Dr. Vitéz Ferenc

DRHEDr. Vitéz Ferenc

Információk

Név

Dr. Vitéz Ferenc

Email

vitez.ferenc@drhe.hu

Beosztás

oktatási rektorhelyettes, tanszékvezető, főiskolai docens

Tudományos fokozat

PhD.

Közvetlen telefonszám

+36 52 518598 | +36 52518-575

Telefon mellék

18598 | 18575

Kutatási terület tudományági besorolása

Irodalom- és kultúra tudományok

Szoba

II/228 | I/107

Oktatott tárgyak

Gyermekirodalom

Ifjúsági irodalom

Irodalomtörténet

Bevezetés az irodalomtudományba

Korunk irodalma

Kreatív írás

Szakdolgozati témavezetés

Intézményi megbízatások

Magyar Nyelvi és Irodalmi tanszék – tanszékvezető

DRHE Szenior Akadémia – képzésfelelős

Mediárium folyóirat – felelős szerkesztő

Szakmai megbízatások

Tagságok:

Anyanyelvápolók Szövetsége – tagság

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete – tagság

Magyar Comenius Társaság – ragság

Magyar Írószövetség – tagság

Magyar Szemiotikai Társaság – tagság

Református Doktorok Kollégiuma – tagság

Szabó Magda Szellemi Örökségéért Alapítvány kuratóriuma – tagság

Protestáns Újságírók Szövetsége – tagság

Szakmai önéletrajz

Születési hely, idő: Kisvárda, 1965. augusztus 24.

Lakcím: 4027 Debrecen, Füredi út 67/B. fszt. 2.

Elérhetőségek – telefon: 06/20/965-2921; e-mail: ferko824@gmail.com; vitez.ferenc@drhe.hu

 

Végzettség:

Egyetemi diploma – 1989: Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar – francia szak, XX. századi irodalom speciális képzés.

PhD-fokozat – 2002: (Néprajz és kulturális antropológiai tudományok), Debreceni Egyetem Történelem – Néprajz Doktori Iskola; (Folklór-motívumok a magyarországi naiv festészetben).

 

Munkahelyek:

2002-től a DRHE (illetve a jogelőd KFRTKF) adjunktusa, majd 2005-től főiskolai docense

/ 2016-tól tanszékvezető, magyar nyelvi és irodalmi tanszék; a DRHE Szenior Akadémia képzésfelelőse / oktatott tárgyak: gyermekirodalom, ifjúsági irodalom, irodalomtörténet, bevezetés az irodalomtudományba, korunk irodalma, kreatív írás, szakdolgozati témavezetés

/2011-től kommunikáció- és médiatudomány tanszék- és intézetvezető, kommunikáció szakfelelős /1998-tól óraadó tanár /oktatott tárgyak, a többi közt: média és esztétika, vizuális retorika és kommunikáció, sajtó- és publicisztikatörténet, újságírás, publicisztika, kiadványszerkesztés, kreatív írás, szakdolgozati témavezetés

1989-2000 között főállású újságíróként dolgozott (közben 1991-93 között általános iskolai tanár volt); külső munkatársa volt a Debrecen hetilapnak, képzőművészeti szerkesztője a Nagyítás c. országos hetilapnak; 2013 óta rendszeresen közli publicisztikai írásait a Reformátusok Lapja; rendszeresen publikál irodalmi és tudományos folyóiratokban.

1991 óta 60 önálló kötete látott napvilágot – a többi közt a Csokonai, a Partium, az Ethnica, a Coldwell, a Felsőmagyarország, a Szabadhajdú kiadók és a Néző Pont gondozásában;

Önálló kötetei közül 20 verseskötet, hat szépprózai, több főiskolai jegyzetet és tankönyvet írt, s több mint 20 tudományos és művészeti szakkönyve és tanulmánykötete látott napvilágot;

Mintegy félezer verse és szépprózai írásai jelent meg országos folyóiratokban; számos antológiában szerepelt – pl. Az év versei, A századelő költészete című reprezentatív válogatásban, illetve az Arany 200 pályázati antológiában;

Több mint 1.200 képző-, fotó- és iparművészeti kiállítást nyitott meg országszerte (a legtöbbet Debrecenben és vonzáskörzetében);

Több mint 150 lektorált tudományos közleménye és könyvfejezete, valamint másfélszáz kritikája jelent meg szakmai folyóiratokban és tanulmánykötetekben;

több mint 40 szakmai előadást tartott országos konferenciákon;

2006-ban alapította a Néző Pont című debreceni irodalmi, kulturális és művészeti folyóiratát, melynek (2018 májusáig) 84. kötete jelent meg (több mint 8 ezer oldalon – a szerzői folyóirat az utóbbi években rendszeres vendégrovatokkal bővült);

2007-ben alapító felelős szerkesztője volt a máig működő Mediárium című tudományos folyóiratnak;

 

Elismerések:

Debrecen Kultúrájáért Alapítvány ösztöndíjasa (1997, 2001, 2004, 2016);

Nadányi Zoltán-emlékérmes (1992);

Boromisza Tibor-díjas (1997);

Holló László-díjas (1998);

Comenius-emlékérmes (2016);

a Nemzeti Kulturális Alap alkotói ösztöndíjasa (2016);

a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Tagozatának ösztöndíjasa (2018–2019).

 

Tagságok:

Anyanyelvápolók Szövetsége,

Magyar Írószövetség,

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete,

Magyar Comenius Társaság,

Magyar Szemiotikai Társaság,

Protestáns Újságírók Szövetsége,

Református Doktorok Kollégiuma

Publikációk

Az elmúlt 5 év tudományos könyveiből

2014: Alföldi Kentaur. Holló László rajznoteszeiből. Ethnica Kiadás, Debrecen. (112 o.) ISBN 978-963-473-676-9

2014: Angyalkapuk és szövegjáratok. Tanulmányok és esszék a szakrális, az irodalmi, a vizuális és az esztétikai kommunikáció köréből. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc. (288 o.) ISBN 978-615-5354-11-3

2014: Törékeny asszony ezer alakban. Holló László múzsája: Maksa Olga. Ethnica Kiadó, Debrecen, 80 o. ISBN 978-963-473-744-5

2016:  Angyalok a labirintusban. Irodalmi és művészeti tanulmányok, esszék. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc. (379 o.) ISBN 978-615-5354-24-3

2016: Csontos János az ezredváltó magyar Dante. (Monográfia) Coldwell Kiadó, Budapest. (205 o.) ISBN 978-615-5156-31-1

2017: Isten kertjében. Szőnyi Sándor festői világa. Néző Pont, Debrecen. (87 o.) ISBN 978-615-80449-5-0

2017: Könyvek angyalai. Irodalmi és művészeti tanulmányok, esszék, kritikák. Néző Pont, Debrecen. (423 o.) ISBN 978-615-80449-6-7

A Néző Pont folyóirat korábbi lapszámai elérhetők az alábbi linken:

http://epa.oszk.hu/02100/02183

Az elmúlt 5 év szépirodalmi könyveiből:

2013: Lábjegyzetek. 142 kis vers Burai István grafikáival. Néző Pont, Debrecen. (64 o.) ISBN 978-963-88320-2-3

2013: ahol. Néző Pont, Debrecen. (64 o.) ISBN 978-963-88320-3-0

2014: Fekete sugarak alatt (Octavio Paz felvágása). Néző Pont, Debrecen. (48 o.) ISBN 978-963-88320-5-4

2014: Holló. Fény. (Vencsellei István fotográfiái és Vitéz Ferenc versei Holló Lászlóról – Vencsellei Istvánnal közösen). Néző Pont, Debrecen. (64 o.) ISBN 978-963-88320-6-1

2015: Kis esti könyv. Néző Pont, Debrecen, 2015. (80 o.) ISBN 978-963-88320-7-8

2015: labirintusok. Néző Pont, Debrecen. (64 o.) ISBN 978-963-88320-8-5

2015: Hajnali Tánc. Néző Pont, Debrecen. (64 o.) ISBN 978–963–88320–9–2

2016: Absztraktok. (Versek Uzonyi Ferenc festményeivel) Néző Pont, Debrecen. (64 o.) ISBN 978-615-80449-0-5

2016: vitéz 250 (Vitéz Ferenc válogatott versei). Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc. (183 o.) ISBN978-615-5354-34-2

2016: Rácsok és virágok (Bényi Árpád grafikáival). Néző Pont, Debrecen. (56 o.) ISBN 978-615-80449-1-2

2017: Busznovellák. (Novellafüzér) Néző Pont, Debrecen. (92 o.) ISBN 978-615-80449-2-9

2017: A városról. (111 rövid vers) Néző Pont, Debrecen. (64 o.) ISBN 978-615-80449-3-6

2018: Toronyszótár – Kis esti könyv 2. Néző Pont, Debrecen. (79 o.) ISBN 978-615-80449-8-1

Vitéz Ferenc eddig megjelent önálló könyvei:

1991 / 1. Lázadó galamb. Partium, Debrecen (verseskötet, 54 o.). ISBN 963-04-1020-6

1992 / 2. Évszakok, szavak, álmok. Partium, Debrecen (verseskötet, 63 o.). ISBN 963-04-2337-5

1995 / 3. Ébredés (lírai publicisztikák, novellák). Szabadhajdú, Hajdúböszörmény. (86 o.) ISBN 963-85189-3-6

1996 / 4. Repülnél lenni. Csokonai Kiadó, Debrecen (verseskötet, 79 o.) ISBN 963-260-079-7

1996 (társszerzőként Varga Gyulával) / 5. A hajdú-bihari kézművesség képeskönyve. Csokonai, Debrecen, 1996. – Huszonkét kézműves műhely és mester bemutatása, 55-100.

1998 / 6.  Lángból riadó angyal (Holló László műveire). Ethnica Kiadás, Debrecen (verseskötet, 47 o.) ISBN 963-472-246-6

1998 / 7. Kékezüst. Piremon, Debrecen (verseskötet, 89 o.). ISBN 963-550-673-2

2000 / 8. Az öröm alján. 2000, Csokonai Kiadó, Debrecen (regény, 188 o.). ISBN 963-260-154-8

2000 / 9. Fejezetek a magyar sajtó történetéből. Debrecen, KFRTKF. (189 o.)

2002 / 10. „Szent Antal megkísértése” – Holló László életregénye. Csokonai Kiadó, Debrecen (392 o.) ISBN 963-260-167-2

2003 / 11. Jászok, kunok, cívisek között. Selmeczi László 60 éves. Ethnica Kiadás, Debrecen, 131 o. (Benne: Selmeczi László: A jászkürt, 35–68., Utószó: Madaras László: Selmeczi László, a régész, 110–117.) ISBN 963-472-703-4

2003 / 12. A böszörményi tanyavilág képes naptára – Uzonyi Imre népéleti festményei. Ethnica Kiadás, Debrecen. (95 o.) ISBN 963-472-7840

2003 / 13. Szépírók és publicisták. Tíz portré a magyar publicisztika nagyjairól. KFRTKF, Debercen (228 o.)

2003 / 14. A szabadságon innen és túl. Fejezetek a magyar sajtó történetéből. KFRTKF, Debrecen (181 o.)

2003 / 15. Szirmok csókolóznak… (Komiszár János virágcsendéleteivel). (verseskötet, 80 o.) Suliszerviz, Debrecen. ISBN 963-430-561-x

2004 / 16. Faggyas István munkássága. Ethnica Kiadás, Debrecen (2 ív + 20 lap illusztráció) ISBN 963-472-819-7

2004 / 17. Holló László grafikái. Putnok, Gömöri Múzeum, Alkotók és alkotások 12. (86 o.) ISSN 1417-233x; ISBN 963-9271-41-1

2004 / 18. Az igazság szeretete. Móra Ferenc publicisztikája. KFRTKF, Debrecen. (211 o.)

2005 / 19. A dolgok képe mögött. Esztétikai feljegyzések. KFRTKF, Debrecen. (244 o.)

