Melinda, Simon Tünde, Szarka Edina, Hájas István, Dicső Melinda, Csonka József, Földvári Csilla Zsuzsanna), a zsűri ebből 7 pályamunkát javasolt OTDK-ra. A rendezvény összesen 33 résztvevővel zajlott. A későbbi tavaszi országos fordulókon egy I. díjat (Földvári Csilla Zsuzsanna) és egy különdíjat (Dicső Melinda) hoztak el hallgatóink.

Az őszi szemeszterben tartottuk a „Kutatnék, de hogyan?” című kétblokkos kutatásmódszertani kurzusunk első alkalmát (2018. október 16), amelyen Dr. Oláh Róbert könyvtárhasználati alapismeretekbe vezette be a hallgatóságot, Dr. Kovács Krisztián pedig „A témaválasztástól a szakirodalom feldolgozásáig” címmel tartott előadást. A második blokk a tavaszi félév elején zajlott (2019. március 5.), amikor Ódor Balázs és Szegeczkiné Máthé Éva Edina beszámolói által, valamint egy hallgatói kerekasztal formájában a külföldi tanulmányok fontosságáról kaptak tájékoztatást érdeklődő diákok és kutató hallgatók. A kurzuson összesen 50 fő vett részt.

A tavaszi félév szokásos rendezvénye a Tehetségnap (2019. április 9), melyre idén Sinka Editet, az ÚNK Tehetségfejlesztési Igazgatóságának módszertani alprojekt-vezetőjét hívta meg egyetemünk. „A tehetségazonosítás és tehetséggondozás eszközei – kutatási eredmények és hazai fejlesztések” c. előadására főként tanító szakos hallgatóinkat vártuk, a szakmai programon összesen 112 fő vett részt. A Tehetségnap második részében – intézményi TDK-konferencia keretében – folyamatban lévő kutasairól számolt be 7 tanító szakos hallgató.

A tanév végén került sor az immár hatodik alkalommal megrendezett „Az ókori keresztyén világ” c. konferenciára, mely a DRHE Patmosz – Bibliai Tudományok Kutatóintézete tehetséggondozó tevékenységének kiemelt alkalma. A konferencián (2019. május 5.) 10 előadás hangzott el az „Eszkatológiai étkezés” témakörben, oktatók és hallgatók tolmácsolásában. A rendezvénynek 55 regisztrált résztvevője volt. A kiegészítő tevékenységek között a Patmosz Kutatóintézet tehetséggondozó munkájához kapcsolódóan jelent meg az előző konferencia anyagát tartalmazó tanulmánykötet (Németh Áron /szerk./: Az ókori keresztyén világ /V./: Eszkatológiai antropológia, Debrecen, DRHE Patmosz – Bibliai Tudományok Kutatóintézete, 2019, ISBN 978-615-5853-20-3).

Kiegészítő tevékenységként a TDT a tudásbázis bővítését is vállalta, valamint folytatta a korábbi NTP pályázati támogatásokból megkezdett infrastrukturális fejlesztést. Az egyetemünk főépületében kialakított TDK-szoba számára tonert, irodaszereket és nyomtatópapírt vásároltunk, mely a TDK-dolgozatok megfelelő példányszámú elkészítéséhez, TDK-programok szervezéséhez jelentett elengedhetetlen segítséget. Intézményünk szakkönyvtára egy újabb kötettel gazdagodhatott az Encyclopedia of the Bible and its Reception c. sorozatból (Vol. 10.), a TDK-műhely kézikönyvtára pedig teológiai tárgyú kézikönyvekkel bővült közel 50.000 Ft értékben, melyek az egyetemünk fő profiljába tartozó TDK-kutatásokhoz friss és igényes forrásanyagot biztosítanak.

Tehetséggondozás 2018-2019 – Fotósorozat

Dr. Németh Áron, TDT-elnök

 


 

Szakmai beszámoló a „Kutatásmódszertani kurzus és intézményi TDK-konferencia a DRHE-n” című tehetséggondozó programról
(Pályázati azonosító: NTP-HHTDK-17-0061)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő jóvoltából Egyetemünk 900.000 Ft-os pályázati támogatást használhatott fel a 2017/2018-as tanév tehetséggondozó programjának megvalósításához. A Nemzeti Tehetség Program részeként kiírt pályázatra a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szenátusának Tudományos Diákköri Tanácsa (DRHE TDT) állította össze azt a munkatervet, mely elsősorban az intézményi TDK-aktivitás fokozását, a kutató hallgatók tudományos fejlődésének előmozdítását tartotta szem előtt. A kitűzött cél elérése érdekében a DRHE TDT fő programtevékenységként TDK-konferenciát rendezett, kiegészítő tevékenységként pedig kutatásmódszertani kurzust szervezett, valamint konferencia-tapasztalatokhoz és publikálási lehetőséghez juttatta Egyetemünk legtehetségesebb hallgatóit, továbbá fejlesztette a TDK-zó hallgatók számára kialakított helyiség infrastruktúráját.

