INTÉZMÉNYI SPORT ÖSZTÖNDÍJ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Benyújtási határidő: 2022.október 23.

hok.szocbiz@drhe.hu e-mail címre, vagy személyesen a HÖK irodába kérjük benyújtani.

(1) A tantervi követelményeken túlmutató (ld.: nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázati űrlap) tevékenységet végző hallgató részére, pályázat alapján intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj (a továbbiakban: intézményi ösztöndíj) folyósítható.

(2) Az intézményi ösztöndíj pályázat alapján egy tanulmányi félévre (5 hónapra) odaítélt, havonta folyósított juttatás.

(3) Intézményi ösztöndíjban olyan teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú/felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki

  1. a DRHE-n legalább két aktív félévet teljesített, és legalább 50 kreditet megszerzett,
  2. tanulmányi fegyelme és magatartása példamutató,
  3. aktív féléveire eső, megszerzett kreditjeinek átlaga legalább 25 kredit/félév,
  4. nincs kétszer nem teljesített tantárgya,
  5. nincs kettőnél több passzív féléve,
  6. tanulmányi átlageredménye (ösztöndíjindexe) egymást követő két utolsó félévben legalább 4,51 volt javítóvizsga nélkül.

(4) Az intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj nyilvános pályázat útján nyerhető el, melyet a HÖK Szociális Bizottságához kell benyújtani. A pályázatban a jelölt – a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázati űrlap szempontjait figyelembe véve – bemutatja és igazolja, hogy a követelményeknek teljes mértékben megfelel.

(5) A DJB az intézményi ösztöndíjat egyazon hallgató esetében ismételt sikeres pályázat esetén egy további félévre ítélheti oda.

(6) Nemzeti felősoktatási ösztöndíj, valamint intézményi ösztöndíj egyidejűleg ugyanannak a hallgatónak nem folyósítható.

(7) A beérkezett pályázatokat a HÖK Szociális Bizottsága a rendszeres szociális ösztöndíj iránti pályázatokra vonatkozó szabályok alapján fogadja be, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra vonatkozó szempontrendszer alapján véleményezi, rangsorolja, és döntésre a DJB elé terjeszti. Az ösztöndíj odaítéléséről és azok konkrét összegéről a DJB határoz.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra vonatkozó rendelkezéseket a TJSZ 19. §-a és 12. sz. melléklete tartalmazza.

A beérkezett pályázatokról a Diákjóléti Bizottság 2022. november 4-ig dönt, melyről a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 24. § (2) bekezdés alapján a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül megküldött határozatban, értesíti a pályázókat.

 

Herdon Lászlóné sk.

DJB elnök

 

Debrecen, 2022. október 10.