Egyházzenei Tanszék

Tanszékünk oktatói az egyetem mindkét intézetének munkájában részt vesznek. Hitéleti szakokon fő feladatunk elsősorban a kántor szakos hallgatók képzése, emellett ellátjuk az egyházi ének, gyermek- és ifjúsági énekek, a harmónium és orgona, valamint a gitár tantárgyak oktatását. A Kölcsey Ferenc Tanítóképzési Intézet hallgatóit a kodályi alapelvek szerint készítjük fel az általános iskola alsó tagozatos énekóráinak megtartására. Az ének-zene műveltségterületi képzésben résztvevők számára további zenepedagógiai, zeneelméleti és kórusvezetési ismereteket is nyújtunk, felkészítve a hallgatókat a kórusfoglalkozások és a mindennapos éneklés élményközpontú, változatos, ugyanakkor szakszerű megvalósítására is. A képzésben szereplő tantárgyak többségének oktatása csoportos keretek közt zajlik, de a hangszeres tárgyakat (az ének műveltség területen kötelező zongora, illetve a szabadon választható gitár és harmónium), valamint az ének és hangképzés egyes kurzusait egyéni órákon látogathatják a hallgatók. Az énekkar munkájában az egyetem valamennyi hallgatója évfolyamtól függetlenül vehet részt. Itt szerezhetik meg az arra elhivatott hallgatók a közös éneklés irányításához, illetve a rendszeres énekkari munkához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket is. 2017-től egyetemünk nemzetköziesítési programjába az Introduction to Teaching Solfeggio based on the Kodaly Method kurzussal kapcsolódtunk be. Az oktatási célokon túl tanszékünk oktatói és hallgatói számára rendszeres és folyamatos feladatot jelent az egyetemi rendezvények, istentiszteletek, konferenciák, ünnepségek zenei szolgálatának ellátása is. Tanszékünk valamennyi oktatója aktív zenei tevékenységet folytat, kórusvezetőként, hangszeres előadóművészként rendszeresen fellépnek egyházi és világi rendezvényeken, hazai és nemzetközi fórumokon egyaránt. Publikációink, előadásaink, tanulmányaink időről időre fellelhetőek a zenepedagógiai konferenciák kiadványaiban, a zenei szaksajtóban.

Tanszékvezető

További munkatársak