Időrendben az első programtevékenységek nyáron zajlottak, amikor szakmai-tudományos konferenciákon vehettek részt hallgatóink. A Doktorok Kollégiuma mint a Magyarországi Református Egyház legmagasabb szintű tudományos testülete, évek óta támogatja tehetséges hallgatók bekapcsolódását. A 2017. július 9–12 között Debrecenben zajló rendezvényen két hallgatónk (Dicső Melinda és Csorvássy Zsófia Fruzsina) vett részt. A reformáció jubileumi évében tartott konferencián hazai és külföldi szakemberek előadásait hallgathatták meg diákjaink, mely során nemcsak szakmai ismereteik mélyülhettek, de kapcsolatrendszerük is épülhetett. A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia 2017. augusztus 28–30 között tartott tudományos ülésén Dajka Zsanett vett részt.

Az őszi szemeszterben három blokkban tartottunk kutatásmódszertani kurzust „Kutatnék, de hogyan?” címmel. Az első alkalommal (2017. október 20.) Dr. Kovács Krisztián adott elő „Az érdeklődéstől a szakirodalom feldolgozásáig” címmel kb. 50 résztvevő számára, ehhez kapcsolódott Dr. Oláh Róbert és Dr. Lupkovicsné dr. Major Edit ismertetője tudományos könyvtárhasználat témakörben. A második blokk (2017. november 17.) hermeneutikai kérdésekkel foglalkozott Dr. Kókai Nagy Viktor vezetésével, majd a harmadik blokkban (2017. december 1.) a TDK munka távlati perspektívájáról tartott előadást, ill. tájékoztatót Tóth Tibor és Dr. Hodossy-Takács Előd. Utóbbi két blokkon 20–30 fő vett részt.

A tavaszi szemeszterben valósult meg programunk fő tevékenysége: a 2018. április 24-én tartott Tehetségnap és intézményi TDK-konferencia. A délelőtt folyamán a TDK-konferencia keretében 16 hallgató mutatta be tudományos kutatásának célkitűzéseit és eddigi részeredményeit. A színvonalas kutatási beszámolók két helyszínen, egy „Biblikus ” valamint egy „Pedagógia és rendszeres teológia” szekcióban hangzottak el. A bibliai tudományok területén Bohus Csaba, Dicső Melinda, Gáspár Dániel (vendéghallgató SJE, Komarno), Hájas István, Kiss Eszter, Kiss Ingrid Csenge, Kovács Patrícia, Oláh Anna és Simon Mátyás folyatat TDK-kutatást, rendszeres teológia területén Pongor Melinda és Zágonyi Markó Tamás, pedagógia tárgykörben pedig Földvári Csilla Zsuzsanna, Guba Tímea, Simon Tünde, Varga Eszter és Veres Fanni végez TDK-munkát. A bemutatott kutatási anyagokra a TDT tagjai és jelenlévő oktatók reflektáltak. A délelőtti programon 43 fő jelent meg, az előadók mellett a témavezetők, továbbá érdeklődő oktatók és hallgatók vettek részt. A közös ebédet követően Dr. Kádár Annamária „Az én mesém. Az élettörténeti narratíva szerepe az önbecsülés és küzdőképesség megalapozásában” című pedagógiai előadását hallgathatták meg a Tehetségnap résztvevői a Kollégium Dísztermében.

A tanév végén került sor az immár ötödik alkalommal megrendezett „Az ókori keresztyén világ” c. konferenciára, mely a DRHE Patmosz Újszövetségi Kutatóintézet tehetséggondozó tevékenységének kiemelt alkalma. A konferencián (2018. május 3.) 15 előadás hangzott el „Eszkatológiai antropológia” témakörben, oktatók, doktoranduszok és graduális hallgatók tolmácsolásában. A rendezvényen közel 60 fő vett részt. A kiegészítő tevékenységek között a Patmosz Kutatócsoport tehetséggondozó munkájához kapcsolódóan jelent meg az előző konferencia anyagát tartalmazó tanulmánykötet (Peres Imre – Németh Áron /szerk./: Az ókori keresztyén világ /IV./: Az újszövetségi eszkatológia szimbólumvilága, Patmosz Könyvtár 6, Debrecen, DRHE Patmosz Újszövetségi Kutatóintézet, 2018, pp. 164, ISBN 978-615-5853-06-7).

