Felvételi információk

DRHEOktatásKépzésekDoktori képzésFelvételi információk

FELHÍVÁS

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskolája pótfelvételt hirdet a 2024/2025. tanévre nappali tagozatra, állami támogatásos és önköltséges finanszírozású helyekre.

A jelentkezés határideje: 2024. július 25.

Jelentkezés e-mailben a doktori@drhe.hu címen. Az eredeti okmányokat legkésőbb a felvételi vizsga napján kérjük bemutatni.

A jelentkezési díj 6000.-Ft, melyet a Neptun rendszeren keresztül vagy átutalással lehet befizetni.
Átutalás esetén a következő folyószámlára lehet utalni: DRHE, 11738008-21475740. Megjegyzésbe kérjük beírni: „doktori felvételi”.
Jelentkezési lap letölthető a lap alján.

A meghirdetett doktori témák megtekinthetők a DI honlapján  illetve a https://doktori.hu oldalon.
További tudnivalók a DRHE Doktori Szabályzatában megtalálhatók illetve érdeklődni lehet a Doktori Iskola doktori@drhe.hu e-mail címén.

Felvételi vizsga: 2024. augusztus 30.

 

További információk: DRHE Doktori Iskola
Szilágyiné Asztalos Éva oktatásszervező
Telefon: 52/518-502
e-mail: doktori@drhe.hu
Cím:  4026 Debrecen, Kálvin tér 16. II. emelet 214.

 

A doktori programra való jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

a)  legalább „jó” minősítésű egyetemi szintű hitéleti oklevél, vagy nem hittudományi egyetemi végzettség esetén legalább 50 ECTS kredit értékű teológiai minor képzés elvégzését igazoló okirat,
b)  rövid életrajz,
c)  korábbi szakmai-tudományos tevékenységéről szóló beszámoló,
d)  erkölcsi bizonyítvány,
e)  egy B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű más dokumentum valamely élő idegen nyelvből,
f)   egy rövid, 20–50 oldal terjedelmű, tudományos igényű konzultációs dolgozat (5 pld. nyomtatva + elektronikus formában)
g)  munkaviszonyban állók esetében munkáltatói igazolás, egyházi alkalmazottak esetében szolgálati bizonyítvány,
h)  a választott doktori téma megnevezése és az adott témát kiíró témavezető írásbeli befogadó nyilatkozata

A doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév.
A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a “képzési és kutatási”, a második a “kutatási és disszertációs” szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt.

A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését.

Az államilag támogatott nappali képzéses doktorandusz ösztöndíj havi összege a képzési és kutatási szakaszban 140.000 Ft, a kutatási és disszertációs szakaszban 180.000 Ft. Sikeres védés esetén a doktorandusz egyszeri 400.000 Ft támogatásban részesül.

A DRHE Doktori Iskolájában tanulmányaikat költségtérítéses formában kezdők számára az I. szakaszban 260.000.-Ft/félév, a II. szakaszban 260.000.-Ft/félév a képzés díja.

Jelentkezési lap
Kitölthető munkaterv sablon