Doktorandusz Önkormányzat

DRHEEgyetemünkHallgatói képviseletDoktorandusz Önkormányzat
A Doktorandusz Önkormányzat a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskolájának hallgatói képviselete.
Működésének célja, hogy mind a Doktori Iskola, mind az Egyetem vezetőségével kapcsolatot tartson fenn, ami által segíti a doktorandusz hallgatók munkáját, tanulmányaik folytatását. A Hallgatói Önkormányzattal együttműködve a doktorandusz hallgatók a DRHE diákságának életében is részt vesznek. Emellett fontos szerepet vállal a különböző saját, vagy a Debreceni Egyetemmel közös tudományos konferenciák szervezésében és lebonyolításában, ezzel is elősegítve, hogy a DRHE doktoranduszai és egyetemi hallgatói megismerhessék a tudományos kutatás különböző területeinek aktualitásait. Nem utolsó sorban pedig a doktorandusz hallgatók számára rendszeres találkozási lehetőséget is biztosít.