Tanítsunk Magyarországért

DRHEHallgatóknakÖsztöndíjak, juttatásokTanítsunk Magyarországért

A DRHE a Tanítsunk Magyarországért Programban

2023 szeptemberétől a Debreceni Református Hittudományi Egyetem is bekapcsolódott a 2018 végén indított Tanítsunk Magyarországért programba. Hallgatóink a TM1 alapozó, szabadon választható, 2 kredit értékű kurzuson sajátítják el a mentori tevékenységhez kapcsolódó legszükségesebb elméleti és terepgyakorlati ismereteket, kompetenciákat. A 2023/24-es tanév tavaszától (a TM2 szabadon választható, 2 kredit értékű kurzus keretében) kortárs mentori tevékenységet folytathatnak a térség hátrányos helyzetű általános iskoláinak felső tagozatos diákjai között.

A mentorhallgatók (4 mentoráltig) havi 45 ezer forint alapösztöndíjban részesülnek, valamint mentortevékenységükhöz térítésmentes helyközi utazásra jogosító TM-kártyát kapnak. Több mentorált diákkal az összeg arányosan emelkedik. Azok, akik már legalább a második, mentorálással töltött félévüket teljesítik, és mentori tevékenységük szakmailag is kiemelkedő, prémium ösztöndíjban részesülhetnek. Közülük kerülhetnek ki a szenior mentorok, akik közösségépítő tevékenységükkel támogatják a Tanítsunk Magyarországért programot toborzási és egyéb feladatokban, melyért az alapösztöndíjon felüli külön juttatásban részesülnek.

A Tanítsunk Magyarországért egyetemi mentorprogram országszerte több mint 110 általános iskolában jelent meg. A 17 felsőoktatási intézményhez az idén újabb négy kapcsolódott (köztük a DRHE), s az ezeregyszáznál is több mentor mintegy 4700 mentorálttal bizonyítja: minden gyermek tehetséges valamiben, csak támogatni kell őt a tehetsége kibontakozásában.

2023-tól a TM-program a Nemzeti Tehetség Központ részeként folytatja a kortárs mentorálást, együttműködve a Tanítsunk Magyarországért Alapítvánnyal, mely a program szakmai munkáját segíti. A program költségvetési finanszírozásból valósul meg a Nemzeti Tehetség Központ koordinálásában.

A TM-program célja a kistelepülésen élő általános iskolások támogatása tanulmányaik sikeres elvégzéséhez, a kölcsönös tanulás, egymás támogatása, a közösségek erősítése. A középtávú cél, hogy 2030-ra minden, ma általános iskolás gyerek rendelkezzen legalább szakmával vagy tanuljon tovább. Ebben segítik őket az egyetemi mentorprogram hallgatói.

A tanulók mellé szegődő mentorok a közreműködő általános iskolák egyikében átlagosan négy-öt, 6–8. osztályos diákkal kezdik meg a közös munkát és élményszerzést. Megmutatják a településen túli világ izgalmait és lehetőségeit (állatkertet, múzeumot, középiskolákat, vállalkozásokat), hogy lássák, hányféle foglalkozásból, jövőből választhatnak. Segítik őket abban, hogy képesek legyenek kihozni magukból a maximumot úgy a szakmaszerzésben, az érettségiben és továbbtanulásban, mint a sport és a művészetek területén, a munkaerőpiacon való elhelyezkedésben.