2005 / 20. A mozdulat halála éltet. (Képzőművészeti tanulmányok, esszék és lapszéljegyzetek) Ethnica Kiadás, Debrecen. (250 o.) ISBN 963-472-871-5

2005 / 21. Színekre szavak… (Komiszár János akvarelljeire). (verseskötet, 90 o.) Suliszerviz, Debrecen. ISBN 963-219-229-x

2006 / 22. É. Kovács László festőművész és honismereti kutató munkássága. Ethnica Kiadás, Debrecen. (101 o.) ISBN 963-472-969-x

2006 / 23. Kortárs művészek a Szatmári Múzeumban. Művészek – Kutatók – Gyűjtemények 1. Mátészalka, Szatmári Múzeum. (45 o.) ISSN 1788-392x

2006 / 24. „Az ország gazdája” – Móricz Zsigmond, az újságíró. KFRTKF, Debrecen. (227 o.)

2007 / 25. A szabadságon innen és túl. Fejezetek a magyar sajtó történetéből. (Átdolgozott, második kiadás) KFRTF, Debrecen. (164 o.)

2007 / 26. Holló László 120 aktgrafikája. Ethnica Kiadás, Debrecen (63 szövegoldal) ISBN 963-472-984-3

2007 / 27. Szent Margitok öröksége. Újszentmargita regényes története. Újszentmargita (252 o.)

2007 / 28. A mecénás professor emeritus. Ujváry Zoltán 75 éves. Ethnica Kiadás, Debrecen. (96 o.) ISBN 978-963-473-014-9

2008 / 29. Az érzéki vonal. Józsa János képzőművész grafikai munkássága. Néző Pont, Debrecen. (112 o.) ISBN 978-963-06-5628-3

2008 / 30. Látvány és látomás. Az Égerházi Imre Emlékház és a Holló László Emlékszoba Hajdúhadházon. Néző Pont, Debrecen–Hajdúhadház. (80 o.) ISBN 978-963-06-5904-8

2008 / 31. Józsa János festő- és grafikusművész munkássága. Debrecen, Józsa János kiadása (bevezető tanulmány, bevezető esszék az életmű korszakaihoz) ISBN 978-963-06-6120-1

2008 / 32. A táncosnő halála (regény Medgyessy Ferenc szobrászművészről). Néző Pont, Debrecen. (207 o.) ISBN 978-963-06-5271-1

2009 / 33. Beszédgyakorlatok (veresek). Néző Pont, Debrecen. (63 o.) ISBN 978-963-88320-0-9

2009 / 34. Báránykönnyek (regény). Néző Pont, Debrecen (111 o.) ISBN 978-963-88320-1-6

2009 / 35. Egy humanista értékrend nyomában – Néhány új szempont Radnóti Miklós publicisztikájának értelmezéséhez (kismonográfia). Néző Pont, Debrecen (80 o.) ISSN 1788-8034

2010 / 36.  Az esőnek lába van (versek gyerekeknek). Tóth Könyvkiadó, Debrecen (verseskötet, 79 o.) ISBN 978-963-596-451-2

2010 / 37. Verses kalendárium (Vitéz Ferenc versei Czentyéné Zolnai Irén hónapképeire) Ceze Kft., Debrecen (verses füzet); 2013., 2. javított kiadás

2011 / 38. A tükör hatalma 1-2. Esztétikai, vizuális és szakrális kommunikáció. Debrecen, KFRTKF. (360 o.) ISBN 978-963-7288-48-7 Ö; I. kötet: A dolgok képe mögött ISBN 978-963-7288-49-4; II. kötet: Esztétikai kommunikáció ISBN 978-963-7288-50-0

2011 / 39. Protestáns könyvjegyek. Tiszántúli Református Egyházkerület, Debrecen. (128 o.) ISBN 978-963-88488-5-7

2012 / 40. Holló László művészete: élet és mű az életmű-képek tükrében. Ethnica Kiadás, Debrecen. (228 o.) ISBN 978-963-473-551-9

2013 / 41. Lábjegyzetek. 142 kis vers Burai István grafikáival. Néző Pont, Debrecen. (64 o.) ISBN 978-963-88320-2-3

2013 / 42. ahol. Néző Pont, Debrecen. (versek, 64 o.) ISBN 978-963-88320-3-0

2014 / 43. Alföldi Kentaur. Holló László rajznoteszeiből. Ethnica Kiadás, Debrecen. (112 o.) ISBN 978-963-473-676-9

2014 / 44. Angyalkapuk és szövegjáratok. Tanulmányok és esszék a szakrális, az irodalmi, a vizuális és az esztétikai kommunikáció köréből. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc. (288 o.) ISBN 978-615-5354-11-3

2014 / 45. Fekete sugarak alatt (Octavio Paz felvágása). Néző Pont, Debrecen. (48 o.) ISBN 978-963-88320-5-4

2014 / 46. Holló. Fény. (Vencsellei István fotográfiái és Vitéz Ferenc versei Holló Lászlóról – Vencsellei Istvánnal közösen). Néző Pont, Debrecen. (64 o.) ISBN 978-963-88320-6-1

2014 / 47. Törékeny asszony ezer alakban. Holló László múzsája: Maksa Olga. Ethnica Kiadó, Debrecen, (80 o.) ISBN 978-963-473-744-5

2015 / 48. Kis esti könyv. Néző Pont, Debrecen, 2015. (80 o.) ISBN 978-963-88320-7-8

2015 / 49. labirintusok. Néző Pont, Debrecen. (64 o.) ISBN 978-963-88320-8-5

2015 / 50. Hajnali Tánc. Néző Pont, Debrecen. (64 o.) ISBN 978–963–88320–9–2

2016 / 51.  Angyalok a labirintusban. Irodalmi és művészeti tanulmányok, esszék. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc. (379 o.) ISBN 978-615-5354-24-3

2016 / 52. Absztraktok. (Versek Uzonyi Ferenc festményeivel) Néző Pont, Debrecen. (64 o.) ISBN 978-615-80449-0-5

2016 / 53. vitéz 250 (Vitéz Ferenc válogatott versei). Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc. (183 o.) ISBN978-615-5354-34-2

2016 / 54. Csontos János az ezredváltó magyar Dante. (Monográfia) Coldwell Kiadó, Budapest. (205 o.) ISBN 978-615-5156-31-1

2016 / 55. Rácsok és virágok (Bényi Árpád grafikáival). Néző Pont, Debrecen. (56 o.) ISBN 978-615-80449-1-2

2017 / 56. Busznovellák. (Novellafüzér) Néző Pont, Debrecen. (92 o.) ISBN 978-615-80449-2-9

2017 / 57. A városról. (111 rövid vers) Néző Pont, Debrecen. (64 o.) ISBN 978-615-80449-3-6

2017 / 58. Isten kertjében. Szőnyi Sándor festői világa. Néző Pont, Debrecen. (87 o.) ISBN 978-615-80449-5-0

2017 / 59. Könyvek angyalai. Irodalmi és művészeti tanulmányok, esszék, kritikák. Néző Pont, Debrecen. (423 o.) ISBN 978-615-80449-6-7

2018 / 60. Toronyszótár – Kis esti könyv 2. Néző Pont, Debrecen. (79 o.) ISBN 978-615-80449-8-1

Antológiákban megjelent versek

1989: Akácvirágzás. Párbeszéd, Nyíregyháza (Ének-töredékek I., III., Részletek a Félelem könyvéből, Költészet, Ha most verset írnék, Átváltozás)

1991: Almák íze. Partium, Debrecen (Töredék egy genezisből, … és soha nem…, Félig-hasonlat)

1993: István király szerelmei, FAOE, Eger (Nárcisz kegyetlen…)

1995: Mégis tavasz. Egregia, Nyíregyháza (Éjszakától éjszakáig, Hexameterek…, Nárcisz…, Négysoros táncra, Részletek a Félelem…)

1997: Quart Quint. Modyan, Debrecen (Ha csillagzik sötét, Négy négysoros, Úgy térdepelni le…, Egy mozdulat emléke; Örökkévalóság, Két mondat, Kegyetlen női szó, Szemben a tengerrel, Menedékek, Az égi rend)

1999: Égerházi Imre virágcsendéletei, Hajdú-bihari költők versei a virágokról. Piremon, Debrecen (Félig-hasonlat, Bolondult tavasz)

2004. Minden idők csókja. Erotika a magyar költészetben. Raszter, Officina Press, Budapest (Bűnbe feszülve I–III., Mielőtt melleidet…, Beleszédülök…, Tenger háborog…, Égre hunyt…, Ruhátlanul…, Hold holt fényében…, Vörösen úszik…, Öledbe a szerelem…, Minden bordád…, Az asszony mondja…, Hajad táncolni…, Úgy szorítják…)

2005: Hej, Debrecen…, Suliszervíz, Debrecen (A Nagytemplom tornyai, A tér erő, Angyal a téren, Tornyok üzenetek)

2007: Az ígéret városa. Suliszervíz, Debrecen (Az előző 4 vers mellett: Szikra dobbant, Debrecen)

2011: „Ostoros villám” Versek Holló László képeihez, Gyomaendrőd (Szép volt magyarnak)

2012: Lovas Kiss Antal szerk.: Ki ecsettel, ki kamerával, ki tollal. Ujváry Zoltán nyolcvanéves. Debrecen (Csoda, mi mérhetetlen; A tér erő; A teremtés bugyraiban)

2012: Komiszár János szerk.: Holló László-díjasok. Debrecen (Egy kép – két egyszerű – Holló László grafikájához; 1. a férfi mondja; 2. a nő mondja)

2012: Bihari-Horváth László (szerk.): A konyári képíró. Szőnyi Sándor Holló László-díjas festőművész. Konyár 2012. ISBN 978-963-89603-3-7. (Csoda, mi mérhetetlen)

2013: Komiszár János: Debrecen az ősi város. Akvarellek – költők versei Debrecenről. Nova Humana, Debrecen, 2013., 5–10.; ISBN 978-963-08-7348-2 (A Nagytemplom tornyai közé; A tér erő; Angyal a téren; Tornyok üzentek; Szikra dobbant, Debrecen)

2013: Prigye Kinga (szerk.): Fénylény. Válogatás Nuridsány Éva alkotásaiból. Csíkszereda Kiadóhivatal, Csíkszereda, 2013. ISBN 978-606-93243-5-6 (Sziromdobogás)

2014: Szép versek 2014. Magyar Napló Kiadó, Budapest, 2014. Válogatta és szerkesztette: Csontos János ISSN 1588-564X (Szindbád találkozása az angyallal; Grádicsok XI. éneke)

2017: Rigónyi árnyék. In: Visi Beatrix (szerk.): 24 karát. Kortárs költők versei Arany János születésének 200. évfordulójára. (Jubileumi pályázati versantológia) Országos Széchényi Könyvtár, Bp., 2017., pp. 44–45. ISBN 978-963-200-668-0

2017. Grádicsok XI. éneke. A 100 éve született Weöres Sándor emlékére. In: Zsille Gábor (szerk.): A századelő költészete. Válogatás Az Év versei című antológia köteteiből (2002–2017). Magyar Napló – Fókusz Egyesület, Bp., 2017. p 370. ISBN 978-615-5721-29-8

 

TELJES PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 2012-218 KÖZÖTT

Dr. Vitéz Ferenc teljes publikációs tevékenysége 2012–13.

Önálló könyv

Lábjegyzetek. 142 kis vers Burai István grafikáival. Néző Pont, Debrecen. 64 o.

ISBN 978-963-88320-2-3

Könyvfejezet, lektorált tanulmány

Lélekföldrajzi fókuszpontok. (A 70 éves Szőnyi Sándor). In: Bihari-Horváth László (szerk.): A konyári képíró. Szőnyi Sándor Holló László-díjas festőművész. Konyár 2012. 4–9.; ISBN 978-963-89603-3-7

A fotográfia és a halál. Ekphraszisz és képi illokúciós aktus Kosztolányi Dezső A csúf lány című tárcanovellájában. Mediárium, 2012/1–2. 51–73.

Az örökségőrző öröksége. Mediárium, 2012/1–2. 81–85.

Recenzió

A debreceni fotóművészet keresztmetszete. 80 éves a Debreceni Fotóklub. Mediárium, 2012/1–2, 124–127.

Konferencia-előadás

2012/szeptember: Olvasható kép, látható szöveg. Debrecen, Déri Múzeum: Ikonotextusok az Angyali üdvözlettől a kortárs gyermekrajzokig.

