INTÉZMÉNYI SPORT ÖSZTÖNDÍJ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Benyújtási határidő: 2024. március 8.
Helye: HÖK Iroda – I/125.

(1) A DRHE kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó hallgatók részére, a tanulmányi költségeiket kiegészítő intézményi sport ösztöndíjat alapít (a továbbiakban: sport ösztöndíj).

(2) A sport ösztöndíj pályázat alapján egy tanulmányi félévre (5 hónapra) odaítélt, havonta folyósított juttatás.

(3) Az ösztöndíjban azok a hallgatók részesülhetnek, akik az aktuális ösztöndíj kiírásban meghatározott tanulmányi követelményeken túl rendszeresen részt vesznek a DRHE vagy Debrecen sportéletében, illetve sportteljesítményük kivételes színvonalat mutat, eredményesen vesznek részt hazai és nemzetközi versenyeken.

(4) Sport ösztöndíjban olyan teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú/felsőoktatási szakképzésben részt vevő nappali tagozatos hallgató részesülhet, aki

a) „élsportolói szinten” olimpiai sportágakban versenyeznek, sportáguk legmagasabb osztályában szerepelnek, és/vagy korosztályos válogatottban szerepelnek, vagy az adott sportág országos bajnokságán 1–6. helyezést értek el;

b) „egyetemi minőségi sport szintjén” olimpiai és nem olimpiai sportágakban, nem a legmagasabb osztályban (területi, megyei, városi bajnokságban, MEFOB) versenyeznek.

(5) A DJB a sport ösztöndíjat egyazon hallgató esetében ismételt sikeres pályázat esetén tetszőleges számú alkalommal odaítélheti.

(6) A pályázatokat a HÖK Szociális Bizottságának kell benyújtani. A pályázati kiírásban közzétett szempontrendszer alapján rangsorolja, és döntésre a DJB elé terjeszti. Az ösztöndíj odaítéléséről és azok konkrét összegéről a DJB határoz.

A beérkezett pályázatokról a Diákjóléti Bizottság 2024. március 31-ig dönt, melyről a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 24. § (2) bekezdés alapján a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül megküldött határozatban, értesíti a pályázókat.

Herdon Lászlóné s.k.
DJB elnök

Debrecen, 2024. február 8.