Dr. Hodossy-Takács Előd

DRHEDr. Hodossy-Takács Előd

Információk

Név

Dr. Hodossy-Takács Előd

Email

takacse@drhe.hu

Beosztás

tanszékvezető, egyetemi tanár

Tudományos fokozat

PhD., dr. habil.

Közvetlen telefonszám

+36 52 518538

Telefon mellék

18538

Szoba

II/209

Oktatott tárgyak

·       Bibliaismeret,
·       Bibliai kortörténet,
·       Vallástörténet,

·       Bibliai teológia.

Intézményi megbízatások

Teológiai Intézet intézetvezetője;
Doktori Iskola vezetője
Doktori Iskola elnöke és törzstagja;
Habilitációs Tanács tagja;
DRHE szenátusának tagja.

Szakmai megbízatások

Tagság hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben:

Magyar Hebraisztikai Társaság;
MTA köztestület;
MBTA (Magyar Bibliatársulat Alapítvány) Szöveggondozó Bizottság;
Society of Biblical Literature (SBL);
Palestine Exploration Fund (PEF);
Council for British Research in the Levant (CBRL).

Vezető tisztségek:

MTA DAB főtitkár;
MORE Doktorok Kollégiuma főtitkár.

Szakmai önéletrajz

Hodossy-Takács Előd tanszékvezető, egyetemi tanár (okleveles teológus, református lelkész)
Személyes adatok
Születési hely, idő: Sárospatak, 1974. február 25.
Családi állapot: nős, négy gyermek édesapja.
Munkahely, beosztás: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, tanszékvezető egyetemi docens; intézetvezető. A DRHE Doktori Iskola törzstagja.
Tanulmányok, tudományos fokozat, cím, ösztöndíj
Középiskola: Sárospataki Rákóczi Gimnázium / Református Kollégium Gimnáziuma 1988-1992.
Felsőfokú tanulmányok: Debreceni Református Hittudományi Egyetem (XXIII. OTDK Társ. Tud. szekció első hely 1997).
Austin Presbyterian Theological Seminary (egy tanév a Presbyterian Church USA ösztöndíjasaként, 1995-96).
XXIII. OTDK Társadalomtudományi Szekció, Vallás alszekció: 1. díj (1997).
Diploma: okleveles teológus (1997), református lelkész (1998).
Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Tudomány az Oktatásban szakalapítványi ösztöndíjának nyertese (2000).
Tudományos fokozatszerzés: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, a hittudomány doktora (PhD, 2001).
Habilitáció: Evangélikus Hittudományi Egyetem (Dr. habil. cím, 2008).
Nemzetközi kapcsolatok, tanulmányutak, külföldi oktatói tapasztalat
Austin Presbyterian Theological Seminary 1998. (egy hónapos tanulmányút),
Jordánia: Khirbat Mudayna, Wadi Thamad 1999. (hat hetes régészeti tanulmányút a Wilfried Laurier University, Waterloo, ON, Kanada szervezésében, az ammani American Center for Oriental Research hátterével),
Jordánia: Khirbat Mudayna, Wadi Thamad 2001. (hat hetes régészeti tanulmányút a Wilfried Laurier University, Waterloo, ON, Kanada szervezésében, az ammani American Center for Oriental Research segítségével),
Johnson C. Smith University (Charlotte, USA, Észak-Karolina) vendégtanár 2002. (egy hónapos oktató program); párhuzamosan Myers Park Presbyterian Church (Charlotte, USA, Észak-Karolina) „Theologian in Residence Program” (egy hónapos szakmai-gyakorlati program),
Kampen, ThUK (Hollandia) 2004. (rövid tanulmányút),
Regensburg, (Németország) 2004. (rövid tanulmányút),
Babes-Bolyai Tudományegyetem Református teológiai fakultás, Kolozsvár, 2004. őszi szemeszter (vendégtanár),
Kampen, ThUK (Hollandia), 2006. (egy hónapos tanulmányút),
Regensburg (Németország), 2007. (ERASMUS oktatói mobilitási program),
Regensburg (Németország), 2009. (vendégelőadó)
Regensburg (Németország), 2010. (Summer School oktatás),
Kampen, PThU (Hollandia), 2011. (ERASMUS személyzeti mobilitási program),
Jeruzsálem, CBRL/Kenyon Institute (Izrael), 2013. (rövid kutatóút),
Jeruzsálem, CBRL/Kenyon Institute (Izrael), 2014. (rövid kutatóút),
Amsterdam, PThU (Hollandia), 2015. (ERASMUS személyzeti mobilitási program),
Jeruzsálem, CBRL/Kenyon Institute (Izrael), 2016. (rövid kutatóút).
Jeruzsálem, CBRL/Kenyon Institute (Izrael), 2017. (rövid kutatóút, DRHE kutatásfinanszírozási pályázat támogatásával).
Jeruzsálem, CBRL/Kenyon Institute (Izrael), 2018. (rövid kutatóút, DRHE kutatásfinanszírozási pályázat támogatásával).
Munkatapasztalat, vezető tisztségek
Debreceni Református Hittudományi Egyetem Bibliai teológiai és vallástörténeti tanszék tanársegéd (1997-2000), adjunktus (2000-2003); docens (2004-2020); egyetemi tanár (2020-);
Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektorhelyettes (2005-2011);
Debreceni Református Hittudományi Egyetem Alkalmazott teológiai intézet, intézetvezető (2014-2015);
MTA Debreceni Akadémiai Bizottság, főtitkár (2014-17, 2017-);
Debreceni Református Hittudományi Egyetem Teológiai intézet, intézetvezető (2015-17, 2017-);
Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma, főtitkár (2015-);
Debreceni Református Hittudományi Egyetem: Bibliai teológiai és vallástörténeti tanszék, tanszékvezető (2015-)
Egyetemi tanár (2020-).
Kutatási terület
Bibliai teológia, bibliai kor- és vallástörténet. Palesztina és Transzjordánia archeológiája.