Önálló folyóirat-kiadás

Néző Pont ISSN 1788-8034

2012/46. 209–304

2012/47-48. 305–432

2013/49. 1–80

2013/50. 81–208

2013/51. 209–288

A Mediárium című folyóirat felelős szerkesztője

Versek

2012: Bihari-Horváth László (szerk.): A konyári képíró. Szőnyi Sándor Holló László-díjas festőművész. Konyár 2012. ISBN 978-963-89603-3-7. (Csoda, mi mérhetetlen)

2012: Néző Pont, 46. (Haikuk Annával; Megkevert idő; Groteszkek; Mese voltam virágban)

2012: Néző Pont, 47–48. (Nemszabadvers)

2013: Néző Pont, 49. (Sziromdobogás; Ősz a parkban; Őszi eső; Hajnali őrjárat; Lépcsők I–VI.; Sárkányok fája; És a tehén csak néz; Hajózva lassan hulló…; Lélektánc fantáziák; Lélekfonat; Tengelic; Népdal; Hortobágy üzenete; Kék madár; Születés)

2013: Szókimondó, 2013/március (Érzem, hogy valaki; Pillanat; Ha megszeret; Cseresznye ízű volt; Három haiku)

2013: Szókimondó, 2013/április (Most, Átváltozások)

2013: Néző Pont, 50. (Amszterdami haikuk 1–11.; Haikuk Prága fölött 1–8.)

Publicisztika – ismeretterjesztés, tudománynépszerűsítés

Száműzött történetek. Oláh János kötete és helye az életműben. Néző Pont, 2012/46., 284–293.

Móricz Zsigmond „irodalomtörténete”. Néző Pont, 2012/47–48., 306–317.

Hazudik-e a sajtófotó? 2. Néző Pont, 2012/47–48., 385–391.

Lovak és emberek – egymásrautaltságok. 100 éve született Faggyas István költő, képzőművész, néprajzkutató. Néző Pont, 2012/47–48., 392–399.

Erotikus csend és gondolkodó mozdulat. Esszétöredékek Auguste Rodin művészetéről. Néző Pont, 2012/47–48. 417–430.

A zene mértana Józsa Judit művészetében. Néző Pont, 2013/51., 224–228.

Utak és útkeresők a tavaszi tárlaton. Néző Pont, 2013/51., 249–253.

Az emlékezés folyamata és a meditáció helyzete. Néző Pont, 2013/51., 258–262.

Az angyal suttogása. Reformátusok Lapja, 2012. december 9., 9.

A kultúra mint jócselekedet. Reformátusok Lapja, 2013. február 3., 9.

Ég és föld. Reformátusok Lapja, 2013/március 10., 9.

Ha volna egyetlen mondat. Reformátusok Lapja, 2013. április 21., 9.

Újabb kísérlet a jóságra. Reformátusok Lapja, 2013. június 9., 9.

 

Dr. Vitéz Ferenc teljes publikációs listája 2013–14.

Önálló kötet

Vitéz Ferenc: ahol. (versek) Néző Pont, Debrecen, 2013., 64 old. ISBN 978-963-88320-3-0

Vitéz Ferenc: Alföldi Kentaur. Holló László rajznoteszeiből. (szakkönyv) Ethnica, Debrecen, 2014., 112 old., ISBN 978-963-473-676-9

Vitéz Ferenc: Angyalkapuk és szövegjáratok. Tanulmányok és esszék a szakrális, az irodalmi, a vizuális és az esztétikai kommunikáció köréből. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 2014, 288 old. ISBN 978-615-5354-11-3

Vitéz Ferenc: Fekete sugarak alatt (Octavio Paz felvágása). Néző Pont, Debrecen, 48 o. ISBN 978-963-88320-5-4

Társszerzővel

Vencsellei István – Vitéz Ferenc: Holló. Fény. (Vencsellei István fotográfiái és Vitéz Ferenc versei Holló Lászlóról). Néző Pont, Debrecen, 64 o. ISBN 978-963-88320-6-1

Könyvfejezet

Vitéz Ferenc: Szakrális dimenziók az életműben. In: Prigye Kinga (szerk.): Fénylény. Válogatás Nuridsány Éva képzőművész alkotásaiból. Csíkszereda Kiadóhivatal, Csíkszereda, 2013. ISBN 978-606-93243-5-6

Tanulmány

Vitéz, Ferenc: Géométrie, musique, image. la musicalité géométrique ou la géométrie musicale dans l’art de Judit Józsa. In: Judit Józsa. Paris – Debrecen, 2013.; 3–6. (Traduit par Catherine Fay)

Vitéz, Ferenc: Geometry – music – image. Geometric Musicality or Musical Geometry in Judit Józsa’s art. In: Judit Józsa. Paris – Debrecen, 2013.; 11–14. (Translated by Catherine Fay)

Vitéz Ferenc: A mértan, a zene és a kép. A geometrikus dallamiság, avagy a zene mértana Józsa Judit művészetében. In: Judit Józsa. Paris – Debrecen, 2013., 7–10.

Vitéz Ferenc: A fekete-fehér ének és a színek szimfóniája. Feljegyzések Tamus István festő- és grafikusművész munkáiról. In: Tamus István: Átváltozások. Pályakép. Debrecen, 2013. 21–22.; ISBN 978-963-08-7254-6

Vitéz Ferenc: A megtartó múlt és a jelen-lét élménye. Bevezetés Komiszár János művészi világába. Bevezető tanulmány. In: Komiszár János: Debrecen az ősi város. Akvarellek – költők versei Debrecenről. Nova Humana, Debrecen, 2013., 5–10.; ISBN 978-963-08-7348-2

Vitéz Ferenc: „Győzelem az elmúlás angyalán”. Adalékok Kiss Tamás irodalomszemléletéhez és költészetéhez. Stádium 2013/7. szám, 3–5.

Vitéz Ferenc: Tudta, hogy a mélység: magasság. In memoriam Görömbei András (esszé). Agria, 2013/tél, 49–52. ISSN 1789-4379

Vitéz Ferenc: Ekphraszisz A csúf lány című Kosztolányi-novellában. E-nyelvmagazin, 2013/december; http://e-nyelvmagazin.hu/2013/12/04/ekphraszisz-a-csuf-lany-cimu-kosztolanyi-novellaban/

Vitéz Ferenc: Kortárs/modern képzőművészet – történelmi környezetben. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2013/4., 29–35.

Vitéz Ferenc: A vizuális retorika perspektívái. Mediárium, 2013/3–4., 99–113.

Vitéz Ferenc: Ikonotextusok az Angyali üdvözlettől a kortárs gyermekrajzokig. In: Lakner Lajos (szerk.): Olvasható kép, látható szöveg. Déri Múzeum, Debrecen, 2014., 209–224. ISBN 978-963-7218-90-3

Vitéz Ferenc: Holló László művészete – a grafikai noteszlapok tükrében. Agria, 2014/nyár (VIII/2.), 194-207. ISSN 1789-4379

Vitéz Ferenc: Inter Arma. Móricz Zsigmond első világháborús riportjai. Néző Pont, 2014/nyár, 58–59. 289–299. ISSN 1788-8034

Recenzió, kritika

Bolvári Takács Gábor (szerk.): Kultúra – érték – változás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. Táncművészet és tudomány V. Néző Pont, 2013/november, 54., 477–482.

Bertha Zoltán: Székely Homérosz. Tanulmányok Tamási Áronról. Néző Pont, 2013/november, 54., 483–488.

Bolvári-Takács Gábor – Fügedi János – Mizerák Katalin – Németh András (szerk.): Kultúra – érték – változás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban). Tánctudományi Közlemények, 2013/2 (V/2.), 94-97. ISSN 2060-7148

Konferencia

Adalékok Kiss Tamás irodalomszemléletéhez / Doktorok Kollégiuma – Debrecen, Debreceni Református Kollégium, augusztus 23–24.

Kortárs műalkotások – történelmi környezetben. / In memoriam Molnár Mátyás – emlékkonferencia, Vaja, Vay Ádám Múzeum; 2013. szeptember 27.

Az értelmes hit és a cselekvő erkölcs egysége dr. Koncz Sándor Kierkegaard- és református teológia-interpretációjában. / Dr. Koncz Sándor 100; Kierkegaard 200 – emlékkonferencia, Sárospatak, Református Kollégium; november 21–22.

Holló László rajznoteszeiből / DRHE

Ismeretterjesztés-tudománynépszerűsítés

Holló László grafikai jegyzetfüzeteiből (2.) Néző Pont, 2013/augusztus–szeptember, 52–53., 292–303. ISSN 1788-8034

Válság és váltság: Kierkegaard és a világháború utáni teológia. Néző Pont, 2013/augusztus–szeptember, 52–53., 324–332. ISSN 1788-8034

Fél évszázad Böszörményben. A hely látható szelleme és a közép-európaiság egyedi műhelye. Néző Pont, 2013/augusztus–szeptember, 52–53., 370–376. ISSN 1788-8034

A könyv művészete – Vincze László kiállítása. Néző Pont, 2013/november, 54., 504–507. ISSN 1788-8034

Organikum – avagy: a moziplakáttól az univerzumig. Ludvig Zoltán a nagykanizsai Plakát Házban. Néző Pont, 2014/február, 55., 16–22. ISSN 1788-8034

Dr. Koncz Sándor 100 – Kierkegaard 200 (Visszatekintés a sárospataki konferenciára). Néző Pont, 2014/február, 55., 46–51. ISSN 1788-8034

Csokonai aktualitása. Néző Pont, 2014/február, 55., 76–79. ISSN 1788-8034

A Renoirt önmagán keresztül újraértelmező Holló László. Néző Pont, 2014/február, 55., 88–93. ISSN 1788-8034

Bródy 150 – „Születtem Egerben, amire büszke vagyok”. A publicista Bródy Sándor. Néző Pont, 2014/március, 56., 132–149. ISSN 1788-8034

A „Bartóki Modell” vizuális megtestesülése. Domján József-emlékkiállítások. Néző Pont, 2014/április, 57., 204–208. ISSN 1788-8034

Festőmegvilágosodások – Brunner Erzsébet és Sass Brunner Erzsébet művészete. Néző Pont 2014/április, 57., 209–213. ISSN 1788-8034

Rippl-Rónai József és az első világháború. Néző Pont, 2014/nyár, 58-59., 299-305. ISSN 1788-8034

Holló László harmadik Danaéja. Néző Pont, 2014/nyár, 58-59., 328–333. ISSN 1788-8034

Lábjegyzetek a Holló-életmű értelmezéséhez. Holló László grafikai jegyzetfüzeteiből. Néző Pont, 2014/nyár, 58-59., 340–346. ISSN 1788-8034

Madách 150: Kass és az ókor; Kass János – Buday György – és a Tragédia illusztrációi; A Réti-akvarellek szimbolikájához; Madách Imrével a lélek színterein; Színterekbe idézett Madách. Néző Pont 2014/nyár, 58-59, 368–378. ISSN 1788-8034

Melankólia. Az inspiráció és a kreativitás forrása. Néző Pont 2014/nyár, 58-59., 380–385. ISSN 1788-8034

Publicisztika

„Egymással összefonódott kétféleség”. (Gondolatok) Reformátusok Lapja, 2013. augusztus 18., 9.,

Szakralitás és megújulás. Néző Pont, 2013/augusztus–szeptember, 52–53., 348–351.

Reflexiók A modernkori ember politikai tipológiájához. Néző Pont, 2013/augusztus–szeptember, 52–53., 421–425.

Sorsközösség az emlékezetben. (Gondolatok) Reformátusok Lapja, 2013. október 20., 9.

A csend üzenete. Gyurkovics Hunor kiállítása a Hajdúsági Múzeumban. Magyar Szó (Üveggolyó művelődési melléklet), 2013. október 21., 11.

Az „egyszemélyes” folyóiratról. Irodalom21, 2013/november, 6–7.

Tényleg szomorú a szép? (Gondolatok) Reformátusok Lapja, 2013. december 8., 9

„Lenni és tenni” – a kultúra válasz az életre. (Gondolatok) Reformátusok Lapja, 2014. január 26., 9.

Lábjegyzetek az élet értékeihez. (Gondolatok) Reformátusok Lapja, 2014. február 16., 9.

Lenni és tenni. Töredékek a kultúráról. Néző Pont, 2014/március, 56., 104–111.

Januári ősz. Uzonyi Ferenc hajdúböszörményi kiállításának története. Néző Pont, 2014/április, 57., 248–253.