Kiegészítő tevékenységként a TDT a tudásbázis bővítését is vállalta, valamint folytatta az NTP 2015-ös és NTP 2016-os pályázati támogatásából megkezdett infrastrukturális fejlesztést. Az egyetemünk főépületében kialakított TDK-szoba számára egy vágógépet, tonereket, nyomtatópapírt vásároltunk, mely a TDK-dolgozatok megfelelő példányszámú elkészítéséhez, TDK-programok szervezéséhez jelent elengedhetetlen segítséget. Intézményünk szakkönyvtára újabb két kötettel gazdagodhatott az Encyclopedia of the Bible and its Reception c. sorozatból (Vol. 8. és 9.). A tanév során beszerzett kötetek fontos forrásanyagot biztosítanak a mindenkori a TDK-zó hallgatóin kutatásai számára.

Dr. Németh Áron, TDT-elnök

KÉPGALÉRIA


Szakmai beszámoló Teológia, pedagógia és képzőművészet a református tudományművelésben (Pályázati azonosító: NTP-HHTDK-16-0055)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő jóvoltából Egyetemünk 905.000 Ft-os pályázati támogatást használhatott fel a 2016/2017-es tanév tehetséggondozó programjának megvalósításához. A Nemzeti Tehetség Program részeként kiírt pályázatra a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szenátusának Tudományos Diákköri Tanácsa (DRHE TDT) állította össze azt a munkatervet, mely elsősorban az intézményi TDK-aktivitás fokozását, a kutató hallgatók tudományos fejlődésének előmozdítását tartotta szem előtt. A kitűzött cél elérése érdekében a DRHE TDT konferencia-tapasztalatokhoz és publikálási lehetőséghez juttatta Egyetemünk legtehetségesebb hallgatóit, valamint fejlesztette a TDK-zó hallgatók számára kialakított helyiség infrastruktúráját.
A programban vállalt fő programtevékenység az intézményi TDK-konferencia volt, mely a XXXIII. OTDK válogató versenyeként került megrendezésre a 2016. november 17-én. A hallgatói prezentációk két szekcióban hangzottak el, mindkét helyszínen szakmai zsűri értékelte az előadásokat. A Teológiai Szekcióban öt hallgató érdemelte ki az országos versenyre való továbbjutást: Damásdi Péter, Dicső Melinda, Erbach Viola, Kis Kendi Dávid és Simon Mátyás. A Pedagógiai Szekció versenyén négy indulóból három tanító szakos hallgató kvalifikálta magát az OTDK-ra: Apostol Anna, Bézi Orsolya és Kertész Enikő. A verseny és az eredményhirdetés izgalmai után állófogadással zárult a rendezvény.
Fő programtevékenységünk rövidtávú eredményeként könyvelhettük el TDK-zó hallgatóink országos sikereit. Az intézményi TDK-konferencia után több hallgatónk részt vett a szegedi Gerhardus Tudományos Diákköri Konferencián 2017. február 23–24. között. A versenyen Prém Alexandra I. díjat nyert, Dicső Melinda szintén I. helyezést ért el, Simon Mátyás II. helyezett lett, Damásdi Péter pedig különdíjban részesült. Helyezést elért hallgatóink egyúttal publikációs lehetőséghez is jutottak a szervezők jóvoltából. A tanév során lezajlottak a XXXIII. OTDK országos szekcióinak versenyprogramjai is, ahol végül hét hallgatónk mutatta be pályamunkáját három szekcióban. Közülük többen díjazottak is lettek: Bézi Orsolya a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekciójában publikációs különdíjat nyert, a Társadalomtudományi Szekcióban Prém Alexandra II. helyezést, Erbach Viola szintén II. helyezést ért el, Dicső Melinda pedig különdíjjal tért haza. Az OTDK nevezéstől elállva a XX. Partiumi Tudományos Diákköri Konferencia versenyén mutatta be végül pályamunkáját Kis Kendi Dávid, aki szakosztályában II. helyezést ért el.
TDK-zó hallgatóink munkájának kézzelfogható eredménye az a folyóiratszám, melyben több tehetséges hallgatónk is publikálási lehetőséget kapott. Intézményünk tudományos szakfolyóirata, a STUDIA. Debreceni Teológiai Tanulmányok 2016/2-es száma két terjedelmesebb hallgatói tanulmányt közölt (Damásdi Dénes, Prém Alexandra), valamint további hat hallgató rövid kutatási összefoglalóját adta közre (Damásdi Péter, Berdéné Hákli Annamária, Dicső Melinda, Erbach Viola, Kis Kendi Dávid, Simon Mátyás).

