Tanítsunk Magyarországért

DRHEHallgatóknakÖsztöndíjak, juttatásokTanítsunk Magyarországért

Hírek

A DRHE a Tanítsunk Magyarországért Programban

2023 szeptemberétől a Debreceni Református Hittudományi Egyetem is bekapcsolódott a Tanítsunk Magyarországért Mentorprogramba, és a felkészítő, valamint mentortevékenységet segítő kurzusokat 2024. első félévében is meghirdetjük.

Alapozó és mentori kurzusok

Hallgatóink a TM1 alapozó, szabadon választható, 2 kredit értékű kurzuson sajátítják el a mentori tevékenységhez kapcsolódó legszükségesebb elméleti és terepgyakorlati ismereteket, kompetenciákat.

A 2023/24-es tanév tavaszától a TM2 szabadon választható, 2 kredit értékű kurzus keretében kortárs mentori tevékenységet folytathatnak a térség hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű általános iskoláinak felső tagozatos diákjai között. Ezzel párhuzamosan újra felvehetővé tesszük a TM1 alapozó kurzust már az elsőéves tanító és hitéleti szakos hallgatók számára is.

Juttatások, ösztöndíjpályázat

A mentorhallgatók (4 mentoráltig) havi 47 ezer forint alapösztöndíjban részesülnek. (Több mentorált diákkal az összeg arányosan emelkedik.) Azok, akik már legalább a második, mentorálással töltött félévüket teljesítik, és mentori tevékenységük szakmailag is kiemelkedő, prémium ösztöndíjban részesülhetnek. Közülük kerülhetnek ki a szenior mentorok, akik közösségépítő tevékenységükkel támogatják a Tanítsunk Magyarországért programot toborzási és egyéb feladatokban, melyért az alapösztöndíjon felüli külön juttatást kapnak.

A juttatásokról és azok feltételeiről lásd bővebben a fenti „Szabályzat” menüpontban a Differenciált Ösztöndíjszabályzat frissített verzióját!

A Tanítsunk Magyarországért mentorprogram ösztöndíjára csak az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, a TM1 alapozó kurzust elvégzett hallgatók pályázhatnak! Ennek egyszerűsített módja, hogy a tárgyfelvételi időszak végéig a Neptunban felveszik a TM2 mentorkurzust, és vállalják, hogy a tényleges mentortevékenység előtt részt vesznek a TM2 kurzus részét képező felkészítő tréningen is.

A juttatásokat a hallgatók, a támogatás kifizetésének ütemezését követve, az Ösztöndíjas Neptun rendszeren keresztül kapják meg a bankszámlájukra.

A Tanítsunk Magyarországért mentorprogram ösztöndíj adományozásának rendjéről és feltételeiről lásd a 2024. január 1-jétől hatályos Kormányrendelet TM-programra vonatkozó részeit (24/P–T. §): https://njt.hu/jogszabaly/2007-51-20-22

A Tanítsunk Magyarországért Mentorprogramról

A Tanítsunk Magyarországért egyetemi mentorprogram országszerte több mint 110 általános iskolában jelent meg. A 17 felsőoktatási intézményhez 2023-ban újabb négy kapcsolódott (köztük a DRHE), s az ezeregyszáznál több mentor mintegy 4700 mentorálttal bizonyítja: minden gyermek tehetséges valamiben, támogatva őt a tehetsége kibontakozásában. 2023-tól a program a Nemzeti Tehetség Központ részeként folytat kortárs mentorálást, együttműködve a Tanítsunk Magyarországért Alapítvánnyal, mely a szakmai munkát segíti. A program költségvetési finanszírozásból a Nemzeti Tehetség Központ koordinálásában valósul meg.

A TM-program célja a kistelepülésen élő általános iskolások támogatása tanulmányaik sikeres elvégzéséhez, a kölcsönös tanulás, egymás támogatása, a közösségek erősítése. A középtávú cél, hogy 2030-ra minden, ma általános iskolás gyerek rendelkezzen legalább szakmával vagy tanuljon tovább. Ebben segítik őket az egyetemi mentorprogram hallgatói. A tanulók mellé szegődő mentorok a közreműködő általános iskolák egyikében átlagosan négy-öt, 6–8. osztályos diákkal kezdik meg a közös munkát és élményszerzést. Megmutatják a településen túli világ izgalmait és lehetőségeit (állatkertet, múzeumot, középiskolákat, vállalkozásokat), hogy lássák, hányféle foglalkozásból, jövőből választhatnak. Segítik őket abban, hogy képesek legyenek kihozni magukból a maximumot úgy a szakmaszerzésben, az érettségiben és továbbtanulásban, mint a sport és a művészetek területén, a munkaerőpiacon való elhelyezkedésben.

A programról részletesebben a https://www.tanitsunk.hu/ oldalon olvashatnak.

A mentorhallgatóknak a TM felületén regisztrálniuk kell.

 

(Utolsó frissítés: 2024. február 09.)