A növekedés ügyelője. (Gondolatok) Reformátusok Lapja, 2014. április 13., 9.

Kicsipünküsd ébredése (Gondolatok) Reformátusok Lapja, 2014. június 15., 9.

A cipész példája (Gondolatok) Reformátusok Lapja, 2014. augusztus 10., 9.

Kiállítás megnyitás

2013. szeptember 17. – A csend üzenete – Gyurkovocs Hunor kiállítása / Hajdúböszörmény, Hajdúsági Múzeum

2013. szeptember 22. – Encore – Makláry Kálmán kiállítása / Debrecen, DOTE Elméleti Galéria

2013. október 27. – Gyurkovics Hunor kiállítása / Debrecen, Füredi úti református templom

2013. november 16. – Ludvig Zoltán kiállítása / Nagykanizsa, Magyar Plakát Ház

2014. január 21. – A magyar kultúra arcai – Máthé András fotókiállítása / Debrecen, Méliusz Könyvtár

2014. január 22. – Uzonyi Ferenc Magyar Kultúra Napi kiállítása / Hajdúböszörmény, Sillye Gábor Művelődési Központ

2014. március 18. – Tarczy Péter kiállítása / Debrecen, Méliusz Könyvtár Benedek Galériája

2014. április 13. – Józsa Judit kiállítása / Debrecen, DOTE Elméleti Galéria

2014. április 27. – Török Anikó kiállítása / Debrecen, DOTE Elméleti Galéria

2014. május 5. – Czenyténé Zolnai Irén kiállítása / Monor, Vigadó Galéria

2014. május 11. – Maksai János jubileumi kiállítása / Debrecen, DOTE Elméleti Galéria

2014. május 28. – Ketten az univerzumban – Fischer György és Ludvig Zoltán kiállítása / Debrecen, Sesztina Galéria

2014. június 18. – Lovas Kiss Antal kiállítása / Debrecen, DAB-székház

2014. június 28. – Hagyomány és modernség. Bertha Zoltán centenáriumi emlékkiállítása / Sárospatak, Újbástya Rendezvénycentrum Urbán György kiállító terem

2014. augusztus 26. – Baráth Pál legújabb műveinek PEZI-E című kiállítása / Debrecen, Benedek Galéria

Ünnepi beszéd

2013. november 13. – Emlékbeszéd a debreceni Csokonai-síremléknél

2014. január 22. – A Magyar Kultúra Napja / ünnepi beszéd a DRHE Dísztermében

Önálló est / kiállítás / író-olvasótalálkozó / fellépés

Nézőpontok Debrecenből – 2013. november 8., Eger, Bartakovics Béla Művelődési Központ; vezette: dr. Ködöböcz Gábor irodalomtörténész

Színekre szavak; Debrecen az ősi város (versek, akvarellek, kiállítás) – 2013. november 10., Debrecen, DOTE Elméleti Galéria; rendezte: Cserép Zsuzsanna, közreműködött: Dánielfy Zsolt és a Monteverdi Kórus

ahol. Lábjegyzetek – 2013. december 12., Debrecen, Libri Könyváruház; vezette: Arany Lajos művészeti író

Alföldi Kentaur – 2013. március 6., könyvbemutató; Debrecen, Holló László Emlékház; bevezette: Kis Papp Csilla (művésztanár)

Versmaraton – 2014. április 11., Budapest, Thália Színház (a beszélgetést vezette: Filippinyi Éva, elhangzott: Szindbád találkozása az angyallal; Grádicsok XI. éneke)

Vers napról napra – 2014. május 28. MR1 Kossuth Rádió (Szindbád találkozása az angyallal; Grádicsok XI. éneke;

Angyalkapuk és szövegjáratok – 2014. június 10., Magyar Írószövetség székháza, Budapest (a Felsőmagyarország Kiadó estje; a beszélgetést vezette: Serfőző Simon)

Az irodalmi kultúra színterei – Szarvas Városi Könyvtár / 2014. június 12.

Fény. Rajz. A 80 éves Vencsellei István fotóművésznek – (vers) elhangzott: Vencsellei István jubileumi kiállításán, 2014. június 17. / Debrecen, Kölcsey Központ Bényi Árpád-terem

Holló. Fény – kötetbemutató: beszélgetés Vencsellei Istvánnal – 2014. augusztus 27., Méliusz Benedek Könyvtár

Versek:

1–5. In: Magyar Napló, 2013/július (Hajnalban minden ablakot; Szindbád mondja; „Meghintázta gömbölyű mellét, mint egy madár”; Illatos; A világ végéről)

6–20. In: Néző Pont, 2013/augusztus–szeptember, 52–53. kötet (Erkélyről; Pille pillanat; Siófoki álmok /I.m. Krúdy Gyula/; Kierkegaard lépcsői 1–3.; Kierkegaard haikui 1–24; Etűdök 1–2. /Ludvig Zoltán festményeihez/; Holdvilág-árok; Szindbád találkozása az angyallal /Aknay János Festőangyal című képéhez/; A hangszer ördöge /Szilágyi Imre grafikájához/; Keleti rovások – másodszor: haikuk 1–17.)

21–25. In: Komiszár János: Debrecen az ősi város. Akvarellek – költők versei Debrecenről. Nova Humana, Debrecen, 2013., 5–10.; ISBN 978-963-08-7348-2 (A Nagytemplom tornyai közé; A tér erő; Angyal a téren; Tornyok üzentek; Szikra dobbant, Debrecen)

26–31. In: Néző Pont, 2013/november, 54. kötet (Az öröm virágai; Aranysóhajú…; Magdaléna; Szindbád olvasása közben: Álmomban menyecskék; Azt gondolta, hogy örökké; A lány mondja)

32. In: Prigye Kinga (szerk.): Fénylény. Válogatás Nuridsány Éva alkotásaiból. Csíkszereda Kiadóhivatal, Csíkszereda, 2013. ISBN 978-606-93243-5-6 (Sziromdobogás)

33–43. In: Néző Pont, 2014/február, 55. kötet (Színekre szavak… /Koszár János képeire: Szeretnék egy madár…; Vízparti impressziók I–II.; Ezt az eget nekem…; Örökké; Csónakos; Szavaim szirmok…; Harmat leszek; Univerzum. Kert /Ludvig Zoltán festményéhez/; Tokaji tanka; Haiku a táncról; Karácsonyi tanka)

44. In: Szókimondó, 2014/február (Grádicsok XI. éneke)

45–46. In: Művészet és Barátai, 2014/január–február (A hangya fölnéz; Négy sor Kassák közeléből)

47–48. In: Néző Pont, 2014/március, 56. kötet (Ujjal igéz bőrt; Az árnyék belsejébe)

49–53. In: Agria, 2014/tavasz (Holló László aktot fest; Egy kép – két egyszerű; Festő a kertben; Fény, fekete fény; Ezt a csokrot festeném)

54–68. In: Néző Pont, 2014/április, 57. kötet (Madár szíve /Domján József metszeteihez/; Gömöri Fény /É. Kovács Lászlónak/; Forró nyomon. Fokhagyma /Tarczy Péter groteszk rajzaihoz/; Két haiku; Pünkösdölő – Másképpen; Árnyékunk nő a Holdon; A szívem szabad; Táncoló madarak emléke; Három tánchaiku; Most; HollóFény /Holló László emlékére, Vencselli István fotóihoz: Elképzeltem egyszer; Tavasz a kert alatt; Holnapra már; Tenyerembe ült a Hold; Minden akkor)

69–70. In: Az év versei 2014. Magyar Napló Kiadó, Budapest, 2014. Válogatta és szerkesztette: Csontos János ISSN 1588-564X (Szindbád találkozása az angyallal; Grádicsok XI. éneke)

71. In: Napút, 2014/3. (Mellékesen /Márai Sándor szavaira)

72. In: Bényei József: Vencsellei István – A valóság lelke. ISBN 978-963-88650-9-0 (Fény. rajz – A 80 éves Vencsellei Istvánnak)

73–101. In: Néző Pont, 2014/nyár, 58–59. kötet (Mellékesen; Felhőt legel a csikóm; Szellő tulipán; A mikulás ajándéka;Ha egyszer nagy leszek; Egy falu; Vihar után; Fény. Rajz; Fény, fekete fény; Ezt a csokrot festeném; Festő a kertben; Soha nem; – Lapok a festő naplójából: Vasárnap; Vörös; Sóhajok; Lassú február; Kék; Tócóskert; Bánat ellen; Mintha –; Bolondult tavasz; Megkevert idő; Május; Június; November; Január; Csendélet; Pipacsok)

Szerkesztés, sajtó alá rendezés

1. Mediárium – felelős szerkesztő

2013/3–4.

Önálló folyóirat-kiadás, szerkesztés

Néző Pont ISSN 1788-8034

1. 2013/52–53; augusztus–szeptember (289–432 old.)

2. 2013/54; november (433–512 old.)

3. 2014/55. február (1–96 old.)

4. 2014/56. március (97–192 old.)

5. 2014/57. április (193–272 old.)

6. 2014/58–59. nyár (273–416)

 

Dr. Vitéz Ferenc teljes publikációs listája 2014–15.

Könyv:

Vitéz Ferenc (H. Csongrády Márta fotográfiáival): Törékeny asszony ezer alakban. Holló László múzsája: Maksa Olga. Ethnica, Debrecen, 2014. (80 o.) ISBN 978-963-473-744-5

Vitéz Ferenc: Kis esti könyv. Néző Pont, Debrecen, 2015. (80 o.) ISBN 978-963-88320-7-8

Vitéz Ferenc: labirintusok. Néző Pont, Debrecen, 2015. (64 o.) ISBN 978-963-88320-8-5

Vitéz Ferenc: Hajnali Tánc (Baráth Pál grafikáival). Néző Pont, Debrecen, 2015. (64 o.) ISBN 978-963-88320-9-2

Könyvfejezet

Vitéz Ferenc: Kortárs/Modern képzőművészet – történelmi környezetben. In: Molnár Sándor (szerk.): Molnár Mátyás, a múzeumalapító. A Vay Ádám Múzeum Baráti Köre, Vaja, 2014., 23–33. ISBN 978-963-88741-1-5

Vitéz Ferenc: Comenius és a grafika. In: Kováts Dániel (szerk.): Comenius és szellemi örökösei. Bibliotheca Comeniana XVIII. Magyar Comenius Társaság, Sárospatak, 2015., 117–134. ISSN 0237-6024

Vitéz Ferenc: Reménységgel áldott festészet. Bertha Zoltán portrévázlata. In: Kováts Dániel (szerk.): Comenius és szellemi örökösei. Bibliotheca Comeniana XVIII. Magyar Comenius Társaság, Sárospatak, 2015., 259–266. ISSN 0237-6024

Vitéz Ferenc: A madárijesztő esztétikája. In: Erdei Sándor (szerk.): Zsarátfénynél. Kádár Nagy Lajos festői világa. Ethnica Kiadó, Debrecen, 2015., 54–57. ISBN 978-963-473-805-03

Vitéz Ferenc: Úton, kereszten; Tárlatajánló. In: Szepessy Béla: Grafikák. Szováta, 2015. (oldalszámozás nélkül) ISBN 978-973-0-19036-6

Tanulmány:

 

Vitéz Ferenc: A hitben fakadt párbeszéd képei. Bertha Zoltán centenáriumi kiállítása Sárospatakon. Agria, 2014/ősz (VIII. évf. 3. sz.) 151–157. ISSN 1789-4379

 

Vitéz Ferenc: A képek retorikája, avagy: a szem „ártatlanságának” elvesztése. Néző Pont, 60. 2014/szeptember, 418–431. ISSN 1788-8034

Vitéz Ferenc: Vers? Kép? Regény? Mediárium, 2014/1–2., 75–86. ISSN 1789-0357

Vitéz Ferenc: A labirintus mint lehetséges világmodell. Mediárium, 2014/3. 49–69. ISSN 1789-0357

Vitéz Ferenc: Az írók, akikből Irodalom lett. Irodalmi Magazin, 2014/3. (II. évf./ősz), 32–34., ISSN 2063-8019

Vitéz Ferenc: A csend üzenete. Gyurkovics Hunor újabb festményeiről. Aracs 2014/3. 119–127. ISSN 1451-1762

Vitéz Ferenc: Színedbe szerelmes madár. Emlékezés a 80 éve született Ladányi Mihályra. Néző Pont, 61–62. 2014/december, 501–515. ISSN 1788-8034

Vitéz Ferenc: Váci András művészetéről és Váci Mihály-illusztrációiról. Néző Pont, 61–62. 2014/december, 597–610. ISSN 1788-8034

Vitéz Ferenc: A fák égig érnek. Keresztes Zsuzsa művészetéről. Művészet és Barátai 2015/január–február. 8–9. ISSN 1217-1409

Vitéz Ferenc: Holló László „szociográfiai” allegóriái. Stádium, 2015/2., 11–13. ISSN 2063-5389

Vitéz Ferenc: Áhítatvágyunk megtestesülése. Feljegyzések a szakrális művészetről az Ars Sacra Debreceniensis 2015 apropóján. Néző Pont, 65. 2015/június, 214–222. ISSN 1788-8034

Vitéz Ferenc: Az idill móriczi képei. Kelet Felől, 2015/május–június., ISSN 1218–6074; 13–23. old.

