Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék

A Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék az alap- és műveltségterületi képzésben egyaránt szerepet vállal. Alapképzésben oktatja az anyanyelvi tantárgy-pedagógiát, a magyar nyelvtant, a gyermekirodalmat, s bevezetést kínál korunk irodalmába. Magyar műveltségterületen a tantárgy-pedagógia mellett általános és alkalmazott nyelvészeti, irodalomtörténeti, irodalomelméleti, ifjúsági irodalmi kurzusokat tart.

A tanszék szerteágazó kutatási témái közt szerepel a magyar nyelvtudomány mellett a reformáció nyelvi, irodalmi, művelődéstörténeti hatásainak, a modern irodalom és az irodalom intermediális jelenségeinek (pl. kép és szöveg viszonyának) vizsgálata. Kiemelt szerepe van a tantárgy-pedagógiai eszközök IKT-környezetbe illesztésének és új módszertani elemek kidolgozásának.

A tanszék a tehetséggondozás számos formáját műveli a tudományos diákköri felkészítésektől a szakmai tanítási versenyekig. Minden ősszel mesemondó versenyt rendez, az első félévben bonyolítja le az anyanyelvi tanítási verseny házi fordulóját, áprilisban pedig az országos megmérettetésnek ad otthont. Tavasszal rendezi a versmondó és a helyesírási versenyeket is, valamint gondozza a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó ünnepséget.

A tanszék munkatársai rendszeresen részt vesznek hazai és határon túli tudományos konferenciákon, szakmai rendezvényeken; közreműködnek az egyetem évkönyvének és az intézeti tudományos folyóiratának szerkesztésében. Több oktató rendszeres és kiterjedt publikációs, tudományos és szépirodalmi tevékenységet folytat, tevékeny tagjai az országos tudományos és művészeti szervezeteknek.

Tanszékvezető

További munkatársak