Publikációk

a) Legfontosabb publikációk (10 db):

Hodossy-Takács, Előd: Clash ad Coexistence in Ancient Palestine, In: Verebics Éva Petra, Móricz Nikolett, Kőszeghy Miklós (szerk.): Ein pralles Leben:  Alttestamentliche Studien. Für Jutta Hausmann zum 65. Geburtstag und zur Emeritierung. 355 p., Leipzig: Evangelische Verlangsanstalt, 2017. pp. 343-352., (Arbeiten zur Bibel und ihrer Geschichte; 56.)
Hodossy-Takács Előd: Isten elveszett háza: Jeruzsálem vaskori temploma, Theologiai Szemle 60: (2) pp. 74-79., 2017.
Hodossy-Takács Előd : A túlélés kora, Budapest: Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, 2016.
Hodossy-Takács Előd: Élet a periférián. A vaskori Edóm és Móáb államai, In: Szerk.: Csabai Zoltán, Szerk.: Földi Zsombor, Szerk.: Grüll Tibor, Szerk.: Vér Ádám Ökonómia és ökológia: Tanulmányok az ókori gazdaságtörténet és történeti földrajz köréből. Pécs; Budapest: L’Harmattan; PTE BTK Ókortörténeti Tanszék, 2015. pp. 99-111. (Ókor-Történet-Írás; 3.)
Hodossy-Takács, Előd: The Uriah Case (Jeremiah 26:20-23), In: Szerk.: Viktor Kókai Nagy, Szerk.: László Sándor Egeresi Propheten der Epochen = Prophets during the Epochs: Festschrift für István Karasszon zum 60. Geburtstag / Studies in Hounour of István Karasszon for his 60th Birthday. Münster: Ugarit Verlag, 2015. pp. 127-135. (Alter Orient und Altes Testament; 426.)
Hodossy-Takács, Előd: On the Battlefield and Beyond, In: Szerk.: Zsengellér József Rewritten Bible after Fifty Years: Texts, Terms, or Techniques?: A Last Dialogue with Geza Vermes. Leiden; Boston: Brill, 2014. pp. 167-180. (Supplements to the Journal for the Study of Judaism; 166.)
Hodossy-Takács, Előd: Jerusalem, the Multi-Religious City?, In: Szerk.: Andrea König Glaube und Denken: Mission, Dialog und friedliche Koexistenz/Mission, Dialogoue and Peaceful Co-Existence. Frankfurt am Main; New York: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2010. pp. 153-166.
Hodossy-Takács Előd: Vezetés és társadalom a bírák korában, Theologiai Szemle 52: (2) pp. 68-74., 2009.
Hodossy-Takács Előd : Móáb., Budapest: Új Mandátum Kiadó, (kréné. ókori források – ókortörténeti tanulmányok; 9.), 2008.
Hodossy-Takács Előd : „… Az Úr vezette egymaga …”, Debrecen: Debreceni Református Kollégium, 220 p. (Dissertationes Theologicae; 5.), 2002.

b) Publikációs lista (MTMT):

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10010891

Előadások

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁN TARTOTT ELŐADÁSOK JEGYZÉKE 2012-2017
Dr. Hodossy-Takács Előd