Vitéz Ferenc: A Kelet Népe és a Magvető-szerep. Kelet Felől, 2015/május–június., ISSN 1218–6074; 58–66. old.

Vitéz Ferenc: Az információk labirintusában. Az „univerzális könyvtár” bábeli rendje. Mediárium, 2015/1–2., 15–36. ISSN 1789-0357

Recenzió/Kritika

Bertha Zoltán centenáriumi kiállítása Sárospatakon. Zempléni Múzsa, 2014/nyár (XIV. évf. 2. sz.) 59–62. ISSN 1585-7182

Szakrális terek és személyes idők. Nicolaj Fedkovic kiállítása – Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep. Néző Pont 60., 2014/szeptember, 441–445. ISSN 1788-8034

Árokparti fű. A 80 éves Bényei József új verseskötete. Néző Pont 60., 2014/szeptember, 474–477. ISSN 1788-8034

Azonosságteremtő kollégiumi tudat. Fekete Károly – Barcza János: Őrállók és örökhagyók. Műalkotások a Debreceni Református Kollégiumban c. könyvéről. Mediárium, 2014/1–2. 105–111. ISSN 1789-0357

A rabság tanulsága. Tóth-Máthé Miklós: Kossuth papja. Zempléni Múzsa 2014/tél, 92–94. ISSN 1585–7182

Ködöböcz Gábor: Szépen magyarul, szépen emberül. Néző Pont, 2015/február–március, 96–101. ISSN 1788-8034

Ismeretterjesztés, művészet- és tudománynépszerűsítés

Csikótojás. Lovas Kiss Antal pasztellkiállítása a Debreceni Akadémiai Bizottság székházában. Néző Pont 60., 2014/szeptember, 432–435.

A szenvedély szépségétől a szenvedés értelméig. Turcsányi Béla festőművész Életérzések, hangulatok c. kiállítása. Néző Pont., 2015/február–március, 14–19.

Székely Dózsa György: a „parasztháború” és a művészeti reprezentációk. Néző Pont, 2015., február–március, 57–65.

Kártyajáték. Burai István festő- és grafikusművész tárlata Nagymacson. Néző Pont, 2015/április, 120–125.

Konferencia-előadás

Comenius és a grafika. – 2014. november 5. Sárospatak, EKF Comenius Kara – Magyar Comenius Társaság: Comenius és a művészetek

100 éve született dr. Bertha Zoltán festőművész. – 2014. november 5. Sárospatak, EKF Comenius Kara – Magyar Comenius Társaság: Comenius és a művészetek / Emlékezések

Szempontok Tamási Áron publicisztikájának olvasásához. – 2015. április 29. Debrecen, DRHE Scientia ac Educatio

Kiállítás megnyitás:

2014. október 19. – A fák égig érek; Keresztes Zsuzsa kiállítása; DOTE Elméleti Galéria, Debrecen

2014. november 9. – Életérzések, hangulatok; Turcsányi Béla kiállítása; DOTE Elméleti Galéria, Debrecen

2015. január 23. – Kártyajáték; Burai István kiállítása; Nagymacs, Közösségi Ház

2015. február 3. – Bíborba, bársonyba; Madarász Kathy Margit kiállítása; Budapest, Erdély Művészetéért Alapítvány E-Galéria

2015. február 25. – Mestereim nyomában; Komiszár János kiállítása; Debrecen, DAB székház

2015. április 29. – Hajnali Tánc; Baráth Pál grafikai kamara-kiállítása; Debrecen, Libri Könyvesbolt

2015. június 20. – Nagybányai festők kiállítása. Múzeumok Éjszakája; Debreceni Református Kollégium Múzeuma (megnyitó és tárlatvezetés)

2015. augusztus 30. – Bemutatkoznak Nyíregyháza MJV 2014. évi képzőművészeti ösztöndíjasai; Nyíregyháza, Pál Gyula Terem

Előadás

Himnusz az időben. Az „ismeretlen” Kölcsey Ferenc. Méliusz Központi Könyvtár, 2015. január 20.

Író-olvasó találkozó, könyvbemutató

Ünnepi előadás a Magyar Kultúra Napja alkalmából – Nagyhegyes, községi könyvtár – 2015. január 22.

Hajnali Tánc. Ünnepi könyvbemutató a Tánc világnapján – Libri Könyvesbolt, Debrecen – 2015. április 29.

Szerkesztés, sajtó alá rendezés:

Mediárium – felelős szerkesztő

2014/1–2.

2014/3.

2015/1–2.

Önálló folyóirat-kiadás, szerkesztés:

Néző Pont ISSN 1788-8034

60. kötet – 2014/szeptember (417–496)

61–62 kötet – 2014/december (497–640)

63. kötet – 2015/február–március (1–112)

64. kötet – 2015/április (113–208)

65. kötet – 2015/június (209–288)

Publicisztika

Az Ige ereje régen és ma (Gondolatok) Reformátusok Lapja, 2014. október 6., 9.

A szív tudása magasba emel (Gondolatok) Reformátusok Lapja, 2014. november 16., 9.

Himnusz az időben (Gondolatok) Reformátusok Lapja, 2015. január 18., 9.

A szerelemmel nincs baj (Gondolatok) Reformátusok Lapja, 2015. március 15., 9.

Anyák életfája (Gondolatok) Reformátusok Lapja, 2015. május 3., 9.

Remélem, hogy tévedek (Gondolatok) Reformátusok Lapja, 2015. június 21., 9.

Digitális magányvadászat (Gondolatok) Reformátusok Lapja, 2015. augusztus 9., 9.

Vers

1. – Agria, 2014/ősz (Őrtálló)

2. – Néző Pont/60., 2014/szeptember (Én hiszem)

3–6. – Stádium, 2014 (III. évf.)/6. (Daidalosz a Naplómban; Két ösvény; Lassú fény; Felejtés)

7–13. – Agria, 2014/tél (Négysoros labirintus; Egy mondat; Mindketten jeleket; … és én magamba; Az egyetlen; A barlangban; Pedig)

14–19. Néző Pont/61–62., 2014/december (Egy bögre életei: reggel a téren; Ezeregy hajnal igézete; Kortyoltál bíbor ködöt; Ülő nő, szőlőfürttel; Fekete sugarak alatt; Labirintus)

20–33. Néző Pont/63. 2015/február–március (Versek a labirintusokból: Rejtvények¸Szereplők; Végül eljutsz; Milyen messze; Ha már túl régen; Egyszerre; Dolgok; A hegyek természetéről; Tanulmányok a Múzsához I–V.)

34–42. Néző Pont/64., 2015/április (Szindbád útvesztője; Balszerencsés varázsló; Ha harc, legyen harc!; Szívszüretkor; Marcipán szerelem; Gólyaálmú asszonyok; Nyíló virág, rózsabimbó…; Pillanatképek)

43–47. Néző Pont/65., 2015/június (Renga; Bernardo Alba háza II.; Hajnali tánc; Egyszerű vers)

48–53. Agria, 2015/nyár (Bodrog-part; Fehér ház; Virágzó gyümölcsfák; Leltár; Jegenyék dala; Életfa)

 

Dr. Vitéz Ferenc teljes publikációs listája 2015–16.

Önálló könyv

Vitéz Ferenc (2016): Angyalok a labirintusban. Irodalmi és művészeti tanulmányok, esszék. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc. (B/5, 379 oldal) ISBN 978-615-5354-24-3

Vitéz Ferenc (2016): Absztraktok. (Versek Uzonyi Ferenc festményeivel) Néző Pont, Debrecen. (A/5, 64 oldal) ISBN 978-615-80449-0-5

Oktatási segédanyag

Kommunikáció és média alapismeretek. Wáli István Református Cigány Szakkollégium. 165 oldal + Segédlet 14 old.

Tanulmány

Vitéz Ferenc (2015): Mindig az alkotó szellemnek van igaza. Szempontok és adalékok Tamási Áron publicisztikájának olvasásához. Agria, 2015/ősz., ISSN 1789–4379; 127–139. old.

Vitéz Ferenc (2015): Himnusz az időben. Az „ismeretlen” Kölcsey Ferenc (1970–1838). Néző Pont, 2015/szeptember–október ISSN 1788-8034; 360–394. old.

Vitéz Ferenc (2015): Az „önmagával azonos” művész. Holló László emlékezete. Zempléni Múzsa 2015/ősz, 43–46. ISSN 1585-7182

Vitéz Ferenc (2015): Fejezetek a játékról az Orbis pictusban. A Schola ludus (és a bPapmaedia) elvei Comenius nyelvtankönyvében. Mediárium, 2015/3–4., IX. évf., 16–32.

Vitéz Ferenc. Művészet a Nagy Háború árnyékában. Kubinyi Sándor útja az expresszionizmusig. Néző Pont, 2016/február–március, 104–117.

Vitéz Ferenc (2016): Az (iroda)Lomtártól a (tárca)Karneválig. Csontos János újságátjárói az irodalom és a publicisztika között. Agria, 2016/nyár, X. évf./2., 89–110.

Könyvismertetés, kritika

Nagybánya identitásformáló szellem. Kortárs nagybányai festők kiállítása a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárában. Néző Pont, 2015/szeptember–október ISSN 1788-8034; 310–319. old.

Angyalok a labirintusban. Aknay János régebbi és újabb festményeiről. Néző Pont, 2015/szeptember–október ISSN 1788-8034; 334–337. old

Ködöböcz Gábor Kiss Benedek (Közelképek írókról). Néző Pont, 2015/szeptember–október ISSN 1788-8034; 350–354. old.

Rendhagyó irodalmi kézikönyv: Nyitott Műhely I-II. 100 interjú a mai magyar irodalopmból (szerk.: Csontos János). Néző Pont, 2015/szeptember–október ISSN 1788-8034; 443–447. old.

Albummal és kiállítással jubiláltak a debreceni grafikusok. Mediárium, 2015/3–4., IX. évf., 114–115.

Hamvas Béla titka… – Hamvas folyóiratokban megjelent írásaiból szerkesztett köteteiről. Néző Pont 2016/február–március, 96–103.

Nemzet – Sors – Identitás. A 60 éves Bertha Zoltán. Néző Pont 2016/május, 200–209.

Folyóirat-szerkesztés

Mediárium 2015/3–4.

Mediárium 2016/1.

Önálló folyóirat-kiadás, szerkesztés:

Néző Pont ISSN 1788-8034

66–67. kötet – 2015/szeptember–október (305–464. old)

68–69. kötet – 2015/december (465–624. old.)

70. kötet – 2016/február–március (1–128. old)

71. kötet – 2016/május (129–240. old)

72. kötet – 2016/július (241–336. old / megjelenés alatt)

Publicisztika

„Eljutni a valósághoz” (Gondolatok) Reformátusok Lapja, 2015. szeptember 20., 9.

„Mindenkit, mindenre, teljesen” (Gondolatok) Reformátusok Lapja, 2015. november 15., 9.

Mikor kezdődik az esztendő? (Gondolatok) Reformátusok Lapja, 2016. január 10., 9.

„Volék sirolm tudotlon. (Gondolatok) Reformátusok Lapja, 2016. március 29., 9.

Harmatozó Kárpát-koszorú. (Gondolatok) Reformátusok Lapja, 2016. június 5., 9.

