A Szenátus szavazati joggal rendelkező tagjai:

A rektor Dr. Baráth Béla rektori@drhe.hu
A két rektorhelyettes Dr. Gonda László rektori@drhe.hu
Dr. Vitéz Ferenc rektori@drhe.hu
A Doktori Tanács elnöke Dr. Hodossy-Takács Előd takacse@drhe.hu
A főtitkár Elekes Nóra fotitkar@drhe.hu
A Teológiai Intézet egyetemi/főiskolai tanárai és docensei közül választott képviselők Dr. Kustár Zoltán kustar.zoltan@drhe.hu
Dr. Kovács Ábrahám kovacs.abraham@drhe.hu
A Kölcsey Ferenc Tanítóképzési Intézet egyetemi/főiskolai tanárai és docensei közül választott képviselők Dr. Kiss János kiss.janos@drhe.hu
Dr. Gaál-Szabó Péter gaal.szabo.peter@drhe.hu
Az adjunktusok, tanársegédek és tanárok közül választott két képviselő Kustárné dr. Almási Zsuzsanna kustarne.zsuzsanna@drhe.hu
Lember-Major Enikő major.eniko@drhe.hu
A DRHE egy nem oktató alkalmazottja Siposné Lenkey Klára lenkey.klara@drhe.hu
A Hallgatói Önkormányzat által választott egy hitéleti és egy nem hitéleti szakos diákképviselő Hodossy-Takács Sámuel szenior@drhe.hu
Nagy Zsuzsanna eskudt@drhe.hu
A Doktorandusz Önkormányzat által delegált egy fő doktorandusz Farkas Zsuzsanna doktorandusz@drhe.hu

 

A Szenátus üléseinek állandó meghívottjai tanácskozási joggal:

  • intézetvezetők,
  • a Rektori Hivatal gazdasági és munkaügyi csoportjának vezetője
  • a fenntartó képviselője,
  • a gazdasági igazgató,
  • a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola igazgatója,
  • a Debreceni Egyetem egy oktatói és egy hallgatói képviselője.

A Szenátus üléseire, illetve az adott napirendi pont tárgyalására meg kell hívni a napirendi pont előadóját és a napirendi pontban érintett szervezeti egység vezetőjét.