Doktori képzés

DRHEOktatásKépzésekDoktori képzés

A Doktori Iskola a DRHE olyan – különböző egységeket is átfogó – oktatási, tudományos kutatási egysége, amelyben a doktori fokozat megszerzésére készülő doktoranduszok szervezett képzése folyik. A Doktori Iskola működésének rendjét a DRHE Doktori és Habilitációs Szabályzata rögzíti.

Kapcsolat: doktori@drhe.hu; oktatásszervező: Szilágyiné Asztalos Éva tel.: 52/518-502

A Doktori Iskola azonosítója: D 133
Tudományterülete: hittudományok
Székhelye: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
Létesítésének éve: 2000.
Elérhetősége: doktori@drhe.hu
A Doktori Iskola vezetője: Dr. Hodossy-Takács Előd
Elérhetősége: 52/518-538; takacse@drhe.hu
Titkára: Dr. Baráth Béla Levente
Elérhetősége: 52/518-500/18667; barathb@drhe.hu
Ügyintéző:
Szilágyiné Asztalos Éva
Elérhetősége: 52/518-502; asztalos.eva@drhe.hu