Kiállítás-megnyitás

A város, ahol élek – Maksai János kiállítása. 2015. október 27., Debrecen, Méliusz Benedek Elek Könyvtár Galériája

Kádár Nagy Lajos festmény- és kisplasztika kiállítása. 2015. november 10., Debrecen, Debreceni Egyetem Agrár Múzeum Kisgalériája

„Mosolyt hoznak rám a telek” – Czentyéné Zolnai Irén kiállítása. 2015. november 10., Debrecen-Józsa, DMK Józsai Közösségi Ház

Sipos Zsófia Évszakok c. jubileumi kiállításának köszöntése. 2015. november 19., Debrecen, Kölcsey Központ Bényi Árpád Galériája

Adventi kiállítás – Mikepércsi alkotók csoporttárlata. 2015. december 4., Mikepércs, IKTSZ Kató iskola

Dudás Gyula festőművész emlékkiállítása. 2016. február 22., Vaja, Magyar Nemzeti Múzeum Vay Ádám Muzeális Gyűjteménye

„3 kortárs”: Holló László – Vencsellei István – Boncsér Árpád kiállítása. 2016. március 3., Tiszadada

„Érezni a rügyek bőre alatt…” Czentyéné Zolnai Irén kiállítása. 2016. március 18. – Hajdúdorog, Görög Demeter Művelődési Ház galériája

Boros Attila grafikai kiállítása. 2016., május 10. Debreceni Egyetem, Agrármúzeum galériája

Szabó András kiállítása. 2016. május 10. – Méliusz Könyvtár Benedek Elek galériája

Absztraktok – Uzonyi Ferenc kiállítása és Vitéz Ferenc könyvbemutatója. 2016. május 27. Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ

Komiszár János festőművész kiállítása. 2016. május 28. – Geszteréd, művelődési ház

Kozma István nagybányai képeinek kiállítása. 2016. május 28. – Debrecen, Kölcsey Központ, Bényi Árpád Terem

A 24. Ludvig Nemzetközi Művésztelep záró kiállítása. 2016. június 11. Kendlimajor

„…Ó, agyag-élet…” Papp Károly grafikusművész kiállítása. 2016. június 17., Debreceni Művelődési Központ Belvárosi Galéria

Versek

1–2. Magyar Napló 2015/szeptember (A labirintusok emléke; Tanulmány a Múzsához)

3–13. Néző ● Pont, 2015/szeptember–október (Minden csak éhség I., X–XI., XIII., XVIII–XIX., XXII., XXV., XXVII–XXVIII., XXX.)

14–17. Néző ● Pont, 2015/szeptember–október (Bodrog-part, Fehér Ház, Virágzó gyümölcsfák, Jegenyék dala)

18–22. Agria, 2015/tél (Műtermi töredékek: II., VIII., XXIX., XXXI., XXXIII.)

23–24. Néző Pont, 2016/február–március (Festett karnevál; Költők szállodája)

25–29. Néző Pont, 2016/május (Absztrakt XII, XIV, XV, XVI, XVII;

Dr. Vitéz Ferenc teljes publikációs listája 2016–17.

Önálló könyv

Vitéz Ferenc (2016): vitéz 250 – Vitéz Ferenc válogatott versei. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 2016. ISBN978-615-5354-34-2

Vitéz Ferenc (2016): Csontos János az ezredváltó magyar Dante. (monográfia) Coldwell Kiadó, Budapest, 2016. ISBN 978-615-5156-31-1

Vitéz Ferenc (2016): Rácsok és virágok (versek Bényi Árpád grafikáival). Néző Pont, Debrecen, 2016. ISBN 978-615-80449-1-2

Vitéz Ferenc (2017): Busznovellák. (kispróza) Néző Pont, Debrecen, 2017. ISBN 978-615-80449-2-9

Vitéz Ferenc (2017): A városról. (versek) Néző Pont, Debrecen, 2017. ISBN 978-615-80449-3-6

Könyvfejezet

Vitéz Ferenc (2016): Fejezetek a játékról az Orbis Pictusban. A Schola Ludus (és a Pampaedia) elvei Comenius pánszóphikus nyelvtankönyvében. In: Földy Ferenc – Kováts Dániel – Toma Kornélia (szerk.): Comenius és korunk. Bibliotheca Comaniana XIX. Magyar Comenius Társaság, Sársospatak, 9–24. ISSN 0237-6024

Vitéz Ferenc (2016): Comenius vallási világképének reprezentációja az Orbis Pictusban. In: Földy Ferenc – Kováts Dániel – Toma Kornélia (szerk.): Comenius és korunk. Bibliotheca Comaniana XIX. Magyar Comenius Társaság, Sársospatak, 129–140. ISSN 0237-6024

Vitéz Ferenc (2016): Kazinczy Ferenc – Az irodalmi diktátor. In: Faggyas Sándor, szerk. (2016): Protestáns hősök. Félszáz portré az elmúlt fél évezred történelméből. Press-Pannoniac-Media – AmfipressZ, Budapest, 178–186. ISBN 978-963-8230-18-8

Vitéz Ferenc (2016): Csokonai Vitéz Mihály – Aki győzött az elmúlás angyalán. In: Faggyas Sándor, szerk. (2016): Protestáns hősök. Félszáz portré az elmúlt fél évezred történelméből. Press-Pannoniac-Media – AmfipressZ, Budapest, 187–194. ISBN 978-963-8230-18-8

Vitéz Ferenc (2016): Berzsenyi Dániel – Aki csak „használni akart”. In: Faggyas Sándor, szerk. (2016): Protestáns hősök. Félszáz portré az elmúlt fél évezred történelméből. Press-Pannoniac-Media – AmfipressZ, Budapest, 195–202. ISBN 978-963-8230-18-8

Vitéz Ferenc (2016): Kölcsey Ferenc – A hon szerelmese. In: Faggyas Sándor, szerk. (2016): Protestáns hősök. Félszáz portré az elmúlt fél évezred történelméből. Press-Pannoniac-Media – AmfipressZ, Budapest, 218–225. ISBN 978-963-8230-18-8

Vitéz Ferenc (2016): Arany János – A „szemérmes költő”. In: Faggyas Sándor, szerk. (2016): Protestáns hősök. Félszáz portré az elmúlt fél évezred történelméből. Press-Pannoniac-Media – AmfipressZ, Budapest, 255–261. ISBN 978-963-8230-18-8

Vitéz Ferenc (2016): Mikszáth Kálmán – A karcolatokban is kiteljesedő író. In: Faggyas Sándor, szerk. (2016): Protestáns hősök. Félszáz portré az elmúlt fél évezred történelméből. Press-Pannoniac-Media – AmfipressZ, Budapest, 278–285. ISBN 978-963-8230-18-8

Vitéz Ferenc (2016): Móricz Zsigmond – „Az ország gazdája”. In: Faggyas Sándor, szerk. (2016): Protestáns hősök. Félszáz portré az elmúlt fél évezred történelméből. Press-Pannoniac-Media – AmfipressZ, Budapest, 311–318. ISBN 978-963-8230-18-8

Vitéz Ferenc (2016): Fülep Lajos – Az örök eszmények keresője. In: Faggyas Sándor, szerk. (2016): Protestáns hősök. Félszáz portré az elmúlt fél évezred történelméből. Press-Pannoniac-Media – AmfipressZ, Budapest, 335–342. ISBN 978-963-8230-18-8

Vitéz Ferenc (2016): Hamvas Béla – A gondolkodó-raktáros. In: Faggyas Sándor, szerk. (2016): Protestáns hősök. Félszáz portré az elmúlt fél évezred történelméből. Press-Pannoniac-Media – AmfipressZ, Budapest, 359–366. ISBN 978-963-8230-18-8

Vitéz Ferenc (2016): A „látó kezekről”. In: Látó ujjak. Kádár Nagy Lajos kisplasztikái. Prinart Press Kft., Ebes, 2016., 55–63. ISBN 978-963-12-6208-7

Tanulmány, kritika

Párhuzamos történetek – szintetizáló olvasatok. (Huszka Árpád: Kontra Ferenc írói munkássága). Mediárium, 2016. X. évf./ 2-3. 88–98. ISSN 1789-0357

Rétegek és szintek. A 24. Ludvig Nemzetközi Művésztelep záró kiállítása Kendlimajorban. Néző Pont, 2016/október-november (XI. évf. 73-74.), 338–347. ISSN 1788-8034

Ó, anyag-élet!…” Papp Károly kiállítása.  Néző Pont, 2016/október-november (XI. évf. 73-74.), 348–353. ISSN 1788-8034

Palettamaszkok mögött. Az 53. Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep záró kiállítása. Néző Pont, 2016/október-november (XI. évf. 73-74.), 354–359. ISSN 1788-8034

Minden átjárható és megismerhető. A Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep kiállítása Budapesten, a Magyarság Házában. Néző Pont, 2016/október-november (XI. évf. 73-74.), 360–363. ISSN 1788-8034

Barcasági zsarátnokok – „Tűzvirágok” Debrecenben. Barcasági magyar képzőművészek közös tárlata, avagy: Mit üzennek a Brassó-vidéki „Muszáj-Herkulesek”? Néző Pont, 2016/október-november (XI. évf. 73-74.), 364–369. ISSN 1788-8034

Uzonyi Imre naiv festőművész emlékkiállítása Hajdúböszörményben, a Város Napján. Néző Pont, 2016/október-november (XI. évf. 73-74.), 454–459. ISSN 1788-8034

A lélek pletyka fénye. Rácz Imre kiállítása Hajdúszoboszlón. Szókimondó, 2016/november. (XXI. Évf./11.), 2–4. ISSN 1416-2636

Lélekké válik a kő. Kurucz Imre 70. Születésnapi kiállításához. Néző Pont, 2016/december (XI. évf. 75.), 595–599. ISSN 1788-8034

A „kurázsi” létélménye, avagy: az érzéki vonal. Józsa János (1936–2016) emlékkiállítása a debreceni Kölcsey Központ Bényi Árpád Termében. Néző Pont, 2016/december (XI. évf. 75.), 600–606. ISSN 1788-8034

A Genezistől az Apokalipszisig. Szalay Lajos Bibliája a debreceni Modemben. Néző Pont, 2017/február-március (XII. évf. 76.), 11–16. ISSN 1788-8034

Időlámpa, Nagybánya, múlt-jövő és farsang. Szakolczay Lajos könyveiről. (Szakolczay Lajos: Nagybányától Picassóig. Válogatott művészeti írások, 2015; Időlámpa. Összegyűjtött művészeti írások 2011–2013, 2016; Jövőben a múltunk, 2016; Korunk farsangja. Tanulmányok, esszék, kritikák, 2016.) Agria 2017/tavasz (XI. évf./1.), 109–119. ISSN 1789-4379

Modern „paraszteposzi” képelbeszélések. Harangozó Miklós (1937–2014) festőművész emlékkiállítása Vaján. Néző Pont, 2017/április–május (XII. évf. 76.), 186–191. ISSN 1788-8034

Konferencia-előadás

Comenius vallási világképének reprezentációja az Orbis pictusban. Sárospatak, 2016. 11. 09. Magyar Comenius Társaság jubileumi nemzetközi konferenciája

Szalay Lajos angyalai. A Genezistől az Apokalipszisig – Szalay Lajos Bibliája. Debrecen, 2017. 02. 17. DRHE

Tompa Mihály Virágregéinek változó kontextusai. Scientia Ac Educatio, Debrecen, 2017. 04. 05. DRHE intézményi tudományos konferenciája

„Ablakok a mese világába”. Konyár, Kurucz Albert Falumúzeum és Közösségi Ház, 2017. 04. 11. Regionális mesemondó konferencia

A Nyugat protestantizmus-vitájának értelmezési, nyelvi és stílusrétegei. Nagyvárad, Partiumi Keresztény Egyetem, 2017. 04. 25.; A Reformáció nyelvi hatásai – az 51. Magyar Nyelv Hete nemzetközi konferenciája (a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Partiumi Keresztény Egyetem szervezésében)

Folyóirat-szerkesztés (felelős szerkesztő)

Mediárium 2016/2–3.

Mediárium 2017/1.

Önálló folyóirat-kiadás, szerkesztés:

Néző Pont ISSN 1788-8034

73–74. kötet – 2016/október-november (337–490. old.)

75. kötet – 2016/december (491–618. old.)