2012. 04. 29. „Pivotal turns” nemzetközi, holland-magyar konferencia. Keeping Memories and Forming Traditions in Rural Communities: a Biblical Perspective
2012. 05. 11. Selye János Egyetem (SK) Református Teológiai Kar; Vallások az ókori Izrael környezetében. Az ókori Móáb és Edóm vallása
2012. 08. 21. Doktorok Kollégiuma, Ószövetségi szekció, Komárom. Kell-e király a fáknak? (Bír 9)
2012. 11. 19. Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (ORZSE), a Magyar Tudomány Ünnepe; Vajjikrá/Leviticus. Leviticus törvényeinek szociális vonatkozásai
2013. 05. 03. Selye János Egyetem (SK) Református Teológiai Kar; Ószövetségi nemzetközi szimpózium. Mai irányzatok az ószövetségi teológiában
2013. 08. 22. Doktorok Kollégiuma, Ószövetségi szekció, Debrecen. Isten előtti sírás és a bűnbánat más esetei
2013. 10. 04. Pécsi Tudományegyetem Történettudományi Intézet Ókortörténeti Tanszéke és az Ókori Gazdaságtörténeti Kutatócsoport által szervezett II. Ókori Történeti Földrajz Konferencia; Ökonómia/ökológia. Mindennapi élet és gazdálkodás a periférián: a vaskori Edóm és Móáb államai
2013. 10. 09. Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK; ’David in Cultural Memory’ nemzetközi konferencia. Let her lie in your bosom. The topos of the elderly king in 1Kgs 1.
2014. 05. 19-21. God in the Public Domain – nemzetközi konferencia Amszterdamban, Hollandia. In the name of YHWH? Leadership and Ideology in Ancient Israel
2014. 06. 25-29. Protestant Traditions & the Soul of Europe, Amsterdam, NL. Social Values, Old Testament Laws, and Calvin’s Commentaries
2014. 07. 13-15. Doktorok Kollégiuma, Ószövetségi szekció, Sárospatak. Magyarázati elvek és problémák: a királyok könyvei
2014. 12. 05. „Egy új kommentársorozat születése”, Debrecen, Magyarázati és fordítási elvek, jellegzetességek a Deuteronomista Történeti Műben. Források, történelem, teológia: néhány magyarázati elv a Királyok két könyvének kommentárjához
2015. 02. 19. Magyar Hebraisztikai Társaság. Adalékok a vaskori jeruzsálemi sírok és halottkultusz kérdéseihez
2015. 04. 23. Fény nemzetközi éve 2015 Szimpózium, MTA DAB székház, Debrecen. Világosság és sötétség a vallások világában
2015. 07. 06. Doktorok Kollégiuma, Ószövetségi szekció, Pápa. Jezábel és bűnei
2015. 11. 09. Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, Biblikus konferencia a Magyar Tudomány Ünnepén; Józsué/Jehósuá könyve. Józsué könyvének helye a mai szentírástudományban
2015. 12. 11. Doktorok Kollégiuma, Ószövetségi szekció, évközi ülés. Izrael és szomszédai
2016. 04. 23. Roads to Reconciliation Between Groups in Conflict. 10th Conference of Protestant Theological Faculties From Central and Eastern Europe and the Netherlands. Komárno, Slovakia, 20-24 April 2016. Integration of Foreigners: Motifs, Methods and Examples from the Old Testament
2016. 05. 12. Selye János Egyetem, Református Teológiai Kar (Komárom); A vallás szerepe a jelen társadalomban. Együttélés és súrlódás. Vallások az ókori Palesztinában.
2016. 08. 30. Doktorok Kollégiuma, Ószövetségi szekció. Archaeológia és biblikum – merre tovább?
2016. 08. 31. Vallási és kulturális konfliktusok a Bibliában és az ősegyházban. XXVII. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia. Integrációs modellek az Ószövetségben
2016. 10. 18. MTA Debreceni Területi Bizottsága Nyilvános Ünnepi Tanácsülése. Történetek a DAB 40 évéből
2016. 12. 09. Doktorok Kollégiuma, évközi biblikus szekcióülés a hatalom témájában Hatalomgyakorlás és teológiai értékelés – a deuteronomistától Kálvinig
2017. 02. 14. Magyar Hebraisztikai Társaság konferenciája, Schweitzer Lectures. Júda államisága. Gondolatok államfejlődésről, elfeledett királyságokról és Deuteronomista tradíciókról
2017. 07. 11. Doktorok Kollégiuma, Ószövetségi szekció, Debrecen. Centrum és periféria
2017. 09. 26. MTA DAB konferencia a reformáció jubileumi évében; „Reformáció – háttér és hatás”. Imitatív és kreatív reform a vallások világában
2017. 10. 05. 4. Ókori gazdaságtörténeti konferencia, Pécsi Tudományegyetem; „Transfer and Mobility. The Economic Impact of the Border Zone. A Case Study from the Southern Levant

További elérhetőségek, weboldalak

http://mta.hu/koztestuleti_tagok?