TDK tantárgy leírása

DRHEKutatásTehetséggondozásTDK MűhelyTDK tantárgy leírása

Az ETDK 1-3, illetve VTDK 1-3 kódú szabadon választható kurzus célja az érdeklődő hallgatók bevonása az intézményi TDK munkába. A kurzus elvégzésével a hallgatók elmélyülhetnek egy egyénileg kialakított kutatási programban, képesek lesznek hosszabb szakmai munkák áttekintésére és rendszerezésére; kutatásmódszertani és prezentációs kompetenciákat alakítanak ki.

Tematika: Kutatási terv készítése, szakirodalom gyűjtése, tanulmányozása

Kompetenciák:

  • Elmélyülés egy egyénileg kialakított kutatási programban
  • Képesség hosszabb szakmai munkák áttekintésére és rendszerezésére
  • Szakszerű és etikus forráskezelés
  • Kutatásmódszertani és prezentációs technikák ismerete és kompetens alkalmazása
  • A teljesítés folyamata és különleges feltételei:

A pontos munkaterv az egyéni kutatási program üteméhez igazodva kerül kialakításra a témavezető és a jelentkező első konzultációja során. Ekkor kell rögzíteni a projekt címét és a kutatómunka kitűzött célját, esetleges téziseket, áttekintendő szakirodalmat stb. Erről rövid, legfeljebb egy oldalas feljegyzést kell készíteni (kutatási terv), melynek elfogadását a témavezető aláírásával igazolja. Az elfogadott kutatási tervet legkésőbb a harmadik oktatási hét végéig el kell juttatni a tárgyfelelős intézményi TDK elnöknek, aki a kutatási tervet és a tantárgyfelvételt megerősíti, vagy a felvett kurzus törlését kezdeményezi. A teljesítést az elfogadott kutatási terv teljesítésének függvényében, a TDK elnök előzetes ellenjegyzése esetén, a témavezető igazolja. A kurzust egyazon témavezetőnél egyazon félévben legfeljebb 2 hallgató veheti fel.