76. kötet – 2017/február–március (1–128. old.)

77. kötet – 2017/április–május (129–240. old.)

78. kötet – 2017/június/Nyár (241–336. old.)

Kiállítás megnyitás

Menyhárt József emlékkiállítása. – 2016. 09. 01. – Debrecen, DMK Újkerti Galéria

A Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep válogatott műveinek kiállítása. – 2016. 09. 02., Budapest, Bethlen Gábor Alapítvány székháza

Változásban – Teodóra Both kiállítása. – 2016. 09 03., Debrecen, Élettudományi Galéria

Uzonyi Imre naiv festő emlékkiállítása. – 2016. 09. 12., Hajdúböszörmény, Maghy Zoltán Művészház

Rácz Imre kiállítása. – 2016. 11. 03., Hajdúszoboszló, Kulturális Központ

Kurucz ’70 – Kurucz Imre jubileumi kiállítása. – 2016. 11. 07. – Berettyóújfalu, Bihar Vármegye Képgaléria

A kurázsi létélménye – Józsa János emlékkiállítása. – 2016. 11. 14., Debrecen, Kölcsey Központ Bényi Árpád Terem

Maksai János kiállítása. – 2016. 11. 27., Debrecen, DOTE Elméleti Galéria

Arcképek – Nuridsány Éva kiállítása. – 2017. 01. 22., Debrecen, DAB-székház, DAB Klub

1+5 – Baráth Pál és tanítványai. – 2017. 02. 05., Debrecen, DOTE Elméleti Galéria

Harangozó Miklós emlékkiállítása – 2017. 02. 22., Vaja, Magyar Nemzeti Múzeum Vay Ádám Muzeális Gyűjteménye

Holló László grafikái – 2017. 03. 06., Debrecen, Borbarát Galéria

Emlékezés a mesterre – Bényi Árpád Grafikái – 2017. 05. 22., Berettyóújfalu, Bihari Múzeum

Könyvbemutató

Rácsok és virágok. Bényi Árpád és 1956 emlékezete. – 2016. 10. 17., Debrecen, Kölcsey Központ Bényi Árpád terem

Vitéz 250 – 2016. 11. 30. Libri Debrecen

Publicisztika

El nem olvasott könyvek. Reformátusok Lapja, 2017. Augusztus 6., 9.

Bölcsesség és kegyelem. Reformátusok Lapja, 2017. Szeptember 25., 9.

A „látható nyelv”. Reformátusok Lapja, 2017. November 20., 9.

A megajándékozottság-tudat ereje. Reformátusok Lapja, 2016. December 18., 9.

„Nulla rosa est”. Reformátusok Lapja, 2017. Január 22., 9.

A nemzet csinosítása. Reformátusok Lapja, 2017. Március 12., 9.

Tartozásaink az összetartozásban. Reformátusok Lapja, 2017. Június 4., 9.

Vers

(1-5.) Megláttam arcomat…; Úton; A híd előtt; Figyelők; Az égig érő fa – Bényi árpád grafikáihoz. Agria, 2016/tél; X. évf./4, 16–18. ISSN 1789-4379

(6-8.) Utóirat J. A.-nak; A városról; Rigónyi árnyék (In honorem Arany János). Partium, 2017/tavasz (XXVI/1.), 18–20. ISSN 1226-7525

 

Dr. Vitéz Ferenc teljes publikációs listája 2017–18.

Önálló könyv

Vitéz Ferenc (2017): Busznovellák. (kispróza) Néző Pont, Debrecen. ISBN 978-615-80449-2-9; 91 old.

Vitéz Ferenc (2017): A városról. (versek) Néző Pont, Debrecen. ISBN 978-615-80449-3-6; 63 old.

Vitéz Ferenc (2017): Isten kertjében. Szőnyi Sándor festői világa. Néző Pont, Debrecen. ISBN 978-615-80449-5-0; 87 old.

Vitéz Ferenc (2017): Könyvek angyalai. Irodalmi és művészeti tanulmányok, esszék, kritikák. Néző Pont, Debrecen. ISBN 978-615-80449-6-7; 423 old.

Vitéz Ferenc (2018): Toronyszótár – Kis esti könyv 2. Néző Pont, Debrecen. ISBN 978-615-80449-8-1; 79 old.

Könyvfejezet

(1–13.)

Vitéz Ferenc: Ráday Gedeon (1713–1792). A magyar versújító és nemes mecénás. In: Faggyas Sándor, szerk.: Protestáns hősök. Félszáz portré az elmúlt fél évezred magyar történelméből 2. Press-Pannonica-Media – Amfipressz, Budapest, 2017. ISBN 978-963-8230-22-5; pp. 50–57.

Vitéz Ferenc: Bessenyei György (1746/47?–1811). A „poligrafus” bihari remete. In: Faggyas Sándor, szerk.: Protestáns hősök. Félszáz portré az elmúlt fél évezred magyar történelméből 2. Press-Pannonica-Media – Amfipressz, Budapest, 2017. ISBN 978-963-8230-22-5; pp. 66–74.

Vitéz Ferenc: Fazekas Mihály (1766–1828). Az „igazságtevő” botanikus költő. In: Faggyas Sándor, szerk.: Protestáns hősök. Félszáz portré az elmúlt fél évezred magyar történelméből 2. Press-Pannonica-Media – Amfipressz, Budapest, 2017. ISBN 978-963-8230-22-5; pp. 75–83.

Vitéz Ferenc: Tompa Mihály (1817–1868). A „virágregélő” pap. In: Faggyas Sándor, szerk.: Protestáns hősök. Félszáz portré az elmúlt fél évezred magyar történelméből 2. Press-Pannonica-Media – Amfipressz, Budapest, 2017. ISBN 978-963-8230-22-5; pp. 117–124.

Vitéz Ferenc: Csengery Antal (1822–1880). A „haladásügyi napszámos”. In: Faggyas Sándor, szerk.: Protestáns hősök. Félszáz portré az elmúlt fél évezred magyar történelméből 2. Press-Pannonica-Media – Amfipressz, Budapest, 2017. ISBN 978-963-8230-22-5; pp. 133–140.

Vitéz Ferenc: Madarász Viktor (1830–1917). A „sirató szomorúság és halálig tartó dac” festője. In: Faggyas Sándor, szerk.: Protestáns hősök. Félszáz portré az elmúlt fél évezred magyar történelméből 2. Press-Pannonica-Media – Amfipressz, Budapest, 2017. ISBN 978-963-8230-22-5; pp. 173–180.

Vitéz Ferenc: Benczúr Gyula (1844–1920). A „minden kísértések között haláláig magyar” festő. In: Faggyas Sándor, szerk.: Protestáns hősök. Félszáz portré az elmúlt fél évezred magyar történelméből 2. Press-Pannonica-Media – Amfipressz, Budapest, 2017. ISBN 978-963-8230-22-5; pp. 205–212.

Vitéz Ferenc: Benedek Elek (1859–1929). A nép mesemondó fia. In: Faggyas Sándor, szerk.: Protestáns hősök. Félszáz portré az elmúlt fél évezred magyar történelméből 2. Press-Pannonica-Media – Amfipressz, Budapest, 2017. ISBN 978-963-8230-22-5; pp. 213–220.

Vitéz Ferenc: Rudnay Gyula (1878–1957). Művészetével szolgálta a nemzetet. In: Faggyas Sándor, szerk.: Protestáns hősök. Félszáz portré az elmúlt fél évezred magyar történelméből 2. Press-Pannonica-Media – Amfipressz, Budapest, 2017. ISBN 978-963-8230-22-5; pp. 247–254.

Vitéz Ferenc: Szabó Lőrinc (1900–1957). A folyton-álmodó és csalódó költő. In: Faggyas Sándor, szerk.: Protestáns hősök. Félszáz portré az elmúlt fél évezred magyar történelméből 2. Press-Pannonica-Media – Amfipressz, Budapest, 2017. ISBN 978-963-8230-22-5; pp. 300–308.

Vitéz Ferenc: Weöres Sándor (1913–1989). A „Magyar Orpheus”. In: Faggyas Sándor, szerk.: Protestáns hősök. Félszáz portré az elmúlt fél évezred magyar történelméből 2. Press-Pannonica-Media – Amfipressz, Budapest, 2017. ISBN 978-963-8230-22-5; pp. 339–346.

Vitéz Ferenc: Szabó Magda (1917–2007). Lázadás és hősiesség a „holtig-hazában”. In: Faggyas Sándor, szerk.: Protestáns hősök. Félszáz portré az elmúlt fél évezred magyar történelméből 2. Press-Pannonica-Media – Amfipressz, Budapest, 2017. ISBN 978-963-8230-22-5; pp. 347–353.

Vitéz Ferenc: Lázár Ervin (1936–2006). A Janus-arcú „gyermekíró” titkai. In: Faggyas Sándor, szerk.: Protestáns hősök. Félszáz portré az elmúlt fél évezred magyar történelméből 2. Press-Pannonica-Media – Amfipressz, Budapest, 2017. ISBN 978-963-8230-22-5; pp. 381–387.

(14–19.)

Vitéz Ferenc: Instead of a Tower: The Lake. In: Ludvig Dániel, szerk.: Ludvig 25 International Symposiums in Kendlimajor  1999–2017. Kortárs Művészetpártoló Alapítvány, Kisrécse, 2017. ISBN 978-963-12-8471-3 (Magyar nyelven: Torony helyett: A Tó) pp. 4–5.

Vitéz Ferenc: A biblia hatása az irodalomra. In: Frisnyák Sándor – Gál András – Kókai Sándor szerk.: A Kárpát-medence történeti vallásföldrajza (2.) Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézet – Bocskai István Katolikus Gimnázium, Nyíregyháza – Szerencs, 2017. ISBN 978-615-5545-65-8 pp. 325–333.

Vitéz Ferenc: Bihar-országi ecsetnyomok – mint létezéshelyek. In: Hat évtized élményei színekben. Tóth Sándor Holló László-díjas festőművész. Berettyóújfalu Város Önkormányzata, Berettyóújfalu, 2017. ISBN 978-615-00-0381-8; pp. 2–5.

Vitéz Ferenc: Sötétségből a világosságba. Kádár Nagy Lajos útja. (Magyar, angol és német nyelven – Out of the Darkness into the Light; Aus der Finsternis in das Licht.) In: Kádár Nagy Lajos: „Szoborkodom, tehát vagyok”. Kádár Nagy Lajos legújabb kisplasztikái. Magyar Vakok és Gyengénlátók Szövetsége, Bp., 2018. ISBN 978-615-80330-9-1 pp. 3–7

Vitéz Ferenc: Szerepek mögött: az élet. Komiszár János portrégrafikáiról. In: Komiszár János: Díjasaim és barátok. Portrék és montázsgrafikák. Kapitális, Debrecen, 2018. ISBN 978-615-00-2071-6 pp. , 5–8.

Vitéz Ferenc: Vitéz Ferenc (önesszé). In: Szondi György (szerk.): Önlexikon. Kortárs magyar írók önszócikkei. Cédrus Művészeti Alapítvány, Bp., 2017. ISBN 978-615-80686-3-5 pp. 504–506.

(20–29.)

Vitéz Ferenc: Kármán József (1769–1795). A nemzet csinosítója. In: Faggyas Sándor, szerk.: Protestáns hősök. Félszáz portré az elmúlt fél évezred magyar történelméből 3. Press-Pannonica-Media – Amfipressz, Budapest, 2018. ISBN 978-963-8230-23-2; pp. 44–52.

Vitéz Ferenc: Barabás Miklós (1810 – 1898). „Akkor jött, amikor a legnagyobb szükség volt rá”. In: Faggyas Sándor, szerk.: Protestáns hősök. Félszáz portré az elmúlt fél évezred magyar történelméből 3. Press-Pannonica-Media – Amfipressz, Budapest, 2018. ISBN 978-963-8230-23-2; pp. 107–114.

Vitéz Ferenc: Kriza János (1811–1875). A Vadrózsa-nemesítő. In: Faggyas Sándor, szerk.: Protestáns hősök. Félszáz portré az elmúlt fél évezred magyar történelméből 3. Press-Pannonica-Media – Amfipressz, Budapest, 2018. ISBN 978-963-8230-23-2; pp. 122–129.