A kiegészítő tevékenységek közül a legkorábbi a Magyarországi Református Egyház legmagasabb szintű tudományos fórumának munkájába engedett bepillantást két TDK-zó hallgató számára. A Doktorok Kollégiuma budapesti szekcióülésein 2016. augusztus 28–30 között Dicső Melinda és Prém Alexandra vehetett részt pályázati támogatással. A hallgatók részvétele nemcsak szakmai ismeretük elmélyítését, de szakmai kapcsolatrendszerük építését is szolgálta.
A TDT a tanév során két olyan házi konferenciát szervezett még kiegészítő programtevékenységként, melyen meghívott külső szakemberek előadásait volt lehetőség meghallgatni, valamint kötetlen műhelybeszélgetésen részt venni.
A két házi konferencia közül az első „Kép és Biblia” címmel került megszervezésre 2017. február 17-én. A rendezvény a Szalay Lajos biblikus grafikáit bemutató debreceni kiállításhoz kapcsolódott, mely a MODEM-ben volt megtekinthető február végéig. A konferencián közel harminc fő vett részt, köztük egyetemünk hallgatói, oktatói, lelkipásztorok, valamint érdeklődők. Öt előadás hangzott el két blokkban, délelőtt Dr. Németh Áron (DRHE) bibliai-teológiai nézőpontból, Kosinsky Richárd (KOGART) pedig művészettörténészként értékelte Szalay művészetét. A közös ebédet követő délutáni blokkot Dr. Vitéz Ferenc (DRHE) előadása nyitotta, melyben Szalay angyalábrázolásairól értekezett, majd Dr. Békési Sándor (KRE HTK) „grafikus-teológus” szólt a vonal felelősségéről. A konferenciát az esemény főszervezőjének, Dr. Kókai Nagy Viktornak (DRHE) a prezentációja zárta. Az előadásokhoz kapcsolódó hallgatói kérdések és hozzászólások mentén intenzív diszkusszió is kibontakozhatott az egyes témák körül. A konferenciát megtisztelte Szalay Lajos unokahúga is, akinek személyes hangvételű hozzászólásai különösen is meggazdagították a rendezvényt. Zárásként a résztvevők közösen átvonultak a MODEM-be és megtekintették a Szalay-kiállítást, kötetlen formában továbbgondolva és kiértékelve a hallottakat.
A másik házi szervezésű konferencia az évenként szokásos intézményi Tehetségnap volt, melynek célja a tudományos munka iránti érdeklődés felkeltése, a TDK-tevékenység perspektíváinak felmutatása. A Tehetségnap 2017. április 27-én zajlott, melyre két vendégelőadót hívtak meg a szervezők: Bakonyiné dr. Kovács Bea tantárgypedagógiai, Dr. Németh Dávid pedig valláspedagógiai előadást tartott egyetemünk érdeklődő hallgatói számára. A plenáris előadásokat követően közös ebéd, majd műhelybeszélgetés következett. A kötetlen és mindenki számára nyitott beszélgetés során a tudományos diákköri munka lehetőségeiről esett szó, ezen belül pedig tehetséges hallgatóink saját TDK-kutatásaikról, és különböző versenytapasztalataikról számoltak be.
Kiegészítő tevékenységként a TDT a tudásbázis bővítését vállalta, valamint folytatta az NTP 2015-ös pályázati támogatásából megkezdett infrastrukturális fejlesztést. Az egyetemünk főépületében kialakított TDK-szoba kézikönyvtára több hasznos kötettel bővült a pályázati támogatás révén, intézményünk szakkönyvtárába pedig újabb két kötet kerülhetett a nívós Encyclopedia of the Bible and its Reception sorozatból (Vol. 3. és 7.). A tanév során beszerzett kézikönyvek, lexikonok, szótárak alapvető segítséget jelentenek a mindenkori a TDK-zó hallgatóink számára kutatási munkájuk végzéséhez. A TDK-szoba egy spirálozóval, tonerekkel, nyomtatópapírral, irodaszerekkel és egy 3TB-os külső winchesterrel gazdagodott, mely materiális segítséget jelent a TDK-dolgozatok megfelelő példányszámú elkészítéséhez.

Dr. Németh Áron, TDT-elnök

Galéria