Ószövetségi Tanszék

DRHEEgyetemünkOktatási egységekTeológiai IntézetÓszövetségi Tanszék

Az Ószövetségi Tanszék az egyház által a Szentírás szerves és nélkülözhetetlen részének elfogadott Ószövetséget hivatott kutatni, üzenetét tudományos eszközökkel feltárni és azt megismertetni az egyetem hallgatóival, valamint az egyház közösségével.
Így tartozik a tanszék feladatai közé az Ószövetség eredeti nyelveinek (bibliai héber és arámi) oktatása, ami alapozó kurzusként készíti elő a későbbi biblikus tanulmányokat. Erre épül az ószövetségi írásmagyarázat szakmódszertanának megismertetése, az ószövetségi könyvek és iratcsoportok szerkezetének, tartalmának, előállásának, teológiájának kérdéseivel foglalkozó bevezetéstani előadássorozat, valamint az egyes könyvek tartalmi elemzését végző ószövetségi írásmagyarázat. A tanszék mindezeken túl szemináriumi formában kínál fel speciális témákat, és ad teret a kutatás meghatározó kérdéseivel való csoportos foglalkozásnak. A hallgatók önálló kutatói munkájának mentorálása, szakmai témavezetése elsősorban az alapdolgozat- és szakdolgozatírás során, valamint a tehetséggondozás graduális (TDK) és posztgraduális (Doktori Iskola) szintjein valósul meg.

A tanszék saját tanszéki kutatókönyvtárat tart fenn, melynek célja a tanszék keretében megvalósuló kutatási és oktatási projektek szakirodalmi hátterének biztosítása.

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének Tanulmányi Füzetei címen tanszékünk könyvsorozatot szerkeszt, melyben elsősorban a tanszék által oktatott tantárgyak egyetemi jegyzeteit és oktatási segédanyagait, a tanszék által szervezett tudományos konferenciák konferencia köteteit, valamint a tanszék oktatóinak egyéb szakmunkáit jelenteti meg. A kiadványok a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó üzletben megvásárolhatók.

A tanszék az Újszövetségi Tanszékkel közösen működteti a Patmosz Bibliai Tudományok Kutatóintézetét, amelynek fő profilja a bibliai eszkatológia kutatása. Az ehhez kapcsolódó speciális szakirodalom gyűjtése mellett a kutatóintézet tudományos konferenciákat szervez, hallgatói konferenciák keretében segíti az intézményi tehetséggondozást, konferencia- és tanulmányköteteket jelentet meg, valamint szakmai kapcsolatok építésével és ápolásával járul hozzá a bibliatudomány terén a hazai és nemzetközi szakmai diskurzushoz.

Tanszékvezető

További munkatársak