Gazdálkodási adatok

DRHEEgyetemünkKözérdekű adatokGazdálkodási adatok
Az DRHE éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója, éves költségvetés beszámolójaKöltségvetés Számviteli törvény szerinti beszámoló Szöveges szakmai beszámoló
2014 2014 2014
2015 2015 2015
2016 2016 2016
2017 2017 2017
2018 2018 2018
2019
2020
2021
2022
2023
Az DRHE-nél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok,
illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai,
valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve


Foglalkoztatottak létszáma
2015 2016 2017
2018 2019 2020
2021 2022 2023
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő,
ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre vagyonértékesítésre,
vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa),
tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama,
valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai,
és a minősített adatok kivételével. A szerződések értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adónélkül számított
– ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor
az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel
kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.
Szerződések 2015-2018.

Szerződések 2015-2019

Szerződések 2020-2021.

Szerződések 2022-2023

Az DRHE által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói
érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására,
alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
Egyéb kifizetések Nem releváns
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Európai Uniós fejlesztések Nem releváns
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
Közbeszerzés Eljárás száma és megnevezése Dokumentumok
2016. évi közbeszerzések dokumentumai Közbeszerzési terv 2016
Statisztikai összegzések 2016
2017. évi közbeszerzések dokumentumai Közbeszerzési terv 2017
Statisztikai összegzések 2017
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Maróthi György Kollégiumának felújítása – KBE-02908/2017 Projekt kivitelezése 2017/54
Ajánlattételi felhívás – 2016. december
Ajánlattételi felhívás – 2017.05.10.
Ajánlatkérő 2017.05.26.
Ajánlatkérő 2017.06.08.
Ajánlatkérő összefoglaló tájékoztatás
Ajánlatkérő visszavonás
Bontási jegyzőkönyv
Szerződés – kivitelezési
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Andaházy Kollégiumának udvarán kertépítési munkálatok végzése – KBE-04239/2017 Projekt kivitelezése 2017/105
Ajánlattételi felhívás
Közbeszerzési dokumentáció
Felkért cégek udvar kiépítésére
Bontási jegyzőkönyv
Szerződés – kivitelezési
Elektromos Andaházy Kollégium kertterv vílágítása
Erősáramú épületvillamossági tervdokumentum
Költségvetés – árazatlan
Lámpatest adatlap
Meglévő elosztóberendezés bővítése
Méretezés – melléklet
Kertépítészet Állapotfelmérés és bontás
Árazatlan költségkiírás
Kertépítészet
Kitűzés
Műszaki leírás
Műszaki részlettervek – burkolat, támfalak
Műszaki részlettervek – lépcsők
Növénykiültetés
Növénylista árazatlan
Tereprendezés
Öntözőrendszer Öntözőrendszer – rajz
Költség kimutatás  autómata parköntöző kiépítéséhez
Műszaki leírás
Vízelvezetés Árazatlan költségkiírás
Átnézeti helyszínrajz
Áttekintő helyzetrajz
Csapadékvíz elvezetés méretezése
Csőméretezés
Felkért cégek udvar kiépítésére
Felsőoktatási szakkollégium kialakításának kertépítészeti kiviteli terve
Helyszínrajz
Keresztszelvények
Mintakeresztszelvények
Műtárgyterv
Részletes helyszínrajz
A DRHE Maróthy György Kollégium bebútorozása – KBE-04844/2017 Projekt kivitelezése 2017/167
Projekt kivitelezése 2017/174
Ajánlattételi felhívás
Ajánlatkérő 2017.05.26.
Ajánlatkérő 2017.06.08.
Ajánlatkérő összefoglaló tájékoztatás
Ajánlatkérő visszavonás
Szerződés– adásvételi
2018. évi közbeszerzések dokumentumai Közbeszerzési terv 2018
2018 módosítás
Statisztikai összegzések Nem releváns
2019. évi közbeszerzések dokumentumai Közbeszerzési terv 2019
2020. évi közbeszerzések dokumentumai Közbeszerzési terv 2020
2021. évi közbeszerzések dokumentumai Közbeszerzési terv Nem releváns
2022. évi közbeszerzések dokumentumai Közbeszerzési terv Nem releváns
2023. évi közbeszerzések dokumentumai Közbeszerzési terv Nem releváns