Matematika és Informatika Tanszék

A tanszék fő feladata a tanító alapképzési szak matematikai és informatikai tárgyainak oktatása. A matematikai és informatikai képzés célja, hogy a tárgyak követelményeinek teljesítésével a hallgatók az elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak legyenek az iskola 1−4. osztályában a matematika és informatika, a megfelelő műveltségi terület elvégzése után pedig az iskola 1−6. osztályában a választott (informatika vagy matematika) műveltségi terület oktatási-nevelési feladatainak az ellátására, valamint a matematika és informatika vonatkozásában megfelelő felkészültséggel rendelkezzenek a tanítási órán kívüli oktatási-nevelési feladatok ellátására, és önálló továbbtanulással és/vagy szervezett továbbképzések segítségével képesek legyenek megszerzett szakmai készségeik fejlesztésére és új szakmai kompetenciák elsajátítására. A szűkebb értelemben vett szakmai kompetenciák megszerzése mellett kiemelt képzési cél, hogy a hallgatók megszerezzék az információs és kommunikációs technika iskolai használatához szükséges legfontosabb eljárásokat, tudnivalókat.

A tanszék kutatási témái: a számítógépes nyelvészet, különös tekintettel a hipertext (elsősorban szövegtani, kognitív nyelvészeti és megismerés tudományi) alkalmazására, valamint a konkordanciák szerepe irodalmi szövegek értelmezésében. Kutatásokat végzünk a matematikadidaktika (e-learning, videolearning) és a statisztikai és adatbányászati elemzések tárgykörében.

Együttműködünk kutatóműhelyekkel, elsősorban a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi és Informatika Karával.

Tanszékvezető

További munkatársak