A Szenátus szavazati joggal rendelkező tagjai:

A rektor Dr. Baráth Béla rektori@drhe.hu
A két rektorhelyettes Dr. Bodó Sára rektori@drhe.hu
Dr. Vitéz Ferenc rektori@drhe.hu
A Doktori Tanács elnöke Dr. Fazakas Sándor fazakass@drhe.hu
A főtitkár Elekes Nóra fotitkar@drhe.hu
A Teológiai Intézet egyetemi/főiskolai tanárai és docensei közül választott képviselők Dr. Hodossy-Takács Előd takacse@drhe.hu
Dr. Gonda László gondal@drhe.hu
A Kölcsey Ferenc Tanítóképzési Intézet egyetemi/főiskolai tanárai és docensei közül választott képviselők Dr. Ittzés Gábor ittzes.gabor@drhe.hu
Dr. Molnár-Tamus Viktória molnar.tamus.viktoria@drhe.hu
Az adjunktusok, tanársegédek és tanárok közül választott két képviselő Dr. Kis Klára kis.klara@drhe.hu
Dr. Joó Anikó joo.aniko@drhe.hu
A DRHE egy nem oktató alkalmazottja Szegeczkiné Máté Éva Edina szegeczki.eva@drhe.hu
A Hallgatói Önkormányzat által választott egy hitéleti és egy nem hitéleti szakos diákképviselő Pálfi Karolina szenior@drhe.hu
Nagy Zsuzsanna eskudt@drhe.hu
A Doktorandusz Önkormányzat által delegált egy fő doktorandusz Farkas Zsuzsanna doktorandusz@drhe.hu

 

A Szenátus üléseinek állandó meghívottjai tanácskozási joggal:

  • intézetvezetők,
  • a Rektori Hivatal gazdasági és munkaügyi csoportjának vezetője
  • a fenntartó képviselője,
  • a gazdasági igazgató,
  • a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola igazgatója,
  • a Debreceni Egyetem egy oktatói és egy hallgatói képviselője.

A Szenátus üléseire, illetve az adott napirendi pont tárgyalására meg kell hívni a napirendi pont előadóját és a napirendi pontban érintett szervezeti egység vezetőjét.