Kutatásfinanszírozási pályázat

DRHEKutatásKutatástámogatásKutatásfinanszírozási pályázat

A DRHE az adott évben költségvetésében kutatás-finanszírozási célokra elkülönített pályázati keretösszeget az alábbi elvek szerint használja fel:

a felhasználás belső arányait (személyi, dologi juttatás) a Tudományos és Művészeti Bizottság (továbbiakban: TMB) állásfoglalása alapján a Szenátus évente rögzíti,
a támogatás összegének szétosztására a rektor minden szemeszterben pályázatot ír ki,
a pályázatokat a TMB rangsorolja, és a rektor ítéli oda.

A pályázatok elbírálása során a TMB azokat a színvonalas kutatást vagy művészeti tevékenységet végző, a DRHE-val munkaviszonyban álló főfoglalkozású oktatók pályázatát részesítheti előnyben, akiknek munkája a DRHE szakmai stratégiai céljaival összhangban áll.

A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek:
habilitációval és doktori (PhD, DLA) fokozattal rendelkezők, a doktorjelölti jogviszonnyal rendelkezők és a doktorképzésben résztvevő oktatók,
a tárgyév előtti utolsó lezárt pénzügyi évben a DRHE számára bevételt hozó kutatási, fejlesztési pályázatokban résztvevő oktatók.

A pályázatok véleményezésének minősítési szempontjai:
a szakmai megalapozottság, realitás,
a pályázó korábbi kutatási, alkotási eredményei,
az oktató korábbi pályázatának/tainak dokumentált lezárása.

Az Egyetem Kutatás-finanszírozási Pályázat Szabályzata
Pályázati űrlap (2022.09.28.)
Szakmai és pénzügyi beszámoló
Aktuális pályázati felhívás 2024. költségvetési év 2. félév

Kutatási támogatást nyert oktatók listája 2018. költségvetési év 1. félév
2018. költségvetési év 2. félév
2019. költségvetési év 1. félév
2019. költségvetési év 2. félév
2020. költségvetési év 1. félév
2020. költségvetési év 1. félév pótpályázat
2020. költségvetési év 2. félév
2021. költségvetési év 1. félév
2021. költségvetési év 2. félév
2021. költségvetési és 1. félév pótpályázat
2022. költségvetési év 1. félév
2022. költségvetési év 2. félév
2023. költségvetési év 1. félév
2023. költségvetési év 2. félév
2024. költségvetési év 1. félév