Vitéz Ferenc: Gyulai Pál (1826–1909). „Az igazság fegyverhordozója”. In: Faggyas Sándor, szerk.: Protestáns hősök. Félszáz portré az elmúlt fél évezred magyar történelméből 3. Press-Pannonica-Media – Amfipressz, Budapest, 2018. ISBN 978-963-8230-23-2; pp. 149–156.

Vitéz Ferenc: Lotz Károly (1833–1904). A „gyermeklelkű gigász”. In: Faggyas Sándor, szerk.: Protestáns hősök. Félszáz portré az elmúlt fél évezred magyar történelméből 3. Press-Pannonica-Media – Amfipressz, Budapest, 2018. ISBN 978-963-8230-23-2; pp. 157–164.

Vitéz Ferenc: Székely Bertalan (1835–1910). A nemzeti festészet újrafogalmazója. In: Faggyas Sándor, szerk.: Protestáns hősök. Félszáz portré az elmúlt fél évezred magyar történelméből 3. Press-Pannonica-Media – Amfipressz, Budapest, 2018. ISBN 978-963-8230-23-2; pp. 165–172.

Vitéz Ferenc: Arany László (1844–1898). Délibábok menekülő hőse. In: Faggyas Sándor, szerk.: Protestáns hősök. Félszáz portré az elmúlt fél évezred magyar történelméből 3. Press-Pannonica-Media – Amfipressz, Budapest, 2018. ISBN 978-963-8230-23-2; pp. 173–180.

Vitéz Ferenc: Medgyessy Ferenc (1881–1958). A szobrokban hazajáró lélek. In: Faggyas Sándor, szerk.: Protestáns hősök. Félszáz portré az elmúlt fél évezred magyar történelméből 3. Press-Pannonica-Media – Amfipressz, Budapest, 2018. ISBN 978-963-8230-23-2; pp. 226–232.

Vitéz Ferenc: Gáborjáni Szabó Kálmán (1897–1955). A debreceni rézmetsző diákok nyomában. In: Faggyas Sándor, szerk.: Protestáns hősök. Félszáz portré az elmúlt fél évezred magyar történelméből 3. Press-Pannonica-Media – Amfipressz, Budapest, 2018. ISBN 978-963-8230-23-2; pp. 262–268.

Vitéz Ferenc: Kiss Tamás (1912–2003). A végső szót kereső költő In: Faggyas Sándor (szerk.): Protestáns hősök 3. Félszáz portré az elmúlt fél évezred magyar történelméből 3. Press-Pannonica-Media – Amfipressz, Budapest, 2018. ISBN 978-963-8230-23-2; pp. 325–332.

Tanulmány

Vitéz Ferenc: „Csécse maradt a tündérsziget”. Móricz Zsigmond 1928-as levele ürügyén. Magyar Múzsa, 2017/szeptember (Új folyam 1. sz.), pp. 93–96. ISSN 1789-7505

Vitéz Ferenc: Lázadás és hősiesség – „holtig haza”. Debrecen. Száz éve született Szabó Magda. Néző Pont, 2017/79–80. XII. évf. pp. 436–441. ISSN 1788-8034

Vitéz Ferenc: A világ nézete. Avagy: „a világ megélése”. Gondolatok Karácsony Sándor művészetszemléletéről. Mediárium, 2017/2–3., XI. évf., pp. 30–42. ISSN 1789-0357

Vitéz Ferenc: Tompa Mihály, a vallásos költő. Néző Pont, 2018/82. XIII. évf. pp. 2–13. ISSN 1788-8034

Vitéz Ferenc: Újraolvasó-napló. Fekete István Vuk; Antoine de Saint-Exupéry A kis hercegç Lázár Ervin A Négyszögletű Kerek Erdő c. meseregényeinek értelmezése. Néző Pont, 2018/83–84. XIII. évf. pp. 150–160. ISSN 1788-8034

Könyvismertetés, kritika

Fénykeresés az időben – a valaha-érzés szorításában. L. Ritók Nóra és Lukács Gábor művészetpedagógusok a 2017. évi fekete Bori-díjasok. Szókimondó, 2017/10., XXI. évf., pp. 5–7. ISSN 1416-2636

Kisrécse: a nagyvilág. Gondolatok a Ludvig Nemzetközi Művésztelep 25. idényének záró kiállításához. Néző Pont, 2017/79–80. XII. évf. pp. 326–333. ISSN 1788-8034

Református hajdúból lett református szatmári. Fülöp Sándor emlékkiállítása a Milotai református Egyházkö9zségben. Néző Pont, 2017/79–80. XII. évf. pp. 334–338. ISSN 1788-8034

Hagyománytisztelő alkotói modernség. A hajdúsági Nemzetközi Művésztelep 54. idényéhez. Néző Pont, 2017/79–80. XII. évf. pp. 356–361. ISSN 1788-8034

Szögesdrótcsomók fojtásában. Bényi Árpád ötvenhatos képeiről. Mediárium, 2017/2–3., XI. évf., pp. 144–148. ISSN 1789-0357

Egy bibliofil patikus: Kazay Sámuel. Gáborjáni Szabó Botond „könyves” monográfiájáról. Néző Pont, 2017/81. XII. évf. pp. 528–533. ISSN 1788-8034

Nyitott könyv az élete. Gáspár Ferenc monográfiája Pósa Zoltánról. Néző Pont, 2017/81. XII. évf. pp. 534–537. ISSN 1788-8034

Konferencia-előadás, szakmai előadás

Kálvini „képezetek” – Protestáns Újságírók Szövetsége Médiaműhelye (Mátraháza Református Konferenciaközpont, 2017. szeptember 15–17.)

Tompa Mihály, a református lelkész-költő – Debreceni Tompa Mihály-emléknap a „Nincs talán még elfeledve a dal” című országos rendezvénysorozat keretében (DRK Dóczy Gimnáziuma – 2017. november 13.)

Tőkés László traktátusának retorikája – Kálvin és a kálvinizmus Erdélyben (Partiumi Keresztyén Egyetem, Nagyvárad, 2017. december 7.)

Alkotói attitűdök a magyar irodalomban a homo politicustól a homo aestheticusig – Scientia Ac Educatio (Debreceni Református Hittudományi Egyetem – Debrecen, 2018. április 11.)

Ingmar Bergman: Tükör által homályosan – Bergman 100 (Főnix Rendezvényszervező, debreceni Apolló Mozi – 2018. április 18.)

Míg belőlem csak versemlék marad” – 10 éve halt meg Lévay Botond (Méliusz Könyvtár Benedek Elek Fiókkönyvtára – Debrecen, 2018. május 10.)

Szerkesztés, sajtó alá rendezés

Mediárium 2017/2-3.

Mediárium 2018/1. (a szám szerkesztése még nem zárult le)

Serfőző Attila: Santiagóig (útleírás). EX-IMP Kft. Miskolc, 2017. ISBN 978-615-5150-23-4

Serfőző Attila: A horizonton túl (versek). EX-IMP Kft. Miskolc, 2017. ISBN 978-615-5150-24-1

Aranytermő áfonya. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem elsőéves tanító szakos hallgatóinak meséi. Néző Pont, Debrecen, 2017. ISBN 978-615-80449-7-4

Néző ● Pont ISSN 1788-8034

2017/szeptember-október (79–80. kötet)

2017/december (81. kötet)

2018/március–április (82. kötet)

2018/május–június (83–84. kötet)

2018/július (85. kötet)

Egyéb / Publicisztika

Reformáció – Bergamótól Debrecenig. Reformátusok Lapja, 2017. szeptember 10., p. 9

Az ötszázegyedik év elé. Reformátusok Lapja, 2017. október 29., p. 9.

Tornyok között – a csillag. Reformátusok Lapja, 2017. december 17., p. 9

Sikerkönyvek, avagy: ki mit olvas? Reformátusok Lapja, 2018. február 4., p. 9.

Virágvasárnap győztesei. Reformátusok Lapja, 2018. március 25., p. 9.

Régi pünkösdök. Reformátusok Lapja, 2018. május 13., p. 9.

Kiállítás-megnyitó

Fülöp Sándor emlékkiállítása – Hajdúböszörmény, Sillye Gábor Művelődési Központ Galériája (2017. szeptember 12.)

L. Ritók Nóra és Lukács Gábor kiállítása – Hajdúszoboszló, Szoboszlói Galéria (2017. október 7.)

Más kép – másképp. Komiszár János kiállítása – Debreceni Egyetem Élettudományi Galéria (2017. október 14.)

Keresztmetszet. Oláh Sándor kiállítása – Debreceni Egyetem Elméleti Galéria (2017. október 15.)

Tóth Sándor 80. születésnapi kiállítása – Berettyóújfalu, Nadányi Zoltán Művelődési Központ (2017. november 6.)

Isten kertjében – Szőnyi Sándor 75. jubileumi kiállítása – Debreceni Művelődési Központ Belvárosi Galéria (2017. december 6.)

Kurucz Imre reformációs emléktábla-avatója – Partiumi Keresztyén Egyetem, Nagyvárad (2017. december 7.)

Bényi Árpád ’56-os képeinek állandó kiállítása – Berettyóújfalu, Nadányi Zoltán Művelődési Központ (2017. december 11.)

Hajdúsági művésztelepi alkotók magángyűjteményben – Hajdúböszörmény, Sillye Gábor Művelődési Központ Galériája (Hajdúböszörmény, 2018. január 19.)

Szőnyi Sándor jubileumi kiállítása – Konyár, Kurucz Albert Művelődési Ház (2018. január 22.)

Tavaszi zsongás – Czentyéné Zolnai Irén kiállítása – DMK Józsai Közösségi Ház galériája (2018. március 7.)

Kép-párok – Szabó András kiállítása (Debrecen VOKE Művelődési Központ; 2018. április 10.)

Családi Kriszta és Palásti Renáta kiállítása – Debrecen, Incognito Club (2018. április 11.)

Tavalyi hajtás – a Debreceni Tavaszi Tárlat díjazott művészeinek kiállítás (Debreceni Kölcsey Központ, Bényi Árpád Terem, 2018. április 16.)

10 éves a Művészeti Megálló Galéria – Takács László kiállítása (Hajdúböszörmény, Művészeti Megálló Galéria, 2018. május 26.)

A 26. Ludvig Nemzetközi Művésztelep záró kiállítása (Nagykanizsa / Kendlimajor Művésztelep, 2018. június 9.)

„Arcok, formák, vonalak” – A nő a 20. századi magyar képzőművészetben. (Balmazújváros, Semsey Kastély, 2018. június 22.)

Költészet, országos folyóirat- és antológia-megjelenések

(1.) Rigónyi árnyék. In: Visi Beatrix (szerk.): 24 karát. Kortárs költők versei Arany János születésének 200. évfordulójára. (Jubileumi pályázati versantológia) Országos Széchényi Könyvtár, Bp., 2017., pp. 44–45. ISBN 978-963-200-668-0

(2.) Grádicsok XI. éneke. A 100 éve született Weöres Sándor emlékére. In: Zsille Gábor (szerk.): A századelő költészete. Válogatás Az Év versei című antológia köteteiből (2002–2017). Magyar Napló – Fókusz Egyesület, Bp., 2017. p 370. ISBN 978-615-5721-29-8

(3–4.) Aranyos rigmusok; Rigónyi árnyék. (versek) Agria, 2017/ősz, XI. évf. p. 50. ISSN 1789-4379

b) Publikációs lista (MTMT):
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10003311

Kutatási projektek

Kép és szöveg viszonya

Alkotói attitűdök az irodalomban

Identitáskonstrukció és naiv művészet

További elérhetőségek, weboldalak

A Néző Pont korábbi lapszámai elérhetők: http://epa.oszk.hu/02100/02183

“A műalkotás elsősorban cselekedet” – Bertha Zoltán beszélgetése az Agria 2011/nyári számában:

http://www.agriafolyoirat.hu/pdf/Agria15_2011_nyar.pdf

Szakolczay Lajos kritikája az Angyalkapuk és szövegjáratok című tanulmánykötetről az Agria 2015/őszi számában:

http://www.agriafolyoirat.hu/pdf/Agria32_2015_osz.pdf

Minden írás nyomozás – Csontos János beszélgetése a Magyar Napló 2015/9. számában:

http://magyarnaplo.hu/wp-content/uploads/2016/10/mn_2015_09.pdf