Folyóirataink, kiadványaink

DRHEKutatásFolyóirataink, kiadványaink

Studia. Debreceni teológiai tanulmányok

A szakfolyóirat célkitűzése, hogy az intézményben a hittudományok területén folyó tudományos kutatás eredményeit tervszerűen és céltudatosan közölje hazai és nemzetközi viszonylatban.

Főszerkesztő: Baráth Béla Levente rektor
Felelős szerkesztő: Kovács Krisztián
Szerkesztők: Ittzés Gábor, Kis Klára, Kovács Ábrahám, Kustár Zoltán, Ledan-Muntean István

Kiadványok:

2015/1.
2015/2.
2016/1
2016/2.
2017/1.
2017/2.
2018/1-2.

2019/1.
2019/2.
2020/1-2.

 

Acta. Debreceni teológiai tanulmányok

Főszerkesztő: Baráth Béla Levente rektor
Felelős szerkesztő: (a mindenkori kötet szerkesztője/i)
Szerkesztők: Fazakas Sándor, Kovács Ábrahám, Kustár Zoltán, Németh Áron

Kiadványok:

Acta theologica Debrecinensis 7.  – Commitment, belief, knowledge : celebratory volume on the occasion of the 475th anniversary of the Debrecen Reformed Theological University / ed. by Károly Fekete, Zoltán Kustár, 2014
Acta. Debreceni teológiai tanulmányok 8. – Hittel és humorral: tanulmánykötet a 60 éves Hörcsik Richárd születésnapjára / szerk. Baráth Béla Levente., 2015
Acta. Debreceni teológiai tanulmányok 9. – Krisztus világossága: tanulmányok, igehirdetések, meditációk / Bölcskei Gusztáv; szerk. Kustár Zoltán, Kovács Krisztián., 2017
Acta. Debreceni teológiai tanulmányok 10. – Dr. Lenkeyné dr. Semsey Klára: Jakab és Filemon levelének magyarázata, 2017
Acta. Debreceni teológiai tanulmányok 11. – Az ószövetség és a reformáció. Tanulmányok a héber nyelvű Ószövetség és a protestantizmus kapcsolatának múltjából és jelenéből/szerk.: Kustár Zoltán–Németh Áron, 2018
Acta. Debreceni teológiai tanulmányok 12.  – Pótor Áron: Czeglédy Sándor teológiai munkásságának alapvonásai, 2018
Acta. Debreceni teológiai tanulmányok: 13. – Ösztönző lelkiség, 2019
Acta. Debreceni teológiai tanulmányok: 14. – “Hiszek az ige diadalmas erejében!”, 2020

 

Mediárium

A folyóirat, egyebek mellett, publikációs felülete mindazoknak a társadalom-, bölcsészet/kultúra- és nevelés-tudományok területén elért eredményeknek, kutatásoknak, tanulmányoknak, kritikáknak, illetve egyháztörténeti szemléknek, melyekkel az intézmény keretein belül foglalkoznak. A folyóirat rendszeresen helyet ad a hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon elhangzott előadások szerkesztett és lektorált tanulmányváltozatainak, beszámolóknak.

Főszerkesztő: Baráth Béla Levente rektor
Felelős szerkesztő: Oláh Róbert, Vitéz Ferenc
Szerkesztők: Berek Sándor, Boda István, Gonda László, Kmeczkó Szilárd, Molnár Tamus Viktória, Pusztai Gabriella

Kiadványok:
2014. VIII. évfolyam 1-2. szám
2014. VII. évfolyam 3. szám
2015. IX. évfolyam 1-2. szám
2015. IX. évfolyam 3-4. szám
2016. X. évfolyam 1. szám
2016. X. évfolyam 2-3. szám
2017. XI. évfolyam 1. szám
2018. XII. évfolyam 1-2. szám
2019 XIII. évfolyam 1. szám
2019. XIII. évfolyam 2-3. szám
2020. XIV. évfolyam 1-3. szám
2020. XIV. évfolyam 4. szám

Orando et laborando. A DRHE évkönyve

A DRHE évkönyve számos módon dokumentálja a tanév eseményeit, amelyek a rövid feljegyzésektől a szervezeti egységek átfogóbb beszámolójáig terjednek; bemutatja az oktatók tudományos és művészeti tevékenységét, ismerteti az oktatók tanévben megjelent köteteit, továbbá adattárként is szolgál.

 

Főszerkesztő: Baráth Béla Levente rektor
Felelős szerkesztők: Kenyhercz Róbert
Szerkesztők: Kustár Zoltán, Németh Áron, Lember-Major Enikő

Kiadványok:
2013/2014.
2014/2015.
2015/2016.
2016/2017.
2017/2018.
2018/2019.

2019/2020.

 

Jegyzettár – Debreceni Református Hittudományi Egyetem

Az egyetemen folyó tanulmányi munkát támogató időszaki kiadványsorozat, mely egységes formai keretek között biztosítja az intézmény oktatói által írt, szerkesztett tankönyvek, lektorált jegyzetek, tanulmányi segédletek megjelenését.

 

Romológiai füzetek 1.: Egy hajdú-bihari község cigányságának temetési szokásai és annak lelkigondozói lehetőségei Tanulmányi füzetek 1.: Pszichológiai vizsgálati módszerek gyűjtemánye
Romológiai füzetek 2.: A magyarországi cigány/roma népesség kultúrantropológiai és orvosantropológiai megközelítésben Tanulmányi füzetek 2.: Gimnasztikai alapismeretek tanító szakos hallgatóknak
Romológiai füzetek 3.: Néprajzi cigány fotográfiák a debreceni Déri Múzeumban Egyetemi jegyzet: A differenciált fejlesztést segítő vizsgálati módszerek
Egyetemi jegyzet: Általános lélektan szöveggyűjtemény
Egyetemi jegyzetek: Személyiség- és csoportvizsgálati módszerek
Egyetemi jegyzetek: Feladatok az angol nyelvi tudatosság fejlesztésére
Egyetemi jegyzetek: A személyiségfejlődés zavarai szöveggyűjtemény
Tanulmányi füzetek 3: Testnevelési játékok nem csak pedagógusjelölt hallgatóknak