Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék

DRHEEgyetemünkOktatási egységekTeológiai IntézetSzociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék

A tanszék feladta egyrészt a teológiai etika tudományos kifejtése, az elméleti és az alkalmazott etika kérdésköreinek kutatása, a szociáletika, illetve ágazati etikák témaköreinek bemutatása, másrészt az európai és magyar társadalom általános vallásszociológiai arculatának és az egyház szociális meghatározottságának vizsgálata. Ezen túlmenően kiemelt feladatként kezeljük a hallgatók etikai kompetenciáinak fejlesztését és az önálló erkölcsi ítéletalkotás kialakításának segítését.  Ennek megfelelően a tanszék biztosítja a szakterület tárgykörébe tartozó tanegységek oktatását a hitéleti és nem hitéleti szakok, valamint a doktori képzés hallgatóinak. A tananyag aktualizálását és az etikai kompetenciák fejlesztését a tanszék  az egyház és társadalom kapcsolatrendszerének kutatása, a társadalometikai kérdések teológiai reflektálása, vallás- és egyházszociológiai valamint hivatásszociológiai vizsgálatok végzése és teológiai értékelése által biztosítja.

A tanszék mellett működik a Szociáletikai Kutatóintézet, amelynek feladata az etika, illetve szociáletika kiemelt kérdéseinek kutatása, speciális szakirodalom gyűjtése és biztosítása a kutatók számára, kutatási projektek koordinálása,  aktuális szociáletikai állásfoglalások előkészítése és kialakítása a közegyház számára, konferenciák szervezése, kiadványok szerkesztése, valamint kapcsolattartás és szakmai együttműködés hazai és nemzetközi etikai kutatóintézetekkel, szakmai fórumokkal.

Az intézet munkatársainak széles körű hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatai révén a tanszék és a kutatóintézet hatékonyan vesz részt ökumenikus etikai állásfoglalások előkészítésében, nemzetközi kutatási projektekben, szakfolyóiratok és különböző kiadványok szerkesztésében. A folyamatban levő kutatási projektekről, elért eredményekről, valamint aktuális etikai reflexiókról a tanszék és a kutatóintézet közös honlapja (http://szocialetika.drhe.hu/) naprakészen informálja a hallgatókat és az érdeklődőket.

Tanszékvezető

További munkatársak