Doktori Program

DRHEOktatásKépzésekDoktori képzésDoktori Program

A DRHE „A teológiai tudományművelés az egyetemes egyház kihívásai alapján” című doktori programja tartalmi szempontból felöleli mindazokat a területeket, amelyek partikulárisan és univerzálisan hozzájárulnak a tudomány fejlődéséhez, az egyházi élet működésének elősegítéséhez és ezen keresztül népünk kultúrájának emelkedéséhez.

A program nagy fontosságot tulajdonít az új évezred adta kontextusnak, amelyben a teológia és más tudományok korrelációját szándékszik tisztázni. Ebben az adott szituációban a teológiai tudománynak újra kell értelmeznie önmagát, történetét és jövőjét, valamint választ kell találnia a bibliai, szisztematikai, történeti és gyakorlati alapkérdésekre. Mindaz, amit az alábbiakban célul tűzünk ki, tartalmi szempontból ezt kutatja.

A DRHE doktori programja szervezett formában kíván lehetőséget biztosítani olyan magas szintű oktatási és tudományos tevékenység végzésére, amelynek keretében az egyetemi végzettséggel rendelkező teológusok, lelkipásztorok doktori (PhD) fokozatot szerezhetnek.

A DRHE arra törekszik, hogy leendő doktorai a teológiai tudományokban elmélyüljenek, önálló kutatásaikkal és eredményeikkel gazdagítsák a magyar reformátusság lelki-szellemi tőkéjét. A doktori program elvégzésével megvalósulhat a sokoldalú és több kimenetelű képzés. A doktori program során mód nyílik arra, hogy a Magyarországi Református Egyházban és azon belül különösen is a Tiszántúli Egyházkerületben folyamatos legyen a tudományos utánpótlás biztosítása.

A DRHE küldetésében a korábbi időkben is jelentős szerepet játszott a ius promovendi, amely korszakról-korszakra hozzásegítette az egyetemet ahhoz, hogy bekapcsolódjon a hazai és a nemzetközi teológiai tudományos élet vérkeringésébe. A tudományművelés debreceni bölcsője is a Református Kollégiumhoz kapcsolódik, ahol a teológiai képzéssel együtt minden időben törekedtek a humán és a reáltudományok területén is az európai színvonalra.

A doktori program célul tűzi ki, hogy a doktoranduszok az új adatok, tények feltárásával és a teológiai kérdések új összefüggéseinek felmutatásával:

  •     megőrizzék és továbbfejlesszék a református teológia bibliai-hitvallásos jellegét,
  •     értelmezzék újra a bibliai kijelentés üzenetét az adott történelmi szituációban,
  •     keressenek autentikus, elvileg és tudományosan megalapozott válaszokat a gyülekezeti élet aktuális kérdéseire és az új évezred egyházát érő új kihívásokra,
  •     növeljék a teológiai műveltség hazai színvonalát,
  •     hassanak ösztönzően a teológiai tudomány kritikai funkciójának egyházi betöltésére,
  •     adjanak számot a fontosabb határterületekről érkező impulzusokról az interdiszcipli­na­ritás jegyében és tegyék meg azok teológiai értékelését.