Tudományos Diákkör – leírás

DRHEKutatásTehetséggondozásTDK MűhelyTudományos Diákkör – leírás

A tudományos diákköri (TDK) tevékenység az oktató-nevelő munka szerves része. Tudományos diákköri munkának tekinthető a hallgatók által önállóan, de szakmai irányítás mellett végzett minden olyan — a tantervben előírt tanulmányi, szakmai követelményeken túlmutató — rendszeres tudományos kutatói vagy művészi alkotói tevékenység, amely szervezett diákköri keretek között folyik. A Tudományos Diákkörök célja a kimagasló tehetségek felkarolása, tehetségük kibontakoztatásának támogatása.

E célok megvalósítása érdekében a tudományos diákköri munka koordinálására az egyetem Szenátusa állandó bizottságot működtet. A Tudományos Diákköri Tanács segíti többek között az egyetemen hallgatóit a tudományos igényű önképzés megvalósításában, a tudományos megismerés gyakorlatának elmélyítésében, az elméleti és gyakorlati kutatómunkába való bekapcsolódásban, hallgatói kutatások eredményeinek publikálásában, ösztöndíjak megpályázásában. A tudományos diákköri munkát végző hallgatók számára külön helyiség (TDK-műhely) áll rendelkezésre, hogy kutatásukat megfelelő körülmények